WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy Tiếp Tay Làm Một Cuộc Đổi Thay

UCV Đỗ Thành Công đang phát biếu tại hội chợ Tết Fair Grounds mùng 3 Tết ngày 21/2/2015

do-thanh-cong-01

(Santa Clara, CA ) – Hội Chợ Tết ở Fairground, theo ước tính của giới báo chí thì số lượng người đi Hội Chợ đã lên đến cả trăm ngàn người trong hai ngày, 21 và 22 tháng 2 năm 2015.

Ban Vận Động tranh cử Dân biểu Tiểu bang, Địa hạt 27 của UCV Đỗ Thành Công, đã có gian hàng tranh cử trong hai ngày Hội Chợ Tết ở Santa Clara Fairground. Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội Tết, đã dành thời gian cho ƯCV Đỗ Thành Công cơ hội phát biểu và công bố lý do tranh cử trước hàng ngàn người, và đã được sự ủng hộ, cổ võ nhiệt tình của đồng hương.

DTC Hoi cho Tet 2015 3

do-thanh-cong-02

Tại gian hàng Hội Chợ Tết, ƯCV cũng đã có dịp tiếp xúc và trình bày mục tiêu tranh cử, không những cho đồng hương Việt Nam tại Bắc Califonia, mà còn với rất nhiều sắc dân khác, như người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh, người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Âu Châu.

Các tình nguyện viên trong Ban Tranh Cử

Các tình nguyện viên trong Ban Tranh Cử

Các sắc dân khác trong Địa hạt 27 cũng ủng hộ UCV

Các sắc dân khác trong Địa hạt 27 cũng ủng hộ UCV

Với cư dân Điạ Hạt 27, người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh

Với cư dân Điạ Hạt 27, người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh

Phát biểu trước hàng ngàn đồng hương, ƯCV Đỗ Thành Công đã xác nhận “quyết định ra tranh cử là để tranh đấu cho quyền lợi của tất cả cư dân trong Địa hạt 27 nói chung, và Cộng Đồng Người Việt nói riêng”.

Với cư dân Điạ Hạt 27, người Mỹ gốc Âu Châu

Với cư dân Điạ Hạt 27, người Mỹ gốc Âu Châu

Với các thân hữu và vợ chồng Ts. Đỗ Hùng

Với các thân hữu và vợ chồng Ts. Đỗ Hùng

Với nhiệt tâm và nỗ lực của quí anh chị em trong Ban Tranh Cử và Ủng Hộ Viên, trong hai ngày Hội Chợ Tết, hàng ngàn tờ flyer và pin cài áo cổ động tranh cử Dân biểu Tiểu bang CA, Điạ hạt 27, đã được phát đến tận tay người tham dự Hội chợ Tết.

Hãy tiếp tay làm một cuộc đổi thay

Together, we can make a change

Nguyễn Mai
www.doforstateassembly.com

https://www.facebook.com/Cong4StateAssembly

Phản hồi