WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

ProPublica tiếp tục khẳng định: các nguồn tin đều dẫn tới Mặt Trận

mattra

Việt Tân cũng khẳng định rằng một hoặc nhiều cựu thành viên Mặt trận xuất hiện trong bộ phim và bài báo đã bị trích dẫn sai hoặc có chỗ nào đó bị tường thuật sai. Không ai trong bộ phim hay bài báo đã liên hệ với chúng tôi để khiếu nại điều đó. Việt Tân nói rằng một cựu lãnh đạo Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ khẳng định rằng ông ta chưa bao giờ nói với phóng viên của chúng tôi, A.C. Thompson và đạo diễn Richard Rowley, rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp của các thành viên Mặt trận bàn về việc giết người chủ nhiệm nhật báo. Chúng tôi sẵn sàng trả lời trực tiếp ông Nghĩa nếu ông muốn lên tiếng phản đối chúng tôi.

Việt Tân nói rằng Mặt trận không bao giờ điều hành một đơn vị ám sát. Tuy nhiên, hồ sơ của FBI, đầy dẫy các cuộc thảo luận của Mặt trận và đơn vị, được gọi là K-9 – những thành viên của Mặt trận bị nghi vấn và danh sách các nạn nhân. Các câu chuyện này được ghi lại một phần nhờ lời kể của các cựu thành viên của Mặt trận. Katherine Tang-Wilcox, một điệp vụ FBI về hưu, người đã giúp thực hiện cuộc điều tra về Mặt trận, đã nói thẳng thừng trong bộ phim và bài viết: “K-9 được thành lập như là bộ phận ám sát của Mặt trận”.

Việt Tân khẳng định rằng, có một câu chuyện đã được soạn sẵn trong việc tường thuật đằng sau bộ phim và bài viết, và họ tuyên bố rằng công việc của chúng tôi xúc phạm đến đông đảo cộng đồng người Mỹ gốc Việt. [Câu chuyện đó] nói rằng, những người Việt Nam yêu nước “bị giáng xuống thành những cựu chiến binh mang đầy thù hận do bị thúc đẩy bởi sự mất mát vị thế trong xã hội”.

ProPublica và Frontline lần theo những nơi mà thông tin dẫn tới. Các nguồn thông tin đã liên tục dẫn chúng tôi tới Mặt trận. Chúng tôi chẳng có lý do gì để tìm cách phỉ báng người tị nạn Việt Nam, và những khổ cực khôn cùng mà họ đã phải chịu đựng trong chiến tranh và trong cuộc di cư sau đó. Chúng tôi phơi bày việc làm của những kẻ cực đoan, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù có thể có những khía cạnh khác của Mặt trận, Mặt trận được thành lập với nhiệm vụ rõ ràng là lật đổ chế độ Cộng sản ở Hà Nội, và họ quyên tiền ở Mỹ để thực hiện công việc đó. Họ dựng lên một lực lượng chiến đấu tạm thời và cố gắng xâm nhập Việt Nam ba lần. Một nỗ lực như thế có thể gây hấp dẫn đối với nhiều người tị nạn bơ vơ và tổn thương từ một cuộc thua trận thì không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều là hành động đó vi phạm luật pháp Mỹ.

Mời đọc tiếp bản tiếng Anh: http://www.propublica.org/…/terror-in-little-saigon-an-obje…

Trần Văn Minh lược dịch

(Theo FB Đinh Ngọc Thu)

Tags:

15 Phản hồi cho “ProPublica tiếp tục khẳng định: các nguồn tin đều dẫn tới Mặt Trận”

  1. Nguyen Van Thẹo says:

    Viet Tan nên xuat dau`lộ diên trả lời mot lân cho xong di. Lân này xem ra the case is possible to be re-openned rồi đó. Nêú mà vụ naỳ mà mở lại thì FBI và CIA sẻ phồi hợp đồng điệu và Việt Tân chằc chăn là đôi tượng để FBI va CIA nhắm vào. Đừng cho rằng là mâý chục năm truớc khong cò đủ chứng cứ thi bay giờ củng sê như vây. Nên nhớ, may` chực năm trước khong phai là khong có đủ chứng cứ, mà là lúc đó chinh phủ Mỹ Reagan vờ vịt, khong quyet tâm đieu tra toí nơi tơi chốn, vi quá nhiêu bằng chứng như PHAM HOANG TÙNG và các nhan chứng từ bỏ đang Viẹt Tân.

    Nếu như Viet Tân cứ leo lẻo bảo mình vô tôi thì cứ mạnh dạn , tố cáo AC THOMPSON vá PBS ra toà xem nào. hehhêhhehhhêe. ngược lại cứ mà …………..làm thinh thì……………mặc nhiên cong nhân loì cào buôc cuả AC THOMPSON và PBS.

Phản hồi