Home » 09:21:am 08/02/09 Đăng ngày “February 8th, 2009”

Đem tâm tình viết lịch sử [1]

Đem tâm tình viết lịch sử [1]

Lời người viết: Cuộc chiến tranh Quốc Cộng Bắc Nam đã gây nên bao cảnh phân ly chia lìa. Hầu như gia đình nào cũng có người ở phía bên này, bên kia. Cuộc huynh đệ máu lửa tương tàn đã chấm dứt hơn ba thập niên mà vẫn chưa nguôi niềm u uẩn. Tuy [...]

09:21:am 08/02/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »