Home » 11:13:pm 12/02/09 Đăng ngày “February 12th, 2009”

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Vì không có luật?!!! Nên ở những nước (đặc trị – na ná độc tài) này, mọi giá trị đều thay đổi “xoành xoạch“, cái hôm nay đúng thì mai đã sai, cái hôm nay sai thì mai lại đúng! Vấn đề ở chỗ cái nào phù hợp với ý nguyện của người đang cầm quyền và mang lại “lợi nhuận“ cho họ thì đúng, còn cái nào không đáp ứng được điều đó là sai!

11:13:pm 12/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »