Home » 10:59:pm 24/02/09 Đăng ngày “February 24th, 2009”

Khe Sanh Trong Vòng Vây

Khe Sanh Trong Vòng Vây

Người bắn tỉa núp rất kỹ trên sườn đồi um tùm bên kia, khoảng 200 mét về phía bắc nơi chúng tôi đóng quân, là đồi Nam 881 (881S). Anh ta đã nằm ở vị trí thuận lợi đó suốt một tuần qua. Thỉnh thoảng anh ta mới bắn, thường là khi trời nhiều mây và sườn núi không có sương mù bao phủ.

10:59:pm 24/02/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »