Home » 09:26:am 09/02/09 Đăng ngày “February 9th, 2009”

Đem tâm tình viết lịch sử [2]

Đem tâm tình viết lịch sử [2]

Anh Đặng văn Việt qúy mến, Em xin phép nói rõ để anh khỏi ngộ nhận. Có rất nhiều người như anh, vì khát khao Độc Lập, đã chấp nhận hy sinh gian khổ, chịu tù đày để đánh đuổi Thực dân Pháp rồi gia nhập đảng Cộng Sản. Tức là em xác nhận trong [...]

09:26:am 09/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »