Home » 12:24:am 20/02/09 Đăng ngày “February 20th, 2009”

Của bóng hình và thân thể

Của bóng hình và thân thể

Từ đó, một số những người “từng giàu có” đang đi vào khủng hoảng tâm thần. Có kẻ thì đi vào lối thoát điên cuồng, như là tự tử. Trong các cộng đồng Á Châu, không ít người mang vào mình chủ nghĩa bi quan, yếm thế, muốn tìm về con đường tôn giáo trốn thoát cuộc đời. Chưa bao giờ mà Phật và Chúa có vẻ lại hiện ra rõ nét trong tâm thức họ như thế.

12:24:am 20/02/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »