WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:54:pm 07/04/12 Đăng ngày “April 7th, 2012”

Những bài học từ Miến Điện

Những bài học từ Miến Điện

Trong cuộc bầu cử ngày 1-4-2012 để bổ sung 45 ghế tại Quốc Hội Miến Điện, Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ do Bà San Suu Kyi lãnh đạo đã thắng 43 ghế. Đó là một thành công to lớn không riêng cho Bà San Suu Kyi và đảng của bà mà là của toàn [...]

04:54:pm 07/04/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hé lộ danh tính người Việt mua thị trấn ở Mỹ

Hé lộ danh tính người Việt mua thị trấn ở Mỹ

Trong bản tin trước, một người Việt Nam được cho là giấu tên đã tham gia đấu giá và trở thành chủ nhân một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Giá tiền mà doanh nhân này phải trả vào khoảng 900.000 Mỹ kim. Nhân vật này đã bay thẳng từ Tp. HCM sang tham dự buổi [...]

03:54:am 07/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tổng thống Diệm sát hại đối lập?

Tổng thống Diệm sát hại đối lập?

Mặc dù đây là một “mẩu” tin ngắn, nhưng lại là một “mẩu” tin hết sức quan trọng để đánh giá người cầm quyền.

03:33:am 07/04/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »