WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:pm 09/04/12 Đăng ngày “April 9th, 2012”

Cuộc chơi ngân hàng và 3 cái chết

Cuộc chơi ngân hàng và 3 cái chết

Vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng, khó khăn chung của nền kinh tế và giá cổ phiếu từ từ giảm đang làm nhiều ngân hàng TMCP “chết” từ từ. Cuộc chơi ngân hàng, xem ra, nhiều đại gia đang ngậm phải quả đắng. Như đã nói ở bài trước, khi phong trào thành [...]

04:55:pm 09/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đinh La Làng

Đinh La Làng

04:53:pm 09/04/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những tuần trăng cuối cùng của CHDC Đức của Ed Stuhler

Những tuần trăng cuối cùng của CHDC Đức của Ed Stuhler

Không hề là muộn mằn khi mà bây giờ bạn đọc tiếng Việt mới được biết về Những tuần trăng cuối cùng của CHDC Đức.

04:51:pm 09/04/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Hoàng Sa- Nỗi Đau Mất Mát” tại Ba Lan

“Hoàng Sa- Nỗi Đau Mất Mát” tại Ba Lan

Đã lâu lắm rồi, tôi mới được xem bộ phim Việt Nam chân thực, khách quan, thẳng thắn đầy xúc động như bộ: ”Hoàng Sa- Nỗi đau mất mát”

04:33:pm 09/04/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Doanh nghiệp nước ngoài ‘đang rời VN’

Doanh nghiệp nước ngoài ‘đang rời VN’

… thực trạng tham nhũng, nổ bong bóng tài chính và bất động sản, quyết định đầu tư kém cỏi của các doanh nghiệp nhà nước và quản l‎ý vĩ mô yếu kém của chính phủ

04:17:pm 09/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Tiểu chiến” và chiến lược bành trướng toàn bộ Biển Đông

“Tiểu chiến” và chiến lược bành trướng toàn bộ Biển Đông

“Tiểu chiến”, một chiến thuật nhỏ của 1 chiến lược lớn: Bành trướng toàn bộ Biển Đông. Liên tiếp 2 năm liền 2010 và 2011, vấn đề Biển Đông được đưa ra bàn thảo ở các Hội nghị Thượng đỉnh Asean. Asean họp bàn về Biển Đông là 1 thất bại của chính sách không [...]

03:56:pm 09/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sự công nhận quốc tế đối với một tài năng Việt Nam bị bạc đãi

Sự công nhận quốc tế đối với một tài năng Việt Nam bị bạc đãi

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa giành được Giải thưởng Henri Queffenlec tại Festival Livre et Mer của Pháp.

11:34:am 09/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư gửi giám đốc nhà xuất bản Hà Nội

Thư gửi giám đốc nhà xuất bản Hà Nội

Bài thơ cũng là lời cáo phó, dành cho một kẻ tuy hữu phận mà vô tài, vô đạo là ông đấy.

05:02:am 09/04/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Mùa bão

Mùa bão

Tôi ngước mắt lên thấy, trăng vẫn sáng, vòm trời vẫn cao và xanh. Đom đón vẫn lập lòe sau những cây chanh cây bưởi.

04:07:am 09/04/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »