WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:59:pm 22/04/12 Đăng ngày “April 22nd, 2012”

Việt Nam cần có một tư duy quốc phòng mới

Việt Nam cần có một tư duy quốc phòng mới

VN cần 1 cuộc cách mạng về tư duy quốc phòng để toàn dân có thể đứng thẳng lưng mặt ngước cao trên chính đất nước mình…

11:59:pm 22/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó

“Có triệu người vui, có triệu người buồn”, anh sắp hàng nào? Hàng vui? Hàng buồn?

04:25:pm 22/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc Yêu nước – Đỗ Thị Minh Hạnh

Cuộc thi Tiếng hát Dòng nhạc Yêu nước – Đỗ Thị Minh Hạnh

Địa chỉ email để các mạnh thường quân và các thí sinh liên lạc về cuộc thi này là: duongdoisoida@gmail.com.

04:18:pm 22/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bầu cử Pháp: Tổng thống tạm thua

Bầu cử Pháp: Tổng thống tạm thua

Ứng viên Đảng Xã hội Francois Hollande đánh bại đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy trong vòng bỏ phiếu đầu tiên và hai ông sẽ đối đầu trong vòng hai vào ngày 6/5. Kết quả ban đầu cho thấy ông Hollande được 28% số phiếu so với 26% dành cho ông Sarkozy. Ứng viên cực [...]

04:07:pm 22/04/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư viết cho con trai ngày ấy và chuyện bệnh viện bây giờ

Thư viết cho con trai ngày ấy và chuyện bệnh viện bây giờ

Vẻ vang thay thời đại Hồ Chí Minh Vậy là con của bố được may mắn sinh ra…

03:59:pm 22/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tầu chiến Mỹ ghé cảng Đà Nẵng

Tầu chiến Mỹ ghé cảng Đà Nẵng

Báo chí Việt Nam, cho tới giờ này không thấy đưa tin về chuyến viếng thăm.

03:42:pm 22/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tổ quốc là Nhân dân!

Tổ quốc là Nhân dân!

30/4, ngày “có hàng triệu người vui và có hàng triệu người buồn”; có hàng triệu người mừng đất nước không còn chiến tranh, đổ máu; có hàng triệu người ngơ ngác, hoảng loạn, tiếp nối cuộc trường chinh xưa đi tìm cuộc sống tự do, dân chủ, quyền được làm người ở các quốc [...]

02:21:am 22/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Coi dân như địch?

Coi dân như địch?

Cô bé Quỳnh Anh là sinh viên, làm sao cô ta dám mở mồm nói vậy nếu như cô ta không thấm nhuần tư tưởng ” coi dân như địch”?

02:10:am 22/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »