WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:24:pm 29/04/12 Đăng ngày “April 29th, 2012”

Việt Tân xác nhận Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt

Việt Tân xác nhận Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt

Hồi năm 2007, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã bị bắt ở Việt Nam và bị giam 6 tháng…

04:24:pm 29/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bên nào thắng thì dân nhân đều bại

Bên nào thắng thì dân nhân đều bại

Ông bà mình dạy “Người là vàng, của là ngãi”. Họ chấp nhận trắng tay, chấp nhận mất tài sản, đất đai, công ăn việc làm, và địa vị xã hội, nhưng đồng đội của họ bớt thương vong.

03:27:pm 29/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đọc “Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng”

Đọc “Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng”

Cuốn sách “Chuyện tình của Liên Hòa Hòa Thượng” vừa xuất bản tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc là một cuốn sách độc đáo. Độc đáo vì tác giả là một cao tăng: Hòa Thượng Thích Như Điển. Hòa Thượng Như Điển giải thích cơ duyên đưa đẩy Thầy viết câu chuyện tình này [...]

03:17:pm 29/04/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Câu hỏi tháng Tư

Câu hỏi tháng Tư

Những ngày còn nhỏ, tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi tự mình đặt ra “Tại sao chiến tranh diễn ra tại Việt Nam mà không phải tại một quốc gia nào khác?” Tôi lớn lên ở Đà Nẵng. Đường phố quê hương tôi trong khoảng thời gian từ 1968 đến 1972 có rất nhiều lính [...]

03:07:pm 29/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cây Mít Đọt Đỏ -The Jack Tree With The Red Shoots

Cây  Mít  Đọt  Đỏ -The Jack Tree With The Red Shoots

Cuốn sách “Cây Mít Đọt Đỏ” này, thì là một sáng tác mới gồm tất cả bảy câu truyện…

02:28:pm 29/04/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thích Quảng Độ, vị hòa thượng trí thức

Thích Quảng Độ, vị hòa thượng trí thức

Hơn chục năm qua, mấy bài Tự trào của nhà sư làm cho tôi lúc thì hình dung Thích Quảng Độ như một nho sỹ bất đắc chí: Quảng Độ tên mi quê ở đâu? Thái Bình, Tiên Hải, Xã Thanh Châu Dốt đặc cán mai mà lên mặt Khôn nhà dại chợ lại lên [...]

02:20:pm 29/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »