WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:38:pm 15/04/12 Đăng ngày “April 15th, 2012”

Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang

Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang

Thầy Trí Quang đã sống một cuộc đời một người dân nước Việt, một đệ tử Phật chân chính, đạo hạnh vẹn toàn.

03:38:pm 15/04/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lana Nguyễn- Nhà thiết kế thời trang nhiều triển vọng

Lana  Nguyễn- Nhà thiết kế thời trang nhiều triển vọng

Nhưng muốn gặp Lana ở ngoài đời thì không gì bằng tới xem một buổi biểu diễn thời trang của cô.

01:50:pm 15/04/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

LM Nguyễn Văn Bình bị đánh đến hôn mê

LM Nguyễn Văn Bình bị đánh đến hôn mê

Công an chặn tất cả các ngả vào, an ninh bao quanh khu nhà để cho nhóm côn đồ vào đập phá.

04:49:am 15/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thế giới “ngưỡng mộ” cảnh sát Việt Nam

Thế giới “ngưỡng mộ” cảnh sát Việt Nam

Video clip cảnh sát giao thông Việt Nam đu trên kính trước của xe buýt và bám vào cần gạt nước khi chiếc xe đang chạy với tốc độ khoảng 50km/ giờ đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng Youtube. Người cảnh sát giao thông này muốn kiểm tra một chiếc xe buýt nhưng [...]

12:00:am 15/04/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Ai dám bảo các Bà là rắc rối?

Ai dám bảo các Bà là rắc rối?

Thật tình Cỏ May không dám nói các Bà là rắc rối không phải vì có liên hệ đồng phái với Cỏ May, mà vì đó là điều xúc phạm nặng đến các Bà. Một sự phạm thượng (lèse-majesté ) không thể tha thứ. Cỏ May nhắc lại vài trường hợp điển hình về tội [...]

12:00:am 15/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »