WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:pm 30/04/12 Đăng ngày “April 30th, 2012”

Vết thương ngày 30 tháng 4

Vết thương ngày 30 tháng 4

…Ngày 30 tháng 4, 1975 đã có thể là một ngày vui lớn của dân tộc, một ngày khởi hành vào một kỷ nguyên của tình anh em tìm lại, của cố gắng chung và của thành công chung…

12:01:pm 30/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bùi Hằng gửi lời tri ân

Bùi Hằng gửi lời tri ân

Bùi Hằng trở về nhà trong một thân xác tiều tụy, đủ các vết thương trên người.

11:04:am 30/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không có sự tin cậy, thì nhất định là không có văn minh được

Không có sự tin cậy, thì nhất định là không có văn minh được

(Without trust, there is definitively no civilization) Ghi nhanh từ Knoxville Tennessee. Tôi đến thành phố Knoxville quen thuộc này vào chiều ngày 25/4 và được anh chị Sandy & Jim Foster đón về nhà ở khu vực phía nam – mà tôi đã cư ngụ nhiều lần mỗi khi đến đây tham dự những [...]

10:43:am 30/04/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Vụ Văn Giang rất đáng viết thành sách!

Vụ Văn Giang rất đáng viết thành sách!

Nhưng… nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thắng lợi vẻ vang này là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và các cấp Trung ương

10:37:am 30/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài

Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài

Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.

09:09:am 30/04/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trang sử ô nhục, chuyện bên lề ngày 30-4-1975

Trang sử ô nhục, chuyện bên lề ngày 30-4-1975

Dư luận nhiều người đều nói Bùi Tín thu, CS Hà nội nay xác nhận Trung tá Bùi Văn Tùng chính uỷ lữ đoàn thiết giáp là người tiếp thu. Theo ký giả Nguyễn Trần Thiết thì Cao Đăng Chiếm là đại diện chính thức của BV tại dinh Độc Lập. Một ký giả khác nói Đại tá CS Nam Long là người tiếp thu dinh Độc Lập…

12:01:am 30/04/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tóm tắt vài con số về vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang

Tóm tắt vài con số về vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang

Người dân ở đây không những không được hưởng trị giá gia tăng của đất tổ tiên của họ mà lại còn bị cướp trắng tay.

Nói tóm lại đây là một sự bất công khủng khiếp, một vụ cướp ngày trắng trợn.

12:01:am 30/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gió đã đổi chiều

Gió đã đổi chiều

Đố ai biết được ngày hôm nay vai trò của Blue Ridge đên VN với mục đích gì?

12:00:am 30/04/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »