WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:24:am 01/04/12 Đăng ngày “April 1st, 2012”

Phản hồi của bộ Ngoại Giao Đan Mạch về nhân quyền VN

Phản hồi của bộ Ngoại Giao Đan Mạch về nhân quyền VN

Đan Mạch và Liên minh Châu Âu (EU) theo dõi chặt chẽ các diễn tiến ở Việt Nam, và EU đã có nhiều cơ hội nêu lên vấn đề này.

11:24:am 01/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

37 năm bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do”[1]

37 năm bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do”[1]

Trong giới ký giả Việt ở Mỹ, thường có câu đùa chua xót: “Ghét đứa nào cứ cho nó đi làm báo”…

06:38:am 01/04/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Luật đất đai là sở hữu của toàn quan

Luật đất đai là sở hữu của toàn quan

Từ ngày đảng cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh thành lập cho đến nay với chủ trương đấu tranh giai cấp, gây mâu thuẫn trong mọi tầng lớp nhân dân, vô sản chuyên chuyên chính, xóa bỏ tài sản cá nhân để trở thành của chung, trở thành cộng sản. Ước mơ [...]

03:15:am 01/04/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

TQ bắt người sau tin đồn đảo chính

TQ bắt người sau tin đồn đảo chính

Cảnh sát Trung Quốc bắt sáu người và đóng 16 trang web sau khi phát tán tin đồn xe quân sự hiện diện trên đường phố Bắc Kinh. Các thông điệp đăng trên mạng đã được phương tiện truyền thông trên khắp thế giới trích dẫn, xảy ra trong bối cảnh bất an kể từ [...]

03:01:am 01/04/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nghịch lý ở VN về lãnh thổ và bạn vàng: Cái bẫy đưa dân vào tù?

Nghịch lý ở VN về lãnh thổ và bạn vàng: Cái bẫy đưa dân vào tù?

Một lần, ngồi nói chuyện với một Trung tá an ninh tôn giáo về bài viết “Ba mươi năm chiến tranh xâm lược, đâu rồi lòng yêu nước” anh ta nói: – Anh viết thế thì được lợi gì? Chẳng qua là Đảng và nhà nước ta tuyên bố vậy thôi, chứ với Trung Quốc, [...]

02:57:am 01/04/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhân chiến dich Thỉnh Nguyện Thư, bàn về yếu tố Đảng Phái Chính Trị

Nhân chiến dich Thỉnh Nguyện Thư, bàn về yếu tố Đảng Phái Chính Trị

Người Việt Hải ngoại tại Mỹ, trong nỗ lực lật đổ Cộng Sản, đã có nhiều chiến dịch, nhưng phải vô tư công nhận, Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư vừa qua là một thành công đáng kể.  Với một thời gian ngắn, hơn 140 ngàn người đã ký tên trong thỉnh nguyên thư.  Phong trào [...]

02:38:am 01/04/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đàn Chim Việt sắp lập văn phòng tại Hà Nội

Đàn Chim Việt sắp lập văn phòng tại Hà Nội

Đính chính ngày 2/4/2012: Đây là tin Cá tháng Tư.

12:00:am 01/04/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »