WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:36:pm 01/09/15 Đăng ngày “September 1st, 2015”

70 năm các “Đầy tớ” xây dựng chế độ “Cộng hòa Chuối”!

70 năm các “Đầy tớ” xây dựng chế độ “Cộng hòa Chuối”!

Thật quá rõ ràng, các “Đầy tớ” đang phản bội nhân dân. Thực chất khẩu hiệu 70 năm của chế độ toàn trị “dân làm chủ, đảng làm đầy tớ” là như thế !!!

11:36:pm 01/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt Nam và hội chứng Stockholm

Người Việt Nam và hội chứng Stockholm

Khái niệm về Hội chứng Stockholme ( Stockholm syndrome ) được hiểu như một trạng thái tâm lý, không phải là một căn bệnh về tinh thần hay thể chất rõ rệt với những triệu chứng khác thường. Hội chứng này lần đầu tiên được biết đến vào năm 1973, nơi xẩy ra vụ bắt [...]

11:28:pm 01/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vũng Lầy Giác Dục

Vũng Lầy Giác Dục

Ở bình diện cá nhân, cũng như tập thể – rõ ràng – đang có những nỗ lực đáng kể của rất nhiều người để vượt ra khỏi cái “vũng lầy giáo dục” hiện nay.

11:16:pm 01/09/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

TS Nguyễn Quang A được thả sau 15 tiếng câu lưu

TS Nguyễn Quang A được thả sau 15 tiếng câu lưu

Trở về tới sân bay Nội Bài lúc 9 h sáng nay, 01/09/2015, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã bị câu lưu 15 tiếng đồng hồ và bị làm việc với cơ quan an ninh về những việc ‘liên quan tới an ninh quốc gia’. Tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa có chuyến đi qua [...]

04:22:pm 01/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Làng xóm dựng rạp, bắn pháo hoa đón ông Đoàn Văn Vươn

Làng xóm dựng rạp, bắn pháo hoa đón ông Đoàn Văn Vươn

Làng xóm tại xã Vinh Quang ai nấy đều mừng rỡ khi thấy ông vẫn khỏe mạnh như xưa. Trước đó, họ đã bắc rạp tại mảnh vườn ngay chân đê chuẩn bị tiệc chiêu đãi.

03:56:pm 01/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lời thề bốn không ngày 2/9

Lời thề bốn không ngày 2/9

Trong lễ ra mắt chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Hồ Chí Minh (HCM) đưa ra lời thề hết sức long trọng. Trước khi đề cập đến lời thề ngày 2-9-1945 của HCM, xin sơ lược tiến trình cướp chính quyền của HCM và Mặt trận Việt [...]

03:40:pm 01/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả

Ông Giang Trạch Dân đang đứng trước một tình hình không dễ chịu chút nào. Ông Giang là lãnh tụ số 1 của Đảng CS TQ khi từ thế kỷ XX loài người bước vào thế kỷ XXI. Ông là nhân vật kế thừa ông Đặng Tiểu Bình, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với [...]

03:34:pm 01/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn nghệ ‘Xin đừng quên tù nhân lương tâm ‘

Văn nghệ ‘Xin đừng quên tù nhân lương tâm ‘

Nhìn chung buổi văn nghệ hết sức thành công, khán giả im lặng thưởng thức chương trình. Không ai quên cả một quê hương bên kia bờ Thái Bình bao la một quê hương đang bị tù đày.

03:32:pm 01/09/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »