WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:51:pm 11/09/15 Đăng ngày “September 11th, 2015”

Tuần lễ vàng

Tuần lễ vàng

Một điều lạ là kinh nghiệm lịch sử sờ sờ ra đó, nhân chứng sống như bà Trịnh Văn Bô tức Hoàng Thị Minh Hồ vẫn còn đó, thế mà ngày nay vẫn có một số người tiếp tục nghe theo những lời phỉnh phờ, lừa gạt của CSVN

04:51:pm 11/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học

Đến khi ra trước cổng trường thì em nhận ra có ít nhất là 5 người đang thực hiện hành vi theo dõi này.

04:21:pm 11/09/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuẩn đúp của RFA tiếng Việt?

Chuẩn đúp của RFA tiếng Việt?

Đối với giới cầm bút thì bài học từ Chí Phèo của Nam Cao vẫn còn nguyên giá trị với cả hai bán cầu. Chửi cả làng Vũ Đại thì ok vì ai cũng nghĩ y trừ mình ra. Chí Phèo chỉ bị đòn và bị giết chỉ vì động đến Bá Kiến.

04:12:pm 11/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bắc-Kinh trên sông Seine

Bắc-Kinh trên sông Seine

Hàng năm có hàng triệu du khách Tàu tới Paris và số tiền họ ăn xài ở đây lên tới hơn tỷ euros. Pháp hết mực o bế du khách Tàu và cả nhà cầm quyền Bắc-kinh

04:07:pm 11/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trao đổi với TS Nguyễn Thanh Giang

Trao đổi với TS Nguyễn Thanh Giang

Tôi cho rằng mỗi tượng đài Hồ Chí Minh mà bọn cầm quyền này dự trù sẽ dựng lên khắp cả nước, là những hòn đá tảng đè bẹp hồn thiêng sông núi của ta trỗi dậy

03:28:pm 11/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà báo Ðỗ Hùng ‘vẫn ở lại báo Thanh Niên’

Nhà báo Ðỗ Hùng ‘vẫn ở lại báo Thanh Niên’

Nhà báo Ðỗ Hùng, người vừa bị cách chức phó tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online và bị thu hồi thẻ nhà báo vì một bài viết trên facebook đề cập đến ông Hồ Chí Minh và Tướng Giáp, sẽ vẫn ở lại làm việc tại báo Thanh Niên, nhưng ở vị trí [...]

03:13:pm 11/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhìn lại báo chí thời VNCH

Nhìn lại báo chí thời VNCH

40 năm nhìn lại sinh hoạt báo chí cũng như mọi sinh hoạt khác tại miền Nam vừa tự do, vừa văn minh hơn hẳn các quốc gia trong vùng và không thua gì các quốc gia tân tiến.

03:03:pm 11/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »