WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 05/09/15 Đăng ngày “September 5th, 2015”

20 ngàn nhà báo VN đáng bị rút thẻ?

20 ngàn nhà báo VN đáng bị rút thẻ?

Việc anh Nguyen Thanh Son và chị Nguyen Thi Thao giới thiệu kinh nghiệm của BBC để tham khảo là rất cần thiết (Theo anh, chị này thì BBC cấm phóng viên bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng xã hội – Nga Pham, Giang Nguyen). Tuy nhiên, nếu bộ quy tắc ứng xử [...]

04:28:pm 05/09/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Thấy gì qua tuyên bố của đại sứ quán Mỹ Ted Osius

Thấy gì qua tuyên bố của đại sứ quán Mỹ Ted Osius

Như vậy có thể khẳng định là lập trường của Mỹ không có gì thay đổi, người Mỹ biết hướng vào những vấn đề lớn, những vấn đề mang tầm chiến lược.

04:19:pm 05/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn hóa phương Nam trôi dần vào dĩ vãng

Văn hóa phương Nam trôi dần vào dĩ vãng

Đi đôi với nghèo hèn, lạc hậu là thảm họa mất nước ngày càng đến gần?

04:12:pm 05/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Aylan, nỗi đau của nhân loại!

Aylan, nỗi đau của nhân loại!

Aylan đã chìm trong giấc ngủ bên bờ đại dương. Hình ảnh đau thương của em sẽ làm thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Em chính là biểu tượng của hàng triệu người di dân

04:05:pm 05/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nền kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng toàn cầu

Nền kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng toàn cầu

Việc cổ phiếu và tiền sụt giá mạnh lẽ ra là hiện tượng bình thường trong thị trường tự do như đã xảy ra (quá) nhiều lần ở Mỹ, nhưng lại không bình thường chút nào tại Hoa Lục.

03:59:pm 05/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy bớt nhỏ nhen, xảo trá đi

Hãy bớt nhỏ nhen, xảo trá đi

Trời ơi, biết bao giờ xã hội ta mới thoát ra được khỏi cái vũng nhầy nhụa của xảo trá, ty tiện hỡi cái đảng của giai cấp công nhân này!

03:50:pm 05/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »