WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:04:am 04/06/16 Đăng ngày “June 4th, 2016”

Ngoại trưởng Trung Quốc hỗn – Chính phủ Canada lãnh đủ

Ngoại trưởng Trung Quốc hỗn – Chính phủ Canada lãnh đủ

Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – Vương Nghị đến thăm Canada. Ông đã để lại một hình ảnh xấu nếu không nói là khá thô lỗ sất sược trên truyền thông và cả trong lòng người Canada. Sáng thứ Tư, tại buổi họp báo chung giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, [...]

08:04:am 04/06/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lan man XHCN

Lan man XHCN

Hiện nay cán bộ ta đầu tư nhà cửa, cơ sở vật chật bên đấy, con cái ở cả bên đấy. Mai này có gì chỉ cần một cái vali con con, xong tất.

12:00:am 04/06/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Obama xứng đáng là người mang giải Nobel hòa bình?

Obama xứng đáng là người mang giải Nobel hòa bình?

Nhìn lại hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Obama có thể thấy chiến lược an ninh-đối ngoại của Mỹ là một chiến lược thực dụng và ít tham vọng.

12:00:am 04/06/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »