WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:38:pm 30/06/16 Đăng ngày “June 30th, 2016”

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

12:38:pm 30/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chiến thắng của xã hội dân sự phôi thai

Chiến thắng của xã hội dân sự phôi thai

Vì vậy, có thể sự mất mát sau thảm họa này là hàng trăm hàng nghìn tấn cá; có thể thảm họa này là sự hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái của 1 dọc bờ biển trong nhiều năm

12:27:pm 30/06/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Formosa xin lỗi và bồi thường 500 triệu đôla

Formosa xin lỗi và bồi thường 500 triệu đôla

Bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD.

12:24:pm 30/06/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Euro 2016: Trước giờ bóng lăn vòng tứ kết

Euro 2016: Trước giờ bóng lăn vòng tứ kết

Chúng tôi dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1 (đá thêm giờ)

12:05:pm 30/06/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tưởng Niệm Ân nhân Dr. Rupert Neudeck 1939-2016

Tưởng Niệm Ân nhân Dr. Rupert Neudeck 1939-2016

Những thập niên qua, trong việc cứu trợ nhân đạo, ông còn xuất bản nhiều tác phẩm phát xuất từ sự rung động trái tim…

12:47:am 30/06/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »