Home » 12:00:am 03/06/16 Đăng ngày “June 3rd, 2016”

Obama và khó khăn với Việt Nam

Obama và khó khăn với Việt Nam

Sở dĩ Mỹ cù cưa trong việc bỏ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam không phải vì lý do nhân quyền…

12:00:am 03/06/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lời của hai tấm hình

Lời của hai tấm hình

Đỗ Mười tên thiệt là Nguyễn Cống, người làng Đông Phủ, gọi quen thuộc là làng Nhót, Thanh Trì, Hà Đông

12:00:am 03/06/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »