Home » 10:24:am 13/06/16 Đăng ngày “June 13th, 2016”

Giáo xứ Vinh tuần hành vì môi trường

Giáo xứ Vinh tuần hành vì môi trường

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, ai cung khao khát sống trong một môi trường trong lành. Chính vì vậy chúng tôi tham gia tuần hành ôn hòa để nói lên tiếng nói của mình, tôi cũng tham gia các cuộc tuần hành mà giáo xứ phát động.”

10:24:am 13/06/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »