WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:33:am 12/09/16 Đăng ngày “September 12th, 2016”

Tổng Thống François Hollande tới Việt nam Có gì mới lạ ?

Tổng Thống François Hollande tới Việt nam  Có gì mới lạ ?

Về trao đổi, ông cam kết giúp Việt Nam cải thiện và phát triển ba địa hạt then chốt : y tế, văn hóa và pháp thoại trong đó dĩ nhiên không thiếu chương trình cải thiện môi trường mà cụ thể là giải quyết tình trạng nhiễm mặn và khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long .

04:33:am 12/09/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tan tác một đoá sen

Tan tác một đoá sen

Việc nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chế chùa Liên Trì hôm 8/9/ 2016 để lấy đất dành cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào, dù đó là quy hoạch tổng thể gì gì đi chăng nữa. Vì con người, cho đến thời [...]

03:12:am 12/09/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhiều tổ chức phản đối CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì

Nhiều tổ chức phản đối CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì

Việc ngang nhiên chiếm đoạt và phá hủy nơi thờ tự của tôn giáo mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang thực hiện đối với chùa Liên Trì là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tôn trọng. Nhiều tổ chức tôn giáo, hoạt động nhân quyền và cộng đồng của người Việt đã lên tiếng phản đối hành vi bạo ngược của nhà cầm quyền CSVN và bày tỏ sự liên đới với Hòa thượng Thích Không Tánh và phật tử chùa Liên Trì…

12:01:am 12/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »