Home » 11:55:pm 15/09/16 Đăng ngày “September 15th, 2016”

Khởi tố, bắt giam và khám xét 4 lãnh PVC

Khởi tố, bắt giam và khám xét 4 lãnh PVC

Vụ PVC được nhắc đến nhiều trong những ngày qua khi Trịnh Xuân Thanh chạy ra nước ngoài cùng với việc công bố đơn xin ra khỏi đảng, thư gửi bộ chính trị …

11:55:pm 15/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bóng Đè- Mai này Trung quốc không chỉ đô hộ VN

Bóng Đè- Mai này Trung quốc không chỉ đô hộ VN

Để bày tỏ long trung thành tuyệt đối với Mao, học sinh xúm nhau đánh chết một bà giáo, chia nhau thịt của bà .

03:13:pm 15/09/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »