WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:08:pm 03/09/16 Đăng ngày “September 3rd, 2016”

Formosa được hoàn thuế nhiều hơn số thuế đã nộp

Formosa được hoàn thuế nhiều hơn số thuế đã nộp

Hệ thống bến cảng của Formosa để nhập, xuất hàng hóa – Ảnh: Văn Định Số tiền thuế và phí mà Formosa nộp ngân sách đến hết tháng 5-2015 khoảng 13.800 tỉ đồng nhưng số tiền doanh nghiệp này được hoàn thuế đã lên đến 14.600 tỉ đồng. Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền [...]

04:08:pm 03/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thái Bá Tân và hội chứng Stockholm

Thái Bá Tân và hội chứng Stockholm

Thơ năm chữ, còn gọi là thơ Ngũ Ngôn, một dạng biến thể của thơ Đường luật, gồm có Ngũ ngôn Tứ cú (5 chữ, 4 câu), Ngũ ngôn Bát cú (5 chữ, 8 câu) và Ngũ ngôn Trường thiên (5 chữ, dài hơn 16 câu). Đại diện cho thể thơ Ngũ ngôn Trường thiên [...]

04:04:pm 03/09/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đưa vụ Formosa ra Liên Hiệp Quốc

Đưa vụ Formosa ra Liên Hiệp Quốc

Chỉ với bản nhận tội của Công ty Formosa Hà Tĩnh và bản công bố kết quả giám định của chính phủ ngày 22.8.2016, chúng ta có thể tiến hành thủ tục khiếu kiện được rồi.

03:54:pm 03/09/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Brexit: Người Anh và công dân Âu châu

Brexit: Người Anh và công dân Âu châu

Cho tới nay, Chánh phủ Anh vẫn chưa « nhắc » tới Điều 50 của Hiệp ước Âu châu cho phép chánh thức Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu châu . Dường như Chánh phủ muốn trì hoản, càng chậm càng tốt . Cho đến nổi có không ít người nghĩ phải chăng việc thi hành [...]

03:07:pm 03/09/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thím Ngân

Thím Ngân

Phụ nữ đẹp thì không cần thông minh, cũng chả cần nhân ái. Khuyết danh — Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương ở cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim [...]

01:02:am 03/09/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »