WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Formosa được hoàn thuế nhiều hơn số thuế đã nộp

Số tiền thuế và phí mà Formosa nộp ngân sách đến hết tháng 5-2015 khoảng 13.800 tỉ đồng nhưng số tiền doanh nghiệp này được hoàn thuế đã lên đến 14.600 tỉ đồng. Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và phí mà Công ty Formosa nộp ngân sách cập nhật đến hết tháng 5-2015 là khoảng 13.800 tỉ đồng gồm thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân... Trong khi đó, số liệu doanh nghiệp này được hoàn thuế (tính đến tháng 7-2016) đã lên tới trên 14.600 tỉ đồng gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu... Dù thời điểm không khớp nhau nhưng theo một đại diện Tổng cục Thuế, đây cũng là điều đáng lưu ý. Theo quy định của Luật thuế VAT, các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế VAT đầu vào trên 300 triệu đồng... sẽ được hoàn thuế. Tuy nhiên trong 8 năm đầu tư ở VN, Tổng cục Thuế cho hay Formosa Hà Tĩnh đã bị cơ quan thuế, hải quan phát hiện một loạt sai phạm như trốn thuế, khai sai, chậm nộp thuế. Do đó tổng số tiền thuế truy thu và phạt đã lên đến trên 225 tỉ đồng, trong đó thu hồi tiền hoàn thuế 224 tỉ đồng, phạt trốn thuế 672 triệu đồng, phạt chậm nộp thuế 63 triệu đồng...

Hệ thống bến cảng của Formosa để nhập, xuất hàng hóa – Ảnh: Văn Định

Số tiền thuế và phí mà Formosa nộp ngân sách đến hết tháng 5-2015 khoảng 13.800 tỉ đồng nhưng số tiền doanh nghiệp này được hoàn thuế đã lên đến 14.600 tỉ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và phí mà Công ty Formosa nộp ngân sách cập nhật đến hết tháng 5-2015 là khoảng 13.800 tỉ đồng gồm thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân…

Trong khi đó, số liệu doanh nghiệp này được hoàn thuế (tính đến tháng 7-2016) đã lên tới trên 14.600 tỉ đồng gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu…

Dù thời điểm không khớp nhau nhưng theo một đại diện Tổng cục Thuế, đây cũng là điều đáng lưu ý.

Theo quy định của Luật thuế VAT, các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế VAT đầu vào trên 300 triệu đồng… sẽ được hoàn thuế.

Tuy nhiên trong 8 năm đầu tư ở VN, Tổng cục Thuế cho hay Formosa Hà Tĩnh đã bị cơ quan thuế, hải quan phát hiện một loạt sai phạm như trốn thuế, khai sai, chậm nộp thuế.

Do đó tổng số tiền thuế truy thu và phạt đã lên đến trên 225 tỉ đồng, trong đó thu hồi tiền hoàn thuế 224 tỉ đồng, phạt trốn thuế 672 triệu đồng, phạt chậm nộp thuế 63 triệu đồng…

Theo Soha

2 Phản hồi cho “Formosa được hoàn thuế nhiều hơn số thuế đã nộp”

 1. Haile says:

  Năm trăm triệu USD mà Formosa tuyên-bố bồi thường, về việc đầu độc hủy-diệt tương-lai Dân-Tôc Việt. Công-khai hành-động diệt chủng khủng-khíp như thế. Trước mắt đã hủy-họai môi-trường sống đã và đang làm cho Nhân-dân bốn tỉnh bắc Trung-Việt từ-từ kiệt-quệ đến chết. Tương-lai cả Nước thế nào ? Chưa biết tổn-thất thiệt-hai (!), mà đã có kết-quả bồi thường. Việc làm trơ-tráo lố-bịch của Việt-cọng và Formosa đã cho thấy cả hai đã có hợp-đồng hành-dộng. Vậy Việt-cọng hoàn thuế (trả lại) 14.600 tỷ cho Formosa là trong kế-hoạch giải-quyết vấn đề của cả hai cùng chung trách-nhiệm thi hành. Vì muốn tồn tại Việt-cọng chẳng những phải hành-động như thế. Còn phải tiếp-tục cho triển-khai nhiều Formosa dưới tên khác trên khắp lãnh-thổ Việt-Nam.

 2. TẾU NGÀN says:

  CHUYỆN LẠ

  Ối thôi chuyện lạ rõ ràng
  Formosa đó mới càng thất kinh
  Ai mà lại chẳng giật mình
  Thuế hoàn hơn thuế thật tình đóng vô

  Đóng vô 13.800 tỷ đồng
  Thuế hoàn lại đến 14.600 tỷ đồng lạ chưa
  Làm ăn kiểu ấy quả hời
  Đầu tư kiểu ấy quả người dân teo

  Kiểu ni sao nước chả nghèo
  Ai lời mình lỗ eo sèo vậy sao
  Lời vô bù lại ào ào
  Chỉ con cá chết làm sao biết gì

  Thông minh ai thử nghĩ suy
  Lỗi này ai chịu nói đi mới ngầu
  Biển Đông sóng đánh dạt dào
  Kệ con cá chết thuế vào lại ra

  SÓNG NGÀN (05/9/16)

Phản hồi