WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 03/10/16 Đăng ngày “October 3rd, 2016”

Dạy thêm, học thêm: Chuyện nhỏ như con thỏ

Dạy thêm, học thêm: Chuyện nhỏ như con thỏ

Dậy thêm và học thêm chưa bao giờ là một vấn đề ở mọi quốc gia trên thế giới. Duy nhất chỉ có ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa việc cô thầy dậy thêm và học trò đi học thêm mới tạo ra vấn nạn gây ồn ào trong nhiều năm vẫn chưa có [...]

03:32:pm 03/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cái ác được dung túng

Cái ác được dung túng

Công an tùy tiện sử dụng bạo lực với dân được bao che, dung túng và dân lành bị công an đánh hộc máu, đánh đến chết diễn ra khắp nơi trên cả nước, kéo dài suốt năm này qua năm khác.

03:17:pm 03/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thu hồi thẻ nhà báo ông Nguyễn Như Phong, đình bản tạm thời báo PetroTimes

Thu hồi thẻ nhà báo ông Nguyễn Như Phong, đình bản tạm thời báo PetroTimes

Chiều 3-10, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có liền hai quyết định về việc thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Nguyễn Như Phong và đình bản tạm thời báo điện tử tin nhanh Năng lượng mới (Petrotimes.vn). Trong quyết định số 1701/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký, ông Nguyễn [...]

02:03:pm 03/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »