WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:45:am 08/10/16 Đăng ngày “October 8th, 2016”

Cả Trọng đi làm công an – Sao Osin không bình loạn?

Cả Trọng đi làm công an – Sao Osin không bình loạn?

  Cơn sóng thần dư luận đổ ập vào gia đình nhà họ Triệu ở tận xứ “mù cang chải” Hà Giang. Cha Chủ tịch tỉnh về  hưu. Con trai cả Bí thư Tỉnh ủy, cùng tám anh em nắm trọn những cơ quan đầu ngành của tỉnh. Bữa nay lại nghe nói ở Thừa [...]

12:45:am 08/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà đạo diễn nổi tiếng Akira Kurosawa

Nhà đạo diễn nổi tiếng Akira Kurosawa

Những ngày gần đây, cuốn phim Cao bồi miền Tây của Mỹ The Magnificent Seven, Bẩy Chàng Dũng Sĩ quay năm 2016 được truyền thông nhắc tới rất nhiều. Phim mới chiếu và được phát hành khắp nơi trên thế giới do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện, dài hơn 2 tiếng tốn kém108 triệu, [...]

12:00:am 08/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhân đọc Hà sĩ Phu ” Hán văn là một bộ phận cấu thành tiếng việt “

Nhân đọc Hà sĩ Phu ” Hán văn là một bộ phận cấu thành tiếng việt “

  Xin thưa Cỏ May tôi xưa nay vẫn giữ riêng đối với Tiên sinh Hà Sĩ Phu sự kính trọng và cảm tình thật lòng bởi đã từ sớm lần bước theo Tiên sinh “Dắt tay nhau đi dưới những tầm bảng chỉ đường trí tuệ ” . Tâm đắc nhứt với Tiên sinh, [...]

12:00:am 08/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »