Home » 05:08:pm 26/10/16 Đăng ngày “October 26th, 2016”

Hillary Clinton, Donald Trump ai sẽ thắng cử?

Hillary Clinton, Donald Trump ai sẽ thắng cử?

Hôm nay ngày 26-10, còn đúng hai tuần nữa là tới ngày bầu cử Thổng thống Mỹ năm 2016 Tôi xin đi ngay vào đề: Clinton hy vọng thắng 80%, Trump chỉ hy vọng thắng 20% Tranh cử Tổng thống Mỹ chỉ căn cứ vào phiếu cử tri đoàn, nay thăm dò mới nhất của [...]

05:08:pm 26/10/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »