WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:17:pm 07/12/16 Đăng ngày “December 7th, 2016”

Nghe ông Lê Đức Thọ thuyết giáo

Nghe ông Lê Đức Thọ thuyết giáo

Cuối năm 1950, Trường trung học Huỳnh Phan Hộ (trường tôi học) đăng cai cuộc họp học sinh của ba trường trung học kháng chiến (Huỳnh Phan Hộ, Thái Văn Lung, Nguyễn Văn Tố) để nghe huấn thị của đại diện Trung ương cục miền Nam. Dù ba trường này cách nhau hàng chục cây [...]

10:17:pm 07/12/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyện vọng cuối cùng của Fidel: Chống sùng bái cá nhân

Nguyện vọng cuối cùng của Fidel: Chống sùng bái cá nhân

Hàng chục ngàn người dân Cuba từ mọi miền đất nước đổ về Nghĩa trang Santa Efigenia, để dự lễ tang cố Chủ tịch Fidel Castro. Tro cốt của Fidel đã vượt 1000 Km từ thủ đô Havana đến Santiago de Cuba nơi mà ông thiết lập lên phong trào cách mạng ở tuổi hai [...]

10:06:pm 07/12/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trao đổi với anh Thạch Đạt Lang

Trao đổi với anh Thạch Đạt Lang

Giữa một xã hội bị chia rẽ trầm trọng do chủ trương “chia để trị” thì việc tự nguyện hợp tác là khía cạnh tích cực đã không được ca ngợi mà còn bị chỉ trích, việc làm đó vô tình đi đúng hướng chủ trương của chế độ!

05:08:pm 07/12/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về bài viết “2 đô” của FB Thuy Trang Nguyen

Về bài viết “2 đô” của FB Thuy Trang Nguyen

Nói nhỏ với các bạn: Những người cầm hình trong ảnh photoshop có thể kiện các bạn ‚tán gia bại sản’, tức là bay facebook đấy!

04:58:pm 07/12/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Tổ hợp luật sư gốc Việt thua vụ kiện thân chủ đồng hương

Tổ hợp luật sư gốc Việt thua vụ kiện thân chủ đồng hương

Phán quyết có lợi cho cô Lan trong trường hợp này chỉ ra, việc tìm cách hạn chế hoặc khởi kiện những lời nhận xét đăng trên mạng xã hội đã cho kết quả ngược lại.

04:34:pm 07/12/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đám Bắc Kỳ

Đám Bắc Kỳ

Trong bài viết “Tổng Quan Về Hồi Ký Tô Hoài,” Đặng Tiến có nhận xét sau: “Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm [...]

04:28:pm 07/12/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trở ngại ngoại giao vì ông Trump nói chuyện với TT Đài Loan?

Trở ngại ngoại giao vì ông Trump nói chuyện với TT Đài Loan?

Nói thế nào cũng đúng. Giải thích thế nào cũng chẳng sai. Bảo rằng ông Trump mới làm chuyện ngoạn mục khi nói chuyện qua điện thoại với bà Tổng Thống Đài Loan cũng đúng, cho rằng chuyện ông vừa làm khiến mọi người giật mình cũng chẳng sai. Bảo rằng dường như ông Trump [...]

04:17:pm 07/12/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuba thức, Việt Nam ngủ, nay Cuba ngủm, Việt Nam ….?

Cuba thức, Việt Nam ngủ, nay Cuba ngủm, Việt Nam ….?

Castro thuờng tuyên bố «nghèo lắm vì cả đời làm cách mạng nên chỉ có căn chòi câu cá mà thôi ” .

04:11:pm 07/12/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »