WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:29:pm 09/12/16 Đăng ngày “December 9th, 2016”

Việt Nam, mãnh hổ hay mèo rừng?

Việt Nam, mãnh hổ hay mèo rừng?

Phạm Văn Thuyết có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam ngay lúc này. Nhưng cái tên Phạm Văn Thuyết chắc chắn rất gần gũi với nhiều thế hệ sinh viên Luật Khoa tại Sài Gòn từ thập niên 1960 và cũng quen thuộc với không ít người ngoại quốc tại [...]

05:29:pm 09/12/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Sự nghiệp chính trị gia đình Clinton

Sự nghiệp chính trị gia đình Clinton

Nhìn chung dưới thời Clinton kinh tế thịnh vượng, một phần do chính sách của ông nhưng cũng nhờ hên nhiều vì sự bùng nổ của internet, hightech

05:10:pm 09/12/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không thể là email cuối cùng!

Không thể là email cuối cùng!

Nhẩm tính thời gian, tôi biết rằng anh gửi email ðó vào buổi sáng thì chỉ hai, ba giờ sau cơn xuất huyết não ập ðến anh trong giấc ngủ trưa.

09:02:am 09/12/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ: Báo Nhân Dân bịa chuyện “Nguyễn Quang Duy là thành viên Việt Tân”.

Thư ngỏ: Báo Nhân Dân bịa chuyện “Nguyễn Quang Duy là thành viên Việt Tân”.

Kính thưa bạn đọc, Thứ Sáu ngày 02/12/2016, báo Nhân Dân cho đăng bài “Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện” do tuyên giáo Hồng Quang viết. Tựa đề và nội dung như thế nhưng buồn cười chính báo Nhân Dân lại bịa chuyện Nguyễn Quang Duy là thành viên [...]

05:47:am 09/12/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »