WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [2]

Tiếp theo phần I

 

Tướng Croix de Castries

Tướng Croix de Castries

Ý kiến các nhà nghiên cứu

Bernard Fall. Ông là nhà nghiên cứu sâu sắc về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Trong phần kết luận cuốn Hell in a Very Small Place (12) Bernard Fall nói Việt Minh hơn Pháp về tình báo, khi ước tính pháo binh đối phương được đưa tới ĐBP họ tính đúng hơn Pháp. Một trung đoàn bộ binh VM có môt pháo đội 4 khẩu sơn pháo 75 ly, một pháo đội 4 khẩu súng cối 120 ly hạng nặng. Sư đoàn pháo binh 351 có thể cung cấp 3 tiểu đoàn pháo 105 ly, một tiểu đoàn pháo có 3 pháo đội, mỗi pháo đội có 4 khẩu (tổng cộng 36 khẩu). Trên thực tế VM có tất cả là 144 khẩu pháo chưa kể ít nhất 30 khẩu 75 ly không giật, 36 cao xạ hạng nặng và trong những ngày cuối khoảng từ 12-16 dàn hỏa tiễn Katyusha 6 nòng.

Pháo binh Pháp ước lượng địch bắn 103,000 quả 75 ly hay lớn hơn, tổng cộng Pháp bắn 93,000 quả (13). Việt Minh có hỏa lực gấp ba lần Pháp, nhưng Pháp có không quân và 10 xe tăng như vậy theo Bernard Fall nếu nói Pháp thua ĐBP vì hỏa lực địch quá mạnh hơn thì không chính xác lắm, sự không cân bằng hỏa lực của hai phía không phải là quá đáng (tác giả muốn nói VM không quá mạnh hơn Pháp về hỏa lực)

Ngoài ra Pháp thua về mặt trận tiếp tế, họ bất lực ngăn cản dòng thác vận chuyển, tiếp viện của VM tới thung lũng, VM có tổng cộng 600 xe Motolova 2 tấn rưỡi chỉ đi được trên đường khá tốt và qua phà, nhưng thật ra nhờ xe đạp thồ (200 ký). Pháp không đánh phá được công cuộc tiếp tế địch vì ít máy bay và bom đạn, năm trước không quân Viễn đông của Mỹ cũng thất bại trong ngăn chận tiếp liệu của Trung cộng, Bắc Hàn mặc dù dội bom cả năm trời.

Ngoài ra trong đồn lũy ĐBP có đã có mấy ngàn người bỏ trốn gồm lính Thái, VN, Bắc Phi. Người Pháp và Mỹ đánh giá thấp cao xạ phòng không địch, tại Triều tiên Mỹ mất 816 máy bay vì cao xạ, 147 cái khác vì không chiến. Tại ĐBP Pháp mất 48 máy bay, 14 bị hủy dưới đất, 167 hư hại vì cao xạ, so với lực lượng không quân chưa tới 100 máy bay vận tải, thám thính và 75 chiến đấu cơ như vậy là thiệt hại nặng.

Phòng không là một yếu tố quan trọng đã khiến VM thắng trận ĐBP, nếu nói về một binh chủng được coi là cần thiết cho chiến thắng phải nói là pháo thủ cao xạ và cố vấn Trung cộng.

Những yếu tố lớn nhỏ về sự thất thủ ĐBP như kế hoạch phản công yếu đuối, pháo đài thiếu kiên cố, khinh địch về phòng không, việc lựa chọn trận đánh thì một dữ kiện đứng trên tất cả là một trận không yểm, oanh tạc ồ ạt dù không cứu vãn được tình hình Đông dương nhưng cũng cứu được ĐBP.

Các nhà quan sát Pháp về ĐBP đồng ý như vậy. Tướng Ély thay Navarre, ông là Tướng Pháp thân Mỹ nhất cho biết hồi đó không quân Pháp quá yếu trong trong thời điểm nguy kịch đó.

Nếu hồi đó tôi đã là Tư lệnh, có thể tôi không quyết định như Tướng Navarre (đóng tại ĐBP) nhưng nay sẽ không biết những gì sẩy ra cho Lào, BắcViệt…ngoài ra nếu một cơ hội bất ngờ có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến, ĐBP không sụp đổ – nếu Mỹ oanh tạc giải vây ĐBP – như thế có thể ngày nay người ta lại cho là Navarre thiên tài người đã lựa trận đánh này và những người hồi đó đã kết án ông nay sẽ lại cố khoe đã đóng góp với ông trong chiến dịch điều hành” (14)

Tác giả nói những quan điểm trên cho ta hai vấn đề:

1-Tại sao chính phủ Pháp không cung cấp cho Pháp tại Đông dương một lực lượng không quân đầy đủ.

2- Tại sao Mỹ đã biết rõ tình trạng nguy hiểm nhưng lại cung cấp cho Pháp một không lực thiếu thốn?

Pháp thiếu phi công và những oanh tạc cơ hạng nặng.

Frédéric Dupont, Bộ trưởng các nước Liên Kết Đông Dương (Việt, Mên, Lào) năm 1954 nói thiếu oanh tạc cơ hạng nặng đưa tới thất thủ ĐBP, Pháp thiếu những phi trường lớn để huấn luyện và thiếu bảo trì. Charles Lauzin Tướng tư lệnh không quân Pháp tại Viễn đông trong thời gian trận ĐBP nói: ông đã báo cáo Chính phủ về việc thiếu thốn máy bay tại Đông dương khi ông nhậm chức ngày 30-6-1953 và quốc hội chi một ngân khoản khiêm tốn 18.4 triệu để đóng máy bay trong tài khóa 1953-1954. Thê chiến thứ hai Pháp bại trận vì không quân yếu.

Chassin, Tướng tiền nhiệm của Lauzin báo cáo ngày 14-6-1953 nói về khuyết điểm các Tướng Tư lệnh Đông dương không biết sử dụng không quân. Cũng như năm 1940 Pháp không biết sử dụng xe tăng và năm 1954 không biết sử dụng không quân. Đó là một phần đáng kể lý do khiến ĐBP thất thủ.

Nhưng số phi cơ chưa tới 100 cái thì dù sử dụng hoặc dàn trận ra sao cũng không thay đổi tình hình Đông dương hay cứu vãn tình thề ĐBP. Nếu so với cuộc chiến Triều tiên 1950-1953, Không quân Viễn đông Mỹ có 1,536 máy bay của Mỹ và đồng minh (đa số của Mỹ). So với giữa 1966 tại VNCH, Mỹ có 1,700 trực thăng Mỹ phần nhiều có võ trang, 700 vận tải thám thính, 1,400 máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân và 400 máy bay VNCH, thêm vào đó khỏang 90 B-52 yểm trợ miền nam VN.

Sau khi Trung hoa mất, Mỹ vội tìm đồng minh kể cả thực dân Pháp ở Đông dương và thực dân Anh ở Mã lai để lập phòng tuyến ngăn CS. Người Mỹ giúp Pháp trong cuộc chiến chống CS bằng tiền, vũ khí, tiếp liệu, cố vấn nhưng chỉ giúp một ít máy bay chiến đấu. Năm 1954 một trăm cái máy bay không thể cứu quân Pháp tại ĐBP.

Ngoài ra trong phần Lời nói đầu (15) tác giả nói trái với Hành pháp Mỹ có thể đưa quân vô giới hạn ra ngoại quốc trong một cuộc chiến không tuyên chiến tại hải ngoại nhưng Pháp lại bị giới hạn. Năm 1950 Quốc hội Pháp ra tu chính án Luật Ngân sách hạn chế nhập ngũ trong nước nên, sự việc này đã giới hạn rất nhiều việc đưa quân sang Đông dương. Khi Navarre giữ chức Tư lệnh giữa năm 1953, ông yêu cầu gửi thêm 12 tiểu đoàn và nhiều đơn vị yểm trợ cùng với 750 sĩ quan và 2,550 hạ sĩ quan cho các đơn vị thiếu thốn, ông chỉ nhận được 8 tiểu đoàn, 320 sĩ quan và 200 hạ sĩ quan. Thực ra tăng cường chỉ là gửi trước để thay thế sự thiệt hại trong năm 1953. Trong khi VM đã lập được nhiều đơn vị chính qui, Pháp gập khó khăn về thiếu thốn quân số và đó là một trong những nguyên nhân chính đưa tới sụp đổ ĐBP cũng như Đông dương.

Ngoài ra trong cuốn sách nổi tiếng của Bernard Fall Đường Phố Buồn Thiu ông cũng nói về nguyên do ĐBP thất thủ tại chương 12, Why Dien Bien Phu? (16). Tác giả trích dẫn nhận xét của Tướng Castroux, Chủ tịch Ủy ban điều tra ĐBP thất thủ, ông này chỉ trích Navarre sai lầm như sau:

“Không có vị trí nào có thể đóng đồn ngăn cản (VM tiến về Thượng Lào) tại một xứ không có đường giao thông như Âu châu mà chỉ là những đường mòn và đưởng sông ngòi (ý nói địch có nhiều đường để đi).

Khi ĐBP bị một lực lượng lớn tấn công, nó không bảo vệ được Lào, cũng không thể từ đó đánh ra ngoài mà nó chỉ lo chống lại lực lượng đông đảo của địch”

Theo tác giả các nhà chính trị ở Pháp không có lỗi lầm mà trách nhiệm thuộc về Navarre, Cogny, de Castries trong đó de Castries ít lỗi lầm nhất.

Các công sự phòng thủ không được đúc bê tông mà chỉ làm bằng gỗ, bao cát không chịu nổi đạn pháo. Tác giả nói khi Võ Nguyên Giáp chiếm được hai tiền đồn phía bắc Beatrice và Gabrielle là đã kiểm soát được hai cao điểm (cao nhất lòng chảo) ĐBP coi như mất.

Bernard Fall tóm lược những sai lầm của ĐBP:

1- Trận địa quá xa các trung tâm hậu cần Pháp (như Hà nội)
2- Khinh địch, đánh giá thấp VM mọi phương diện
3- Bố trí sai, pháo binh tại cứ điểm phía nam Isabelle cách cứ điển trung ương 7 km không yểm trợ được hai tiền đồn Béatrice và Gabrielle (phía bắc) vì quá xa

Fredrik Logevall . Ông là giáo sư lịch sử. Về nguyên nhân sụp đổ ĐBP, tác giả này nói (17) nếu cấp chỉ huy Pháp hoạch định khác có thể khiến ĐBP không sụp đổ chăng? Có thể đưa tới chiến thắng thay đổi cuộc chiến?

Navarre sai lầm cho đóng quân bên ngoài Châu thổ (sông Hồng)? coi ĐBP là địa điểm tốt nhất để ngăn VM tới Luang Prabang , Kinh đô Lào mà Pháp phải bảo vệ: Ông muốn lập lại chiến thắng ở Na San năm trước với một cuộc chiến có tầm vóc lớn hơn, ông nghĩ rằng có thể dụ cho địch kéo đến thật đông.

Ông nói đúng ra Navarre phải bỏ Thượng Lào để giành lực lượng cho châu thổ sông Hồng quan trọng hơn và buộc Tướng Giáp tấn công tại đó, ở đây Navarre dễ tiếp tế hơn tại ĐBP và nếu Giáp theo kế hoạch đầu tiên tấn công ngày 25-1 có thể lắm, VM sẽ thua lớn. Nhiều nhà quân sự, cả người Mỹ sau ngày ĐBP thất thủ 7-5 chỉ trích nặng nề quyết định của Navarre cho đóng quân tại môt nơi chỉ tiếp tế tăng viện bằng cầu không vận mà tưởng là sẽ thắng lớn.

Rồi Pháp mới thấy địch mạnh hơn, đông hơn, hỏa lực mạnh hơn, Pháp có thể thay đổi chiến thuật nhất là Pháp thiếu máy bay, phi hành đoàn. Pháp sai lầm đánh giá cao khả năng của không quân có thể oanh tạc đường tiếp tế VM nhưng họ vẫn mang được tiếp liệu vào, đúng ra phải tập trung oanh tạc lòng chảo ĐBP.

Logevall nói việc bố trí (layout) tại lòng chảo không hoàn hảo lắm, các căn cứ kháng cự được bố trí không hữu hiệu. Isabelle (phía nam) quá xa không thể pháo yểm trợ khu Trung tâm hữu hiệu. Gabrielle và Béatrice (phía bắc) yếu không đủ bảo vệ phi trường. Các công sự yếu không chịu đựng nổi pháo kích của địch hoặc khi mưa bị ngập nước, pháo đài công sự mỏng manh nên dễ bị phá hủy.

Ngoài ra Tư lệnh và phó Tư lệnh (Cogny) chia rẽ nhau ảnh hưởng trận đánh. Tướng Giáp đạt thắng lợi cho thấy chiến thuật xuất sắc trong sử dụng phòng không và pháo binh cũng như xử dụng chiến thuật, kỹ thuật bao vây thời Thế chiến thứ nhất.

Hậu quả cuộc tấn công ba ngọn đồi phía bắc (Bèatrice, Gabrielle và Anne Marie) đã làm lính Thái tinh mất thần bỏ trốn, sự kiện đã được các nhà quân sử khen ngợi Tướng Giáp và đã cho thấy chung cuộc ra sao. Dù sao người Pháp đúng lý phải giữ được ĐBP nếu không giữ được mãi thì cũng tới mùa mưa và mùa thu.

Cho dù Liên hiệp Pháp giữ được ĐBP, gây thiệt hại nặng cho các sư đoàn chủ lực VM, cho dù làm mất trinh thần VM khắp Đông dương nhưng cán cân sức mạnh vẫn không thuận lợi cho Pháp. Quân đội Quốc gia Việt Nam còn yếu, tại nước Pháp người dân cho rằng cuộc chiến không còn giá trị khi hằng năm 600 sĩ quan bị giết trong một năm tương đương với số tốt nghiệp tại trường võ bị Saint-Cyr

Ted Morgan

Ông là ký giả đã được giải Pulitzer, trong cuốn sách dầy 722 trang viết về ĐBP mới xuất bản gần đây (18) tác giả nói
Tại Bắc kinh, Mao theo dõi trận Năm ngọn đồi (khu Trung ương ĐBP) cũng như Eisenhower theo dõi tại Washington, Mao tin rằng thắng ĐBP sẽ củng cố địa vị của Trung cộng tại Genève. Mao can thiệptừ tháng 9-1953 khi Hồ Chí Minh bác bỏ kế hoạch của Giáp tập trung quân tại châu thổ sông Hồng. Tướng Vi Quốc Thanh được cử sang Đông dương trong chức vụ trưởng đoàn cố vấn Trung cộng làm việc với Tướng Giáp.

Ông Tướng Tầu này đưa cho Hồ chí Minh một bản sao kế hoạch Navarre mà tình báo Trung Cộng lấy được, họ có kế hoạch chia cắt, bao vây, tiêu diệt từng tiểu đoàn. Tháng 3-1954 Chu Ân Lai điện cho Tướng Vi nói cố đánh thắng vài trận. Tháng 3 và 4 năm 1954 Mao tăng viện trợ cho VM 4 tiểu đoàn phòng không, VM được huấn luyện tại Trung cộng với súng cao xạ 37 ly và đã được đưa tới ĐBP. Những đơn vị VM cũng được huấn luyện bắn xẻ. Ngày 3-4 khi trận Năm ngọn đồi chưa ngả ngũ, Mao cho huấn luyện thêm hai sư đoàn pháo và hai tiểu đoàn công binh cho VM, Mao khuyên Hà nội có thể tấn công mùa đông 1954 hay mùa xuân 1955.

Về việc cố vấn và viện trợ Mao có ưu thế hơn Mỹ nhiều, ông ta không phải vận động quốc hội như Mỹ, Mao thảo lệnh và được thi hành ngay, Việt minh không cãi lại ý kiến của Trung cộng trong khi Pháp luôn than phiền Mỹ can dự vào.
Trong phần Kết luận cuốn sách, Ted Morgan đề cập nhiều tới Ủy ban điều tra của Chính phủ Pháp về ĐBP thất thủ (19)

Nguyên do tại sao? đó là câu hỏi mà Ủy ban điều tra năm 1955 qua 22 phiên họp, nghe nhiều nhân chứng. Tướng Castroux và hai Tướng khác chủ tọa, một Đô đốc, một Viên chức dân sự đã chuyển bản tường trình lên Tướng Koenig, Bộ trưởng quốc phòng vào ngày 3-12-1955. Bản báo cáo này đã được giữ bi mật cho tới năm 1969.

Nói gọn lại không phải là một sai lầm mà cả một lô sai lầm. Bộ Tổng tham mưu Pháp chấp thuận kế hoạch của Navarre. Nhưng ông ta không nắm được một yếu tố quan trọng về viện trợ ồ ạt của Trung Cộng cho Việt Minh. Ông chỉ tưởng họ chỉ là đám du kích rách rưới. Khi không nhận được tăng viện mà ông đòi đúng ra ông phải thay đổi kế hoạch.

Thiếu chỉ thị của chính phủ liên quan đến việc bảo vệ Lào, ông nghe lời Tổng Cao ủy Dejean nói cần phải bảo vệ Lào. Bản tường trình của Castroux chỉ trích Navarre sai lầm không biết rằng chiến thuật của căn cứ ĐBP đã bị thất thủ trước đại quân VM. Navarre sai lầm khi cho là căn cứ có thể kháng cự được khi chỉ liên lạc, tiếp tế được bằng không quân. Trong mọi trường hợp, căn cứ không thể ngăn chận VM vào Lào được, rừng núi bao quanh thuận tiện cho địch nhiều.
Căn cứ nằm cách xa phi trường (BV) 185 dặm bất lợi, đúng ra ông ta phải bỏ căn cứ này trễ nhất là ngày 10 tháng 12-1953, ông bỏ lỡ cơ hội khi còn thì giờ vì không đánh giá đúng khả năng tiếp vận của VM và sự thuận lợi mà địa hình đã cho họ. Tướng Giáp nói cuối tháng 12 chúng tôi đã bao vây khu lòng chảo, nếu di tản sẽ bị thiệt hại nặng.

Tướng Cogny, Tư lệnh phó cũng chia xẻ trách nhiệm về sự thất bại. Bản tường trình cho biết Navarre không có kinh nghiệm cá nhân về chiến tranh trong rừng rậm, không biết rằng Cogny ngưởi hiểu biết nhiều có thể báo cho ông biết sự nguy hiểm. Chính phủ Pháp sai lầm khi chọn một ông Tư lệnh không có kinh nghiệm tại một chiến trường xa lạ.

Navarre được coi như đã đi qua ba giai đoạn:

-Tư tin, tìm một trận đánh
-Lo sợ kết cục nhưng không chịu thay đổi tình thế bằng di tản hay thay đổi chiến thuật.
-Ông lại mở chiến dịch lớn Atlante tại Trung Việt phân tán lực lượng.

Ngoài ra nếu can thiệp bằng không lực, oanh kích ngày này sang ngày khác có thể cứu ĐBP nhưng Tư lệnh không có lực lượng không quân mạnh.

Tướng Cogny tiết lộ tin tức cho giới chức điều tra để nói ý riêng của mình. Cogny tiếp xúc hằng ngày với Castries nhưng không cho thay đổi chiến thuật phòng thủ thụ động của Castries, cũng không cảnh báo Castries về cách mà VM dấu đại bác trong hang núi. Castries không thay đổi phòng thủ căn cứ, ông thụ động giao cho Đại tá Langlais quyết định mọi việc chiến đấu mà đúng ra ông phải giữ quyền chỉ huy.

Howard R. Simpson- tác giả cuốn Điện Biên Phủ, Trận Đánh Oai Hùng Người Mỹ Đã Quên, trong phần dẫn nhập (20) ông trình bầy những nguyên do thất bại ĐBP và cũng nói tới sai lầm của Mỹ sau này.

Simpson nói ĐBP không phải là trận chiến lớn theo qui ước nhưng là trận chiến quyết định trong thế giới nhỏ của sự đụng độ chính trị quân sự quốc tế theo sau Thế chiến thứ hai. Nó là một thế trận của sự can đảm, nhầm lẫn, gan dạ, thất bại. Những sai lầm lớn lao của thượng cấp đã quyết định vận mạng của căn cứ từ lâu trước trận tấn công cuối cùng. Không nhìn thấy sai lầm chiến thuật bị sương mù của trận đánh che phủ đưa tới thất bại sau cùng. Trận chiến duy nhất này thay đổi bộ mặt châu Á và thể hiện một sự ngừng nghỉ trước trận chiến đắt giá mà quân đội Mỹ phải chiến đấu trong rừng ruộng ở miền nam VN. Năm 1992 Simpson nói chuyện với Bùi tín trong một quán cà phê ở Paris, người Mỹ can thiệp vào VN (1965) nhưng các nhà kế hoạch, chiến lược gia không biết tới kinh nghiệm của Pháp. Tinh thần team work và triết lý can-do tự tin làm mờ nhạt bài học lịch sử. Khê sanh tháng giêng 1968, 40,000 quân BV bao vây 6,000 lính TQLC Mỹ hai tháng rưỡi, gần giống ĐBP, Mỹ cho B-52, pháo binh oanh kích, TQLC phá vòng vây, BV chết 10,000 người, Mỹ 500 người.

Theo tác giả những khuyết điểm của Pháp và sau này của Mỹ nhân bàn về trận ĐBP.

1-Đánh giá thấp những đơn vị du kích chiến của địch là lỗi lầm lớn. Người Pháp tưởng phản pháo và không quân sẽ làm câm họng pháo binh địch nhưng thảm bại. Ngoài ra đánh giá thấp khả năng tiếp liệu tinh thần kiên cường của địch và chiến thuật chiến lược các tướng lãnh địch. Thập niên 60, 70 người Mỹ cũng khinh địch như Pháp trước đây.

2- Một mặt trận phụ thuộc vào tiếp liệu, tiếp viện hàng không sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh du kích. Bộ chỉ huy Pháp đã xây pháo đài tại khu rừng núi chỉ tiếp tế được bằng hàng không, mọi tiếp tế chỉ bằng thả dù. Pháo binh và cao xạ VM sẽ chặn đứng cuộc tiếp tế, tại rừng núi ĐBP phi công khó quan sát nên oanh kích khó chính xác…

Sự thật Không quân Pháp tại Đông dương rất giới hạn so với Không quân Mỹ sau này thập niên 1960.

Trong cuộc chiến thắng thua tại làng xã miền nam VN mà sự hợp tác, trung thành là cơ bản của chiến thắng. Bom đạn, oanh kích tự do giết hại thường dân khiến có lợi cho VC, mặc dù Mỹ có ưu thế không quân nhưng đường mòn Hồ chí Minh vẫn đưa được vũ khí, chiến xa vào miền nam.

3-Trận đánh ĐBP là sự chứng tỏ du kích chiến uyển chuyển của địch và khả năng thay đổi diễn trình cho thích hợp với một tình trạng chiến thuật đặc biệt. Đa số các sĩ quan Bộ tham mưu hoạch định kế hoạch ĐBP vẫn cho VM cơ bản là du kích, đạo quân nhà quê. Họ không biết rằng địch đã tổ chức thành những sư đoàn, được trang bị đầy đủ có thể chiến đấu trong trận đánh đã được hoạch định rõ. Những sư đoàn của Tướng Giáp được coi như chính qui nhưng ông coi cuộc chiến tranh nhân dân là sự kết hợp của chính qui, địa phương quân, du kích để hoàn thành mục tiêu chung.

Tác giả gặp Tướng Giáp năm 1991 tại Sài Gòn, ông ta nói chiến tranh nhân dân gồm cả những đơn vị nhỏ cho tới toàn thể quân đội: “chiến sĩ du kích giỏi có thể biến thành quân đội chính qui”

Tướng Giáp cho quân lính xử dụng hàng ngàn cuốc xẻng đào hào tới gần căn cứ địch .

4-Ảnh hưởng tệ hại của thời tiết, của môi trường xung quanh như sốt rét, ngã nước, nóng bức… của rừng nhiệt đới khiến nhiều binh lính Pháp bị suy yếu mất tinh thần.

5- Tại thế giới thứ ba, nếu một nước bị nhiều ảnh hưởng Tây phương có thể gây tai hại quân đội quốc gia (bản xứ). Quân đôi viễn chinh năm 1950 chiến đấu rất hiệu nghiệm nhưng từ 1953 đã lỗi thời, đã bị mệt mỏi rạn nứt do những đường hướng mới của cuộc chiến. Luồng gió chính trị đổi thay gây trở ngại tuyển quân. VM tuyên truyền quân Liên hiệp Pháp, họ được biết tại đất nước (Pháp) có chống đối chính sách quân sự.

Mặc dù đạo quân thực dân là quá khứ nhưng di sản của nó vẫn còn, quân đội VNCH không bao giờ phủ nhận được cái gốc của nó là quân đội thuộc địa do người Âu huấn luyện. Nay Mỹ thay Pháp (1965) cái mầu thực dân vẫn còn đã cho Việt cộng đề tài tuyên truyền Quân đội miền nam VN chỉ là quân đội tay sai. Đối với chúng ta “thực dân” vẫn là nhãn hiệu lịch sử, đối với nhiều nước trong thế giới thứ ba nó vẫn là một biểu tượng xấu.

6- Hiệu quả và tinh thần của quân đội có liên hệ trực tiếp với sự yểm trợ của chính phủ và sự ủng hộ của người dân của đất nước đang tham gia cuộc chiến.

Sự cầm cự kéo dài chống cự trước một đạo quân đông và hỏa lực mạnh hơn tại ĐBP là một hiện tượng, họ biết là chiến đấu một cuộc chiến mà trong nước chống đối.

Nước Pháp đang tìm giải pháp chính trị cho cuộc chiến và sự ủng hộ của chính phủ cho cuộc chiến đã tụt giảm. Ngoài ra quân đội VM xung kích biết rằng cả nước động viên tinh thần phía sau họ trong cuộc chiến nhân dân giành độc lập. Họ tiến công ĐBP và sẵn sàng chết cho lý tưởng, những khẩu hiệu tuyên truyền xác định mục đích họ chiến đấu.

Giữa thập niên 60, lính Mỹ không biết mục đích chiến đấu, bị chống đối tại trong nước. Quân đội mà không biết mục đích chiến đấu là điều rất bất lợi, kẻ địch tin vào mục đích nên họ chịu gian khổ, hy sinh nhiều nhân mạng cho mục tiêu.

Trong phần kết luận (21) tác giả nói năm 1991 ông gặp và phỏng vấn Tướng Giáp ở Sài gòn: những người tham dự trận đều cho rằng đây là bài học ĐBP, đừng coi thường kẻ địch du kích chiến, nên cẩn thận khi chỉ phụ thuộc vào không lực, nên để ý môi trường độc hại xung quanh, tránh thái độ thực dân và biết rằng mọi cuộc viễn chinh phải có chính phủ và người dân ủng hộ, nay cũng quan trọng như xưa

Stanley Karnow. Ký giả, sử gia Mỹ tác giả cuốn sách best seller Vietnam A History. Trong phần đề tựa cho cuốn Điện Biên Phủ, Trận Đánh Oai Hùng Người Mỹ Đã Quên nêu trên của Howard Simpson, Karnow nói.

ĐBP mà Việt minh Cộng sản đè bẹp quân Pháp tại Đông dương xếp trong những trận Agincourt, Waterloo và Gettyburg như một trong những trận đánh lớn nhất trong lịch sử. Nó đánh dấu sự sụp đổ của đế quốc Pháp tại Á châu và trong khi chưa có ai thấy trước nó mở đường cho Mỹ vào Đông dương.

Tác giả nói: Simpson cho thấy Pháp không thua tại ĐBP, cuộc chiến với VM kéo dài 8 năm và người dân quá mệt mỏi với cuộc chiến không kết thúc, nó đã đầu độc xã hội và chia rẽ chính phủ.

Tướng Navarre không thích hợp với vai trò, không chú trọng tình báo vì nó không giống những kiến thức mà ông đã học ở võ bị Pháp, hành động theo thành kiến, không chịu nhìn nhận khả năng địch. Tướng Giáp có khả năng tập trung hỏa lực cần thiết nện, giáng xuống doanh trại ĐBP, đúng đó là Giáp đã làm.

Giáp đã chuẩn bị nhiều tháng, như những đàn kiến, VM thồ bằng xe đạp qua những khu rừng rậm để chở vũ khí đạn dược lương thực tới địa bàn. Với lòng nhiệt tâm vô bờ họ đã kéo đại bác lên triền núi nhắm xuống người Pháp, những kẻ điên rồ đóng trong khu thung lũng theo chủ trương trên đường bảo vệ Lào.

Hai phía nỗ lực trước Hội nghị Genève và hậu quả của ngày 7-5 (ĐBP thất thủ), Smith, thứ trưởng ngoại giao Mỹ nói nói “Người ta không thể thắng trên bàn Hội nghị nếu thua trận”

Pháp có thể vẫn tiếp tục chiến tranh nếu người dân không phản đối và đòi hòa bình, CSVN chịu chia đôi đất nước vì Nga và Trung cộng muốn vậy. Trong cuộc chiếm Đông dương lần thứ hai Johnson, Westmoreland tưởng lầm Khe sanh đầu năm1968, thực ra CS dụ cho Mỹ tới đó để đánh Tết Mậu thân, họ biết không thể trực diện đọ sức với Mỹ.

Tướng Giáp theo đuổi cuộc chiến tranh làm hao mòn ý chí chiến đấu của người Mỹ. Điều quan tâm chính của ông ta là chiến thắng chứ không phải tổn thất. Trong cuộc nói chuyện tại Hà Nội, Karnow hỏi tướng Giáp “Các ông chiến đấu chống Mỹ được bao lâu?” thì Giáp trả lời không do dự “Hai mươi năm nữa, có thể một trăm năm, cho tới khi nào chiến thắng bất kể tổn thất là bao nhiêu”.

Bởi thế Mỹ cũng như Pháp đương đầu với một kẻ thù mà cứu cánh của họ là thiêng liêng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh ghê rợn để đạt mục đích và Mỹ cần học bài này kẻo quá trễ.

Neil Sheehan- Đặc phái viên của United Press International (UPI) tại Việt Nam từ tháng 4-1962 tới tháng 4-1964và New York Times, là tác giả cuốn A Bright Shining Lie.

Trong phần đề tựa cuốn Trận Điện Biên Phủ của Jules Roy (22) Sheehan dẫn lời một ký giả Úc nói (7/1963) Tướng lãnh Mỹ tại miền nam VN cũng lạc quan như Pháp trước đây.

Châu thổ Cửu long quan trọng nhất về kinh tế miền nam và là nơi dân cư đông đúc, chính phủ Sài gòn cũng đang sụp đổ dưới cuộc tấn công của du kích Việt Cộng như Việt Minh tấn công Châu thổ BV năm 1952.

Năm 1963, chín năm sau ĐBP, các Tướng lãnh, các nhà ngoại giao Mỹ cũng sẽ chịu chung số phận người Pháp trước đây. Tại Mỹ cũng như tại Pháp trước đây, người dân không tha thiết với cuộc chiến tại một nước xa xối Á châu không liên quan trực tiếp tới họ.

Sheehan nói theo quan điểm Jules Roy thất bại không phải vì thiếu người, súng đạn nhưng là những lý do vô hình như sự kiêu căng của các nhà lãnh đạo quân sự, chính trị Pháp, họ tự lừa dối và tinh thần yếu đuối lại khinh địch. Roy viết Navarre tin tưởng theo lý thuyết quân sự Tây phương cho rằng Việt Minh thiếu phương tiện tiếp vận, chuyên chở để đưa quân tới, đại bác và không quân Pháp sẽ trấn áp pháo binh VM . Ông ta tin khả năng vũ khí của mình sẽ giết hại VM từ trên đồi xuống và có thể giữ hai phi trường. ĐBP chấm dứt sự tìm kiếm một trận theo lối cổ điển đã sắp đặt mà Pháp dùng hỏa lực và kỹ thuật mới để nghiền nát đối phương CS.

Navarre và Bộ tham mưu đã đánh giá thấp mưu trí và phương tiện của địch. Họ không nhận thức được là các lý thuyết quân sự Tây phương không những thất bại không thắng được chiến lược chính trị quân sự của địch nhưng còn đưa tới thất bại mà thực ra là thảm bại. Sheehan nói thời gian tôi ở VN (1962-1964) các nhà ngoại giao và quân sự Mỹ biết rất ít về kinh nghiệm của người Pháp, nếu chịu khó học hỏi có thể thấy những yếu điểm của Pháp để rút lui trước khi quá trễ.
Theo người Mỹ thì Pháp chiến đấu dở, thua là đúng. Họ chỉ nói Pháp giữ chế độ thuộc địa lỗi thời nên đã thua. Người Mỹ biết chiến đấu vì đã đánh bại Đức, Nhật và Trung cộng tại Triều tiên, họ chiến đấu cho dân chủ sẽ thắng, CS sẽ thua. Mỹ không biết rằng người Pháp chiến đấu gan dạ hơn quân đội QGVN mà họ huấn luyện, người Mỹ không biết là can đảm không đủ thắng VM gian giảo, có phương sách, sau này là VC. Giống như Pháp, Mỹ tin tưởng vào lý thuyết quân sự Tây phương, chiến tranh qui ước, tin tưởng vào tiền bạc, súng đạn, cố vấn, máy bay, xe tăng, đại bác…Jules Roy kể lại Navarre không tin vào báo cáo của tình báo ở Hà Nội, Tướng Cogny đã cho biết VM tập trung bốn, năm sư đoàn quanh ĐBP, một lực lượng dữ tợn đe dọa căn cứ, toán làm việc của Cogny bị kết án là bi quan sai lầm để phóng đại sự quan trọng. Người Pháp cho việc VM tập trung bốn sư đoàn tại ĐBP là một dự án không tưởng, họ tính toán theo lý thuyết quân sự Tây phương cho là địch không có phương tiện chuyên chở cung cấp cho một đạo quân như vậy. Jules Roy cho rằng Tướng Navarre tin chỉ phải đối đầu với một sư đoàn địch, không đáng sợ. Đáng tiếc thay, họ tập trung bốn sư đoàn tại ĐBP, đã dùng những phương tiện không theo qui ước để tiếp tế và họ đã tràn ngập doanh trại Pháp.

Tướng Paul Harkins, Tư lệnh viện trợ quân sự Mỹ đầu tiên tại VN cũng như Navarre không tin báo cáo đã cho biết VC lập những tiểu đoàn lưu động với súng Mỹ mà họ lấy được, ông tin tưởng sẽ thắng CS.

Jules Roy nói không ai tin vào sự chuyển vận, tiếp tế của VM, không ai tin được sự khôn ngoan của họ, theo ông đúng ra Navarre phải đánh giá đúng tướng Giáp mà thực ra ông ta coi Giáp chỉ là người chẳng học trường quân sự nào cả. Các tướng Mỹ khinh địch, coi VC chỉ là bọn nhà quê dốt nát, Sheehan cho biết một tướng Mỹ nói người VN không khôn ngoan, họ không có truyền thống võ bị như Mỹ.

Nhiều người Mỹ tin vào sự di động và sự kiểm soát, ảnh hưởng của họ đối với dân quê, có nhiều phương tiện hơn VC.
Cuối cùng chính phủ Pháp quyết định bỏ Đông dương, 9 năm sau khi can thiệp (1973), người Mỹ không còn muốn nghe nói tới chiến tranh VN.

Kết luận

Xin điểm qua các nhận định trên của giới chức quân sự cũng như các nhà nghiên cứu. Trước hết là giới quân sự.
Navarre người chịu trách nhiệm trận ĐBP mặc dù có đưa ra nhiều lý lẽ chính đáng để biện minh cho trận đánh nhưng không hề thấy ông tự nhận sai lầm của mình dù lớn nhỏ. Ông ta đổ lỗi cho chính phủ đã không cung cấp đủ lực lượng, phương tiện khiến cho quân Pháp tại Đông dương yếu kém nhiều so với VM. Navarre nói Không quân Pháp thiếu thốn, không được tăng viện hoặc gửi tới quá trễ, Trung cộng gia tăng viện trợ ồ ạt khi trận đánh tiếp diễn là một nguyên nhân lớn đưa tới thất thủ.

Vị Tư lệnh đã biết là không quân Pháp yếu quá, thiếu máy bay, phi công nhưng lại cho đóng quân tại một vùng rừng núi hiểm trở, xa xăm chỉ tiếp tế được bằng hàng không thì đó là một lỗi lầm tai hại. Navarre thiếu tin tức tình báo, khinh địch nên đã đem quân vào miệng cọp.

Jules Roy, sĩ quan cao cấp Không quân Pháp đã trích dẫn nhiều danh ngôn cho thấy nhiều khuyết điểm của kế hoạch Navarre trong trận đánh lịch sử này. Tuy nhiên, tư tưởng phản chiến, khuynh tả của Roy đã khiến cho quan điểm của ông ta không còn vô tư khách quan khi ngày càng kết án gay gắt vị Tư lệnh này. Không những kết án Navarre, Roy chê trách luôn cả Chính phủ, người dân Pháp khiến nhận định của ông ta đã trở thành cực đoan, tự cao, kiêu ngạo. Lại nữa, chín năm sau trận đánh, Jules Roy đi thăm ĐBP và hết lời ca ngợi đối phương khiến cho mọi ý kiến, nhận định của ông trở thành khuynh tả, một chiều.

Quân sử 4 của Bộ tổng tham mưu VNCH cung cấp thêm một số chi tiết về khuyết điểm của Pháp như việc khai quang lòng chảo, bố phòng các cứ điểm, khinh địch, không ước đoán đúng lực lượng, khả năng tác chiến, vận chuyển tiếp tế của VM. Ngoài ra Navarre lại mở chiến dịch phân tán chủ lực Pháp không cứu vãn ĐBP đắc lực.

Qua phần ý kiến các nhà nghiên cứu, Bernard Fall tác giả nổi tiếng về chiến tranh Đông dương nêu lên nhiều nhận định sâu sắc tuy nhiên ông cũng có vài điểm mâu thuẫn. Tác giả nói Pháp ước lượng VM pháo 103,000 quả nhưng theo Navarre họ đã bắn xuống lòng chảo trên 200,000 quả đạn pháo lớn (23). Bernard Fall nói hỏa lực địch không quá mạnh hơn Pháp, VM có hỏa lực mạnh gấp ba Pháp nhưng Pháp có không quân và 10 xe tăng và ông cũng nói không quân Pháp quá yếu, lực lượng cao xạ địch quá mạnh như thế là đã công nhận hỏa lực địch hơn xa Pháp.

Ngoài ra Bernard Fall cũng đề cập một điểm quan trọng thể hiện sự khó khăn vô cùng của quân đội viễn chinh Pháp: năm 1950 Quốc hội Pháp ra tu chính án Luật Ngân sách hạn chế nhập ngũ trong nước nên đã giới hạn rất nhiều việc đưa quân sang Đông dương, đó là lý do tại sao quân lưu động của VM gấp ba lần Pháp. Sau cùng Bernard Fall nhận định nguyên do trên hết, lớn hơn hết đưa tới thất thủ ĐBP vì Mỹ đã không thực hiện được kế hoạch oanh tạc ồ ạt cứu nguy mặt trận vào giờ chót.

Giáo sư Logevall bằng giọng ôn hòa chỉ trích sự sai lầm của Navarre khi cho đóng quân tại ĐBP để bảo vệ Lào, đáng lẽ ông phải giành lực lượng để bảo vệ châu thổ sông Hồng quan trọng hơn. Người Pháp sai lầm đánh giá cao khả năng không quân có thể oanh tạc đường tiếp tế của VM, thực ra họ đã bất lực ngăn chận đường tiếp liệu của địch. Ông cho rằng đúng ra phải tập trung oanh tạc tại khu lòng chảo, nói chung tác giả nhìn nhận cán quân quân sự vẫn nghiêng về VM trên toàn cõi Đông dương cho dù Pháp giữ được ĐBP.

Tác giả Ted Morgan nêu một ý kiến riêng hữu lý, ông cho rằng việc Mao tăng viện trợ về phòng không và pháo binh cho VM là yếu tố quyết định cho trận đánh. Theo ông, Mao có ưu thế chính trị vì không phải đưa ra Quốc hội, trong khi Mỹ phải bàn thảo, quyền quyết định của chính phủ bị giới hạn.

Ted Morgan cho biết một số chi tiết quan trọng về nội dung bản báo cáo của Ủy ban điều tra nguyên do thất thủ ĐBP: Navarre thiếu tin tức tình báo về viện trợ của Trung Cộng cho Việt Minh, về lực lượng, hỏa lực địch, khả năng tiếp vận của địch, khinh địch và chủ quan. Chọn lựa căn cứ sai lầm ở chỗ chỉ có phương tiện liên lạc duy nhât bằng không vận, căn cứ không thể ngăn chận VM qua Lào như chủ trương.

Navarre đã không thay đổi kế hoạch, rút quân trước ngày 10-12-1953 khi không nhận được tăng viện từ Pháp, vả lại đồng thời ông cho mở chiến dịch lớn Atlante tại Trung Việt đã phân tán lực lượng khiến quân tổng trừ bị không còn.
Chính phủ Pháp cũng chịu trách nhiệm vì đã chọn một ông Tướng Tư lệnh không có kinh nghiệm tại chiến trường Đông Dương.

Tư lệnh phó Cogny cũng phải chia xẻ trách nhiệm về sự thất bại, ông đã không cho thay đổi chiến thuật phòng thủ của Castries, không cảnh báo Castries về cách mà VM giấu đại bác trong hang núi. Castries giao Đại tá Langlais quyết định mọi việc mà đúng ra ông phải giữ quyền chỉ huy.

Howard R. Simpson, người Mỹ tác giả cuốn Điện Biên Phủ, Trận Đánh Oai Hùng Người Mỹ Đã Quên có nêu 6 điểm chính khuyết điểm của Pháp tại ĐBP và chiến trường Đông Dương, nó cũng là khuyết điểm của Mỹ sau này:

-Khinh địch, tưởng là không quân pháo binh sẽ trấn áp VM.
-Pháo đài tiếp tế bằng không quân sẽ thất bại vì pháo binh, cao xạ địch sẽ chận đứng mọi cuộc tiếp tế
-ĐBP là du kích chiến uyển chuyển, người Pháp cho VM chỉ là du kích thực ra họ đã tổ chức thành nhiều sư đoàn chính qui
-Ảnh hưởng tệ hại thời tiết, sốt rét, nóng bức sẽ khiến lính Pháp suy yếu mất tinh thần
-Tại một nước thuộc thế giới thứ ba, các đạo quân Tây phương trú đóng nhiều sẽ bi tuyên truyền là thực dân.
-Cuộc chiến cần được người dân trong nước mình ủng hộ. Quân Pháp, Mỹ bị người dân chống đối ảnh hưởng tới cuộc chiến.

Những nhận định về ĐBP do Simpson đề ra trong phần dẫn nhập như trên có tính tổng quát, mặc dù ông đã phỏng vấn nhiều người sống sót sau trận ĐBP nhưng nhận định của ông mơ hồ, không cụ thể và sâu sắc cho lắm.

Stanley Karnow, ký giả, sử gia người đề tựa sách của Simpson kể trên chỉ trích Navarre cho là một ông Tướng không thích hợp với chiến trường Đông Dương, không chú trọng về tình báo, đóng quân trong thung lũng là điên rồ. Tác giả ca ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường của VM, của Tướng Giáp, sẵn sàng hy sinh xương máu cho tới khi nào chiến thắng.

Tác giả không đề cập cụ thể mà chỉ ca tụng tinh thần chiến đấu mù quáng điên cuồng của VM, ca ngợi những kẻ coi mạng người dân rẻ như bèo.

Cuối cùng Neil Sheehan, đặc phái viên UPI tại VN 1962-64, trong phần đề tựa cuốn sách của Jules Roy nói Navarre và bộ tham mưu đã kiêu ngạo, khinh địch, cho rằng Việt Minh thiếu phương tiện vân chuyển để đưa quân đội, tiếp liệu tới ĐBP. Navarre tin tưởng vũ khí của mình sẽ tiêu diệt đối phương, đánh giá thấp mưu trí và phương tiện địch. Theo ông lý thuyết quân sự Tây phương không thắng được chiến lược chính trị quân sự của địch mà còn đưa tới thảm bại.

Navarre đã không tin vào báo cáo của Tướng Cogny tại Hà Nội, ông Tư lệnh phó này cho biết VM đã tập trung bốn hoặc năm sư đoàn quanh ĐBP, một lượng dữ dội đe dọa căn cứ. Navarre không tin và kết án Cogny bi quan, sai lầm, ông tưởng rằng VM chỉ có thể đem tới một sư đoàn. Ý kiến của Sheehan thiên về lý thuyết, có khuynh hướng chê bai Mỹ và Pháp tại Đông dương.

Ý kiến của giới quân sự và các nhà học giả như trên đã cùng chung quan điểm trước hết là qui trách nhiệm cho Navarre, người đã đưa kế hoạch lập căn cứ tại đây. Trận ĐBP diễn ra khi Navarre đã biết là VM ngày càng mạnh hơn Pháp, quân lưu động đông hơn gấp ba lần nên ông đã cho lập căn cứ tại đây nhử cho địch tới để giết một mẻ lớn, làm suy yếu địch. Đáng tiếc thay vì thiếu tình báo, vì không có kinh nghiệm chiến trường Đông Dương nên ông đã đưa quân vào tử địa để rồi ĐBP trở thành một thảm kịch cho quân Pháp.

Trên trang mạng Vietnam.net thượng tuần tháng 5-2014, nhân dịp 60 năm ĐBP, họ đăng một loạt bài của CSVN về trận đánh lịch sử này. Bài số 5, Ký ức Him Lam, Trận mở đầu ĐBP cho biết VM đã xử dụng 40 khẩu pháo từ 75 cho tới 120 ly giáng xuống tiền đồn Pháp 5 giờ chiều 13-3-1954. Nhiều ụ súng, chiến hào giao thông hào của Pháp bị phá, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Lê dương số 3 và 3 sĩ quan khác bị trúng đạn chết ngay. Điện đài bị phá hủy nhưng họ cũng thú nhận các đồng đội VM bị hy sinh quá nhiều. Những dữ kiện trên cho thấy hỏa lực VM có khả năng áp đảo.
Bài số 8 mang tên 7 Tướng Pháp và 1 Điện Biên nói về quân số tỷ lệ giữa ta và địch là 3.3/1(hơn gấp 3), pháo 3.1/1, không quân Pháp có một phi đội 14 chiếc máy bay, VM không có chiến nào. Thực ra họ nói khiêm tốn, phòng không VM tối tân và rất mạnh chế ngự bầu trời ĐBP.

Tuy nhiên cũng không phải chỉ một mình Navarre đã đưa tới thảm kịch Điên Biên. Năm 1972, sau khi CSBV thất bại trong trận An Lộc, Bình Long, báo chí Sài Gòn có đăng một bài nhận định của một giới chức quân sự VNCH, ông này nói Việt Minh năm 1954 chỉ đánh được Pháp vì quân đội Pháp là một quân đội quá tồi. Nhận định này tuy hơi cực đoan nhưng không phải là thiếu cơ sở. Bernard Fall đã nói ở trên, không quân Pháp quá yếu. Thật vậy toàn bộ chiến trường Đông Dương hồi đó Pháp chỉ có trên 100 máy bay trong khi giữa thập niên 60 Không quân Mỹ và VNCH có trên 4,000 máy bay (24).

Tháng 6-1974, không quân VNCH có hơn 2,000 máy bay. Đứng thứ tư trên thế giới hồi đó (25) Những năm 1971, 1972 nếu kể cả Không quân Mỹ thì tổng cộng số máy bay tại miền nam VN có thể gấp vài chục lần số máy bay Pháp tại Đông dương năm 1954. Trên thực tế năm 1971, mặc dù có ưu thế về không quân nhưng cuộc hành quân Lam Sơn của VNCH đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở huống hồ tại ĐBP, một hay hai trăm máy bay Pháp chỉ là muối bỏ biển trước màng lưới phòng không dày đặc của đối phương. Tại ĐBP Pháp phải đương đầu với một lực lượng địch đông gấp bốn lần. Tướng Giáp đã tung hết chủ lực quân vào trận đánh tổng cộng năm sư đoàn và chấp nhận hy sinh nhiều nhân mạng để đạt mục đích, đó cũng là một yếu tố quyết định đối với số phận ĐBP.

Ngay như VNCH và Mỹ năm 1971, tiếp tế cho các ngọn đồi tại Hạ Lào bằng không quân còn trở ngại huống hồ Không quân Pháp tại ĐBP. Với một lực lượng không quân quá yếu như vậy mà Navarre chọn lập căn cứ tại khu lòng chảo xa xôi chỉ tiếp tế bằng cầu không vận thì phải nói là một khuyết điểm lớn mà ai cũng chê trách. Ông ta đã khinh thường đối phương, chủ quan đến độ ngây thơ nên đã phải trả giá đắt.

Những lý do mà Navarre nêu ra trong toàn cuốn sách Đông Dương Hấp Hối, Agonie de l’Indochine để tự bênh vực có thể là hợp lý: áp lực địch quá mạnh, viện trợ của Trung Cộng cho Việt Minh gia tăng ồ ạt, cán cân lực lượng nghiêng về VM. Nhưng không thể phủ nhận được ông ta phải chịu trách nhiệm nặng nề cho sự sai lầm của mình. Logevall cho rằng đúng ra thay vì lập căn cứ ĐBP để bảo vệ Lào, Navarre giành lực lực lượng bảo vệ châu thổ sông Hồng quan trọng hơn. Trong trường hợp trận chiến lớn diễn ra tại đây, Pháp dễ tiếp tế, tăng viện hơn và có thể rút chạy khi cần hơn là bị chôn chân tại khu lòng chảo Điện Biên.

Như Navarre đã trình bầy, tình thế năm 1953, 1954 rất bi đát đối với Pháp tại Đông dương vì địch mạnh hơn Pháp, ta thử hỏi tại sao? cuộc chiến Đông Dương 1946-1954 chỉ là sự đương đầu giữa Mỹ và Trung Cộng hơn là giữa Việt Minh và Pháp. Hoặc nói khác đi sự đương đầu giữa Thế giới tự do và CS. Như Ted Morgan đã nói Mao có lợi thế hơn Mỹ tại chiến trường này, lệnh của Mao được thi hành ngay trong khi chính phủ Mỹ phải tham khảo Quốc hội, phải bàn luận, thăm dò ý kiến người dân. Từ đó ta suy ra lý do tại sao viện trợ của Mỹ cho Pháp lại ít hơn của Trung cộng cho VM tại chiến trường này.

Các trận chiến lớn tại Bắc Việt những năm 1952, 1953, 1954 không còn được coi là du kích chiến khi hai bên đã đánh tới cấp sư đoàn và năm 1954 ĐBP đã đánh tới cấp quân đoàn, Navarre đã gọi lực lượng chính qui địch là Quân đoàn VM. Trong những trận đánh lớn như vậy bên nào nhiều vũ khí đạn được, hỏa lực mạnh sẽ nắm ưu thế, cách đây hơn hai trăm năm, Napoléon đã từng nói bên nào nhiều đại bác sẽ nắm phần thắng. Như Navarre đã nói trong Đông Dương Hấp Hối, những năm 1953, 1954 Pháp ngày càng suy yếu hơn địch và trận ĐBP cũng chỉ là kết quả của tất nhiên của tình thế, của cán cân quân sự hai bên.

Embers of Wars trang 498 đăng hình một chiếc máy bay vận tải khổng lồ Mỹ tại phi trường Orly ngoại ô Paris ngày 23-4-1954 đang mở cửa cho lính nhẩy dù Pháp lên để bay tới ĐBP. Bức hình cho ta thấy sự khó khăn của Tây phương về tiếp viện, vận chuyển là nhường nào, người ta không thể ngờ việc tăng viện, chuyển quân có thể nhiêu khê như thế. Navarre đã so sánh vấn đề này cho rằng Trung cộng viện trợ cho VM bằng đường bộ và đường thủy gần ngay biên giới trong khi Pháp và Mỹ phải chuyên chở quân cụ, binh lính từ nửa vòng trái đất. Đây cũng là một trong những lý do chính đưa tới thất bại của Pháp, đưa quân đi chiến đấu tại một mảnh đất quá xa xôi, tốn kém rất khó hy vọng đạt thắng lợi.

Khu lòng chảo lâm vào tình trạng nguy khốn tháng 4-1954 là do ưu thế viện trợ của khối CS cho VM, nhưng người Mỹ vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế vào giờ chót bằng không lực. Cơ hội cuối cùng đã vuột khỏi tầm tay vì nội bộ nước Mỹ chia rẽ và nó đã chính là nguyên nhân quan trọng hàng đầu đưa tới thảm kịch Điện Biên.

© Trọng Đạt

———————————————————————————————————-

Chú Thích
(1) Agonie de l’Indochine trang 197, 198
(2) Sách đã dẫn trang 251-255: Les Causes de La Chute de Dien Bien Phu
(3) Sách đã dẫn, trang 42, 47
(4) La Bataille de Dien Bien Phu, Julliard, 1963. Bản dịch The Battle of Dien Bien Phu
(5) Sách kể trên trang 1
(6) Sách kể trên trang 35, Machiavelli nhà sử gia, chính trị gia Ý (1469-1527)
(7) Sách kể trên trang 288, Barley d’Aurevilly nhà văn Pháp Thế kỷ 19
(8) Sách kể trên trang 288
(9) Sách kể trên, trang 289-291, 294, 304-306
(10) Quân sử 4, trang 159 với hình lòng chảo bị khai quang
(11) Quân sử 4 trang 172, 173
(12) Bernard Fall là người Pháp gốc DoThái , đậu Ph.D năm 1955, Giáo sư đại học tại Mỹ, tác già cuốn sách nổi tiếng viết về ĐBP, Hell in a Very Small Place, The Siege of Dien Bien Phu, in năm 1966. Phần kết luận từ trang 450-463.
(13) Sách kể trên trang 451, về điểm này trong Agonie de l’Indochine trang 220 Navvarre nói VM đã bắn hơn 200,000 quả đạn pháo binh và súng cối hạng nặng xuống ĐBP trong suốt trận đánh (…le nombre de projectiles d’artillerie et de mortiers lourds tirés par l’ennemi au cours de la bataiile a dépassé 200,000)
(14) Hell in a Very Small Place trang 455, 456
(15) Sách kể trên, trang VIII, IX
(16) Bernard Fall, Street Without Joy, các trang 316, 318, 320, 321, 324
(17) Fredrik Logevall, Embers of War, The Fall of An Empire And The Making Of America’s Vietnam, 2012, trang 543-546
(18) Ted Morgan- The Valley Of Death, The Tragedy At Dien Bien Phu That Led America In to The Vietnam War, 2010 trang 409, 410
(19) Sách kể trên, Epilogue trang 639, 640
(20) Dien Bien Phu, The epic Battle America Forgot, xuất bản 1994, tác giả Howard R. Simpson các trang xvii, xix, xx, xxi, xxiii, xxiv. Ông là cựu viên chức ngoại giao Mỹ, đã là phóng viên chiến trường ĐBP và nhiều chiến trường khác, Cố vấn của Giám đốc trường Hải quân và Phụ tá giám đốc văn phòng đặc trách Đông nam Á châu sự vụ, ông đã phỏng vấn nhiều người sống sót sau ĐBP tại VN, Pháp
(21) Sách đã dẫn, trang 179, 181
(22) Introduction of Neil Sheehan, trang xi-xx
(23) Agonie de l’Indochine trang 220
(24) Hell in a Very Small Place trang 458
(25) South Vietnam air force, www. globalsecurity.org; Nguyễn Đức Phương, Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 877

 

 

51 Phản hồi cho “Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [2]”

 1. Giáo dân Việt Nam says:

  Lạ quá! Ai cũng biết phát xít Nhật là đồng minh của phát xít Đức và phát xít Ý. Phát xít Đức và phát xít Nhật đã xâm lược rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, chính chúng đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Vậy tại sao trên diễn đàn này lại có nhiều người đứng về phía phát xít Nhật khi ra sức bênh vực cụ Trần Trọng Kim nhận chức thủ tướng do phát xít Nhật ban phát, và lại còn cho rằng phát xít Nhật thực lòng trao trả độc lập cho Việt Nam? Chẳng lẽ những người ủng hộ và bênh vực phát xít Nhật không nhận thức được sự thật lịch sử rằng, phát xít Nhật là kẻ thù của nhân loại nên đã bị Mỹ và các nước Đồng minh đánh cho bại trận. Tại sao họ lại bênh vực và ủng hộ một kẻ thù của nhân loại?

  • Bắc Việt says:

   Râu ông nọ cắm cằm bà kia. gdvn đọc tiếng Việt không thông hèn chi làm kiếp dư lợn viên cho bọn Cộng sản bán nước. Mở to mắt, bập bẹ đọc lại bài chủ xem tác giả có viết về ông Trần Trọng Kim không nhá mà lại đem câu hỏi về Trần Trọng Kim vào đây .

 2. Linh Giang says:

  Thằng nào xâm lược VN cũng bị bại trận chứ riêng gì thằng Pháp. Thằng Mỹ giàu mạnh hơn thằng Pháp hàng trăm lần, nhưng không chịu học bài học bại trận của thằng Pháp nên cũng chịu nhục với 2 chữ bại trận trước nhân dân VN, và phải “tháo chạy” (chữ của Nguyễn Tiến Hưng: Khi đồng minh tháo chạy) tán loạn bằng trực thăng để cút về Mỹ.
  Tóm lại, bất cứ thằng xâm lược nào động đến VN cuối cùng đều bại trận. Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu, Nga, Ăng lê, Đức, vân vân cũng sẽ bị bại trận nếu liều mạng xâm lược VN.

  • Tien Ngu says:

   Đúng đúng…

   Rồi đây cũng sẽ tới phiên thằng…Cộng láo bị dân VN uýnh cho tiêu tùng.

   Cho mày bỏ cái tật…láo, hại dân VN tới bến.

   Trong các cuộc…xâm lược, chỉ có giặc Cộng xâm lược VN là độc hại nhất.

   Nó biến dân VN, đa phần thành …ngu và láo.

   • Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh says:

    Lại thằng Tiên Ngu ngu nhất hành tinh phun ra được độc 1 câu “cộng láo” mỗi khi “phát xì trên diễn đàn.
    Bố khỉ, mi là thằng láo chứ có ai vào đây nữa mà kệu cộng láo với cộng trừ nhân chia.
    Hãy câm mồm đi, hỡi Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh.

   • Tien Ngu says:

    Hỗm rày chưa…tiến bộ?

    Em đúng là từ một gia đình có truyền thống…bán cà rem mà mần cách mạng.

    Má em chắc là dân bán cá ngoài chợ quá?

    Cộng không láo chổ nào đâu, chỉ ra coi?

  • Bắc Việt says:

   Bấy lâu nay, Tàu cộng cưỡng chiếm Hoàng – Trường sa và biển Đông, giết chóc, cầm tù hàng trăm ngư dân Việt, mà sao cho đến nay chúng nó vẫn tự tung tự tác vậy ta ?

   Đó là tại vì bọn Cộng sản Hà nội bán nước, hèn yếu, làm tay sai cho bọn đế quốc đánh đập, trù dập, bắt bớ những người dân dám lên tiếng phản đối bọn đế quốc :

   Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…” .

   Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.

   Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả” .

   Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng quang Thanh: “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”.
   Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo Đông Sa, Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa và Nam Sa (Trường Sa), và nới rộng lãnh hải ra 12 hải lý. Thì 10 ngày sau, Phạm Văn Đồng gửi văn thư cho Chu Ân Lai, Thủ Tướng:

   “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính Phủ Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc…” .

 3. Lan Hương says:

  Tiếc cho ông TTKim. Ông Kim có tài năng văn chương xuất chúng, ông ta còn là nhà văn hóa, đáng lẽ ra ông ta sống mãi trong lòng nhân dân VN. Đáng tiếc, chỉ vì một sơ sẩy chính trị khi ông ta nhận chức thủ tướng do giặc Nhật ban phát và cũng chỉ tại chức được 4 tháng, nên vĩnh viễn danh dự, uy tín của ông ta bị đào sâu, chôn chặt, không còn người VN chân chính nào nhắc tới ông ta, nếu có nhắc tới ông ta chăng thì đrrù nhằm mục đích phê phán.

  • Austin Pham says:

   Nhờ Hương giới thiệu “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim và “Vừa đi vừa kể…xạo” của Hồ Nghệ An ẩn danh để người VN chân chính tiện bề phê phán.
   Hề…hề, làm gì dám hở ai đó?

  • Bắc Việt says:

   lh đọc tiếng Việt không thông hèn chi làm kiếp dư lợn viên cho bọn Cộng sản bán nước. Mở to mắt, bập bẹ đọc lại bài chủ xem tác giả có viết về ông Trần Trọng Kim không nhá .

 4. Việt tị nạn says:

  Nguyên nhân Pháp thất thủ ở Điện Biên Phủ là vì Pháp là quân xâm lược Việt Nam. Lịch sử hàng ngàn năm của Việt Nam đã chứng minh, bất cứ kẻ nào dù giàu mạnh đến mấy mà dám xâm lược Việt Nam thì cuối cùng đều bại trận, tháo chạy về nước.

  • Tien Ngu says:

   Trật!

   Pháp trước đó không bị kiệt quệ vì Đức quốc xã xâm chiếm, thì lũ VC và Trung Cộng thấy mẹ với nó rồi.
   Trung Cộng lúc ấy đang lên như diều gập bão, nhờ Nga tiếp viện, đánh bật được quân tưỡng chạy ra Đài Loan.
   Bao nhiêu vũ khí tồn kho, mang qua đánh Pháp ở VN, hầu cấm chổ…cứng cho cái chủ nghĩa cs.

   Tụi Tây chịu khôngt thấu với cái chiến thuật biển người của Trung Cộng. Thiếu B-52…

   Tội nghiệp người VN, nghe theo lời Cộng láo xúi bẫy, chêt như rạ trong trận ĐBP.
   Vô tình tiếp tay cho lũ Cộng hành hạ dân Việt đến mấy đời.

   Dân VN từ nay, rút kinh nghiệm đau thương, nên chọn tự do, hãy tầy chay lũ Cộng láo

  • Bắc Việt says:

   Bấy lâu nay, Tàu cộng cưỡng chiếm Hoàng – Trường sa và biển Đông, giết chóc, cầm tù hàng trăm ngư dân Việt, mà sao cho đến nay chúng nó vẫn tự tung tự tác vậy ta ?

   Đó là tại vì bọn Cộng sản Hà nội bán nước, hèn yếu, làm tay sai cho bọn đế quốc đánh đập, trù dập, bắt bớ những người dân dám lên tiếng phản đối bọn đế quốc :

   Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…” .

   Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.

   Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả” .

   Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng quang Thanh: “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”.

   Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo Đông Sa, Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa và Nam Sa (Trường Sa), và nới rộng lãnh hải ra 12 hải lý. Thì 10 ngày sau, Phạm Văn Đồng gửi văn thư cho Chu Ân Lai, Thủ Tướng:

   “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính Phủ Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc…” .

  • Lê Hương Lan says:

   Xem lại lịch sử VN mấy ngàn năm qua thì hình như Việt tị nạn nói đúng. Đó là VN bị giặc Tàu xâm lược và đô hộ 1,000 năm, bị giặc Tây xâm lược và đô hộ 100 năm, bị giặc Mỹ can thiệp và xâm lược 21 năm, nhưng cuối cùng cả 3 tên giặc xâm lược hùng mạnh, hung ác nhất thế giới đều bị nhân dân VN đánh cho bại trận, cuối cùng chúng phải tháo chạy về nước.
   Vậy nên, Việt tị nạn nói “Nguyên nhân Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ là vì Pháp là đội quân xâm lược Việt Nam” là rất đúng.

   • Thằng Nát Rượu Bùi Quang Vơm says:

    Trong 4 ngàn năm dựng nước, Việt Nam bị Tầu đô hộ 2 ngàn năm chứ không phải 1 ngàn măm đâu. Chính vì thế, trước năm 1907 VN dùng chữ Tầu, các sách cổ thư, đền chùa mếu mạo đều viết bằng chữ Tầu. Phong tục tập quán theo Tầu từ Tết Nguyên đán, rằm tháng Tám, thanh minh, Tết Đoan ngọ, đến tên các tỉnh thành như Hà Nội, Hồ Tây, Tràng An… đếu theo tên địa danh bên Tầu.

   • Tăng Chính Quy says:

    Người Lan mảnh khảnh vì…lao, chỉ dư mỗi 2 cục mụn trên phổi và tim mà cũng ráng “quên thân mình” đánh gục 3 tên đế quốc sừng…xỏ nữa à? Thế chỉ có người bạn tốt 16 chữ vàng thì luộc ta nát bấy một cách nhân đạo hay sao?
    Hôm nào rảnh rỗi, nhất là sau khi “đập đá” thì mời Lan lên tàu của hải quân ta ra đảo Sinh Tồn để làm quen với hỏa tiễn Trung quốc. Vô thay áo đi Lan! Có vai mới kìa!

   • Bắc Việt says:

    Thành tích ô nhục của Quân Đội Nhân Dân VN :

    Quân Đội Nhân Dân đánh lớn thua lớn Mùa Hè Đỏ Lửa 72, đánh nhỏ thua nhỏ. Đánh lén Mậu Thân 68 thua nốt. Phải đợi đến khi miền Nam mất quân viện, chúng mới thắng nổi.

    Quân Đội Nhân Dân sang Kampuchea bị đánh phải ôm đầu máu rút về 1988. Choảng nhau với quan thày Trung quốc mất Lão Sơn 1984. Ra khơi năm 88 ở Gạc Ma, đứng làm bia thịt cho súng phòng không Trung quốc thoải mái nhả đạn. Sang đến năm 2014, bị tàu Trung quốc đái cả lên đầu lên mặt ở Hoàng sa trong hai tháng liên tiếp .

 5. nguyen ha says:

  Nhạc sĩ Tô Hải,tac giả bài ca nổi tiếng “Nụ cười Sơn cước “,70 tuổi Đảng,đả ví von cái “Giải phóng” của CS như sau :” Dân Việt Nam đang sống trong cái lồng thực dân Pháp. CS đem cái lồng khác đến,bắt mọi người chui sang. Không ngờ cái lồng sau còn khắc nghiệt hơn cái lồng trước “.Đi lính cho quân xâm lược là phản quốc. Đúng vậy ! Nhưng đi lính cho quân xâm lược để từ chối “bước sang cái Lồng mới -CS, lại là điều khác.! Câu nói của Tô Hải đả trả lời cho những ai “mơ tưởng ” chủ nghĩa CS = _ Chủ nghĩa yêu nước ! Đây là ngộ nhận đầy tai hại !

 6. QGVN says:

  Linh says:
  Thực dân Pháp là giặc ngoại bang xâm lược và đô hộ VN gần 100 năm: từ 1858 đến 1954, điều đó thì bất cứ ai là người Việt Nam đều thừa nhận. Vậy tại sao từ ông tổng thống Thiệu xuống đến các bộ trưởng, tổng trưởng, quan chức cấp cao và tướng tá VNCH đều là người VN lúc đó không chiến đấu đánh đuổi giặc Pháp xâm lược mà lại đi lính cho giặc Pháp? Đó là yêu nước hay bán nước? Trên thế giới này từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, trừ những người thuộc chế độ VNCH ra thì không có bất ai thừa nhận đi lính cho quân xâm lược là yêu nước.
  Reply

  Thực dân Pháp đô hộ ta gần 100 năm chúng bóc lột giết hại đồng bào ta nhưng bọn Cộng Sản Việt Nam còn tác ác khốn nạn gấp 100, gấp 1000 lần thực dân Pháp, bọn CSVN là một lũ mất dậy chó đẻ nhất trong lịch sử VN nên người Việt QG phải theo Tây giết sạch bọn CSVN trước đã, sau đó mới đánh đuổi thực dân

 7. Linh says:

  Thống chế Pétain là người anh hùng của nước Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nhưng khi Phát xít Đức xâm lược nước Pháp, ông Pétain không đứng về phía nhân dân Pháp chống xâm lược mà lại đứng về phía Phát xít Đức để thành lập chính phủ Vichy bù nhìn, tay sai, bán nước cho Phát xít Đức. Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, tháng 8 năm 1945, tòa án Pháp tuyên bố án tử hình cho Pétain, nhưng sau đó De Gaulle giảm án xuống chung thân và đày ông ta ra đảo d’Yeu.
  Pétain sống tai đáo d’Yeu trong cảnh tù đầy cho đến chết.
  Nhắc lại chuyện thống chế Pétain của nước Pháp để thấy rằng, trên thế giới này, không có bất cứ ai coi việc đi lính cho quân xâm lược, thậm chí chỉ cộng tác với quân xâm lược là yêu nước, mà đó đích thị là kẻ bán nước, phản bội tổ quốc, dù trước đó họ là người anh hùng.

  • tin vắn says:

   Samson says:
   20/05/2016 at 10:42
   Dân tộc Việt nam bị tên tay sai cho đế quốc Liên xô Hồ chí Minh lừa gạt :

   Hồ chí Minh có phải là người yêu nước không ?

   Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26, Hồ chí Minh đã viết rằng: “Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.

   Ngày 26/12/1956, trên trang đầu của Tạp Chí Cách Mạng Đồng Minh Hội, Hồ Chí Minh đã viết: “Chủ nghĩa ái quốc cần bị tiêu diệt, để thay thế bằng chủ nghĩa Cộng sản”.

   Thế đã rõ là một kẻ chối từ Tổ quốc như Hồ chí Minh thì làm sao có thể là một người yêu nước .

   *** Tổ chức Việt Minh của Hồ chí Minh đánh Pháp là vì độc lập, tự do cho đất nước hay là vì lý do nào khác ?

   Trong “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam” do Hà nội ấn hành, Hồ chí Minh đã từng xác nhận: “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”.

   Thế đã rõ là bên ngoài, Hồ chí Minh lừa bịp dân chúng rằng Việt Minh đánh Pháp là để giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp . Nhưng sự thật bên trong , Hồ chí Minh dùng tổ chức Việt Minh đánh Pháp là để giúp Cộng sản quốc tế sớm nhuộm Đỏ hoàn cầu .

   Trong cuốn “Bác Hồ Trên Đất Nước Lênin”, tác giả Hồng Hà thuật lại rằng trong ngày Lễ Lao Động 1-5-1924 ở Mạc Tư Khoa ( Liên xô), Hồ chí Minh được xếp đứng trên khán đài danh dự cùng với các đại biểu Quốc tế Cộng sản sau Lá Cờ Đỏ thêu hàng chữ “Chúng Tôi Nguyện Đem Lá Cờ Của Người Đi Khắp Thế Giới”.

   (Chữ Người của khẩu hiệu trên là Lenin, lá cờ là cờ Búa Liềm của Liên Xô )

   *** Tàu Cộng được Liên xô uỷ cho trách nhiệm hỗ trợ Việt Minh của Hồ chí Minh đánh Pháp. Kể từ sau khi đuổi xong Tưởng giới Thạch ra khỏi Trung Hoa ngày 1-10-1949 , Mao trạch Đông đã có thể viện trợ ồ ạt khí giới cho Việt Minh, cử các tướng lãnh tài giỏi và cố vấn sang giúp Việt Minh, tiếp nhận Việt Minh sang Trung Hoa để huấn luyện về quân sự và chính trị ….. Và nhờ đó, Việt Minh đã đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ .

   Trong cuốn “Lịch Sử Đảng Cộng sản Đông Dương,Tổng kết trận chiến Điện Biên Phủ ” do Cộng sản Hà nội xuất bản có ghi rằng sau chiến thắng Điên Biên Phủ, Hồ chí Minh tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

   Thế đã rõ Hồ chí Minh đánh Pháp là để giúp Cộng sản Quốc Tế, đứng đầu là Liên xô, trong công cuộc nhuộm Đỏ hoàn cầu, chớ chẳng phải vì độc lập, tự do cho Việt Nam chi sất .

  • tin vắn says:

   Điện Biên con c…! Nhục nhã Việt nam ở thế kỷ 21 :

   41 năm dưới chế độ Cộng sản, lợi tức người dân Việt chỉ hơn chút đỉnh so với dân các nước Cam Bốt, Lào và Miến Điện. Nhục nhã cho người dân Việt phải mò sang Thái lan làm các việc lao động . Đã vậy, còn làm giả cả các thứ nước trái cây bán cho dân Thái, bị bắt cả đám !

   9/6/2016 – Xuân Nguyên, thông tín viên RFA

   Từ cuối tháng 5/2016 đến nay, các nhà chức trách Thái Lan đang quan tâm đến vụ việc lao động Việt Nam ‘làm nước cam tươi giả’ ở rất nhiều nơi trên đất Thái.

   Giới truyền thông Thái Lan loan tin rằng, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 lao động Việt Nam vì bị tình nghi ‘làm nước cam tươi giả’. Những bản tin đó còn cho biết, một số lao động Việt Nam đã pha chế nước cam tươi bằng hóa chất thay vì ép cam tươi và đường, sau đó họ đóng nước cam vào chai nhựa plastic để bán cho người Thái và du khách.

   Anh Lâm, một công nhân may ở Bangkok, Thái Lan hơn 14 năm cho biết, người Việt Nam sang đây làm giả những loại nước trái cây tươi như, cam, lựu, dừa… rất phổ biến.

   Anh Lâm tiếp lời:

   “Nước giả, trái cây, nước dừa… những thành phần đó thường được làm giả rất nhiều. Nước dừa từ một trái làm thành 2 – 3 trái là chuyện thường.”

   Khi được hỏi nguyên nhân, tại sao những người lao động Việt tại Thái Lan lại làm ‘nước cam tươi giả’, đa số những người được hỏi đều cho chúng tôi biết, vì lợi nhuận nên những người đó đã làm như thế.

   Vụ việc ‘làm nước cam tươi giả’ đã để lại ấn tượng không tốt về người lao động Việt Nam trên xứ Thái. Ông Udom, một người Thái Lan sinh sống ở tỉnh Suphanburi cho biết về cảm giác khi xem tin người Việt Nam ‘làm nước cam tươi giả’ trên truyền hình:

   “Ông Udom nói đại ý rằng, những người VN do điều kiện đất nước họ khó khăn nên đã phải qua đây sinh sống và buôn bán trái phép, nhưng họ vẫn không tôn trọng sức khỏe của người tiêu dùng Thái Lan khi bán ra các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu. Đây là hành động đáng lên án”.

   Anh Trung, một công nhân may tại Bangkok, Thái Lan cho biết, kể từ ngày vụ việc xảy ra, cảnh sát Thái Lan tăng cường truy quét lao động Việt, trong ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giam 2 lao động Việt Nam ở gần chỗ anh làm việc, hiện vẫn không biết hai người này đã được thả, đang bị giam, hay đã bị trục xuất về Việt Nam. Và hiện nay cảnh sát Thái Lan đã và đang truy quét lao động Việt trên toàn nước Thái chứ không riêng gì nơi anh ở.

   Chia sẻ về việc người Thái cư xử ra sao với lao động Việt kể từ khi vụ việc ‘làm nước cam tươi giả’ được đưa lên truyền hình Thái, anh Trung tiếp lời:

   “Lúc ra đường mình bảo người Việt Nam, người ta sẽ nghĩ mình là một con người khác vì Việt Nam mình là giống như Trung Quốc, đều là tham ô, lợi dụng, đều vì đồng tiền. Nên đi ra ngoài người ta hỏi, mình ngại không dám nói là người Việt.”

  • NVQG says:

   Đi lính cho Tây để giết Việt Minh Cộng Sản thì lại là yêu nước, có công với tổ quốc vì sao?
   Vì bọn CSVN là một bọn chó đẻ tàn ác gấp 100 lần bọn thực dân mũi lõ
   Theo Tây để giết CS thì rất tốt sao lại là phản quốc?

 8. Linh says:

  Thực dân Pháp là giặc ngoại bang xâm lược và đô hộ VN gần 100 năm: từ 1858 đến 1954, điều đó thì bất cứ ai là người Việt Nam đều thừa nhận. Vậy tại sao từ ông tổng thống Thiệu xuống đến các bộ trưởng, tổng trưởng, quan chức cấp cao và tướng tá VNCH đều là người VN lúc đó không chiến đấu đánh đuổi giặc Pháp xâm lược mà lại đi lính cho giặc Pháp? Đó là yêu nước hay bán nước? Trên thế giới này từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, trừ những người thuộc chế độ VNCH ra thì không có bất ai thừa nhận đi lính cho quân xâm lược là yêu nước.

  • tin vắn says:

   Tổng bí thư đảng Cộng sản Lê Duẩn : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc “.

   Hỏi :Trung quốc đây là ai?

   Trả lời: Là Mao trạch Đông.

   Hỏi : Mao trạch Đông là ai?

   Trả lời: Mao trạch Đông là kẻ đã ra tay cướp đoạt Hoàng Sa của Việt nam:

   ***Trích tin từ BBC: “Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển”?!

   Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa “.

  • tin vắn says:

   Điên Biên con c…!

   Bọn đế quốc Tàu tung hoành biển Đông. Ngư dân Việt khốn khổ mất ngư trường, phải mò sang các nước bạn ăn cắp cá, bị Mã Lai tóm 252 lần !

   Các Nước Bắt Nhiều Ngư Dân VN
   09/04/2016

   Bản tin VOA ghi rằng Malaysia đã tố cáo lãnh hải bị tàu Việt Nam xâm phạm nhiều nhất.
   Bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia Shahidan Kassim ngày 8/4 cho hay trong tổng số 273 vụ bắt giữ từ năm 2010 tới tháng 2 năm nay, các tàu cá Việt Nam chiếm phần lớn, với 252 trường hợp.

   Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra hôm 5/4 khi 4 tàu cá Việt cùng 24 thuyền viên bị Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia chặn bắt trong vùng biển Kemaman, tịch thu gần 500 kg hải sản.
   Trước đó, hồi cuối tháng 3, Malaysia đã bắt giữ 25 ngư dân Việt trên 3 chiếc tàu, tịch thu ngư cụ và sản lượng đánh bắt.

   Đầu tháng 3, Malaysia chặn bắt 42 thuyền viên Việt Nam cùng 3 chiếc tàu, tịch thu hơn 8 tấn hải sản trị giá trên 48 ngàn đô la.

   Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng từ ngày 3 đến 7 tháng tư năm nay, Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 11 tàu cá và 102 ngư dân Việt Nam vì cho vi phạm vùng biển của nước này.

  • Lan says:

   @Linh – Hồ Chí Minh là người ký hiệp ước Sainteny 6 tháng 3, 1946 rước Pháp vào lại Việt Nam với mục đích tạm làm hoà với Pháp để tàn sát những đảng phái quốc gia chống Pháp mà không theo cộng sản. Những nhân vật tài năng rất nhân bản bị cộng sản giết mất xác như học giả Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng, hay Ðức Huỳnh Giáo chủ của Phật Giáo Hoà Hảo chỉ là một vài trường hợp điển hình.

   Dù những người từng hợp tác với Pháp vì lý do gì thì điều đáng nói ở đây là nước Việt Nam Cộng Hoà được xây dựng trên nền tảng tự do dân chủ, ở đó không có chỗ cho việc sùng bái cá nhân, thần thánh hoá lãnh tụ để bịp bợm và làm lãnh tụ muôn đời như trường hợp ông Minh râu ngoài Bắc, do đó cá nhân nào rồi cũng sẽ qua đi, lịch sử để lại như thế thì phải tạm dùng như thế.

   Cụ Trần Trọng Kim viết cuốn Một Cơn Gió Bụi từ rất lâu, từ những năm 1949, có những câu nhận xét về cộng sản rất đúng, đúng đến không thể đúng hơn được nữa. Tiếc rằng dân Việt đa số, nhất là các đồng chí nông nô Bắc bộ, xin lỗi… ngu như lợn, nên gần 3/4 thế kỷ mà vẫn trầm luân khốn khổ. Trích:

   “Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi trệch ra ngoài…

   Ðã tin mê cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối, thì ngoài cái lý thuyết ấy ra, là tà giáo, là tả đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ, thì là người phản đạo, tất phải trừng trị rất nghiêm.”

  • tèo says:

   Số đi lính cho Tây rất ít. Lúc Tây còn đo họ VN thì trong thế chiên2 ,Pháp càn lính thợ nên tuỹên một lớp thanh niên ởcác thuộc địa (trong đó có vn. vào lính qua Pháp đánh Đức. Số linh nay phần lơn là nhà nghèo ,ít học .làm công nhân hay nông dân và các nghề tự do như thiến heo ,phu đồn điền … Sau thế chiến 2 chấm dứt ,số này xin ở lại Pháp ,lấy vợ bản xứ và hình thành một CĐ Việt đầu tiên tren đát Pháp. …
   Còn đi lính cho VNCH +Pháp là sau khi Pháp trao trả độc lập cho VN, Vn có nước nhưng không có quân đội nên tạm thời QP do Pháp nắm giử và đào tạo .ở các quân trường ,lớn nhất là Thủ Đức. Nhưng sĩ quan này được Pháp đào tạo dẻ dánh cộng sản, lại là linh VN .Họ chông cộng và đó cũng là hình thức yêu nước vì KHÔNG CHẤP NHẬN CS.
   HCM cung che dấu thân phận là CS tay sai ra Nga tàu,làm việc và chịu sự sai bão không chế của họ, Nhưng sau các đợt đấu tố ở miền Bắc ,khũng bố ,thủ tiêu dã man của cs lật lộng lừa dối và mị dân ,cũng như ăn cướp qua các loại tuần lể vàng ,bạc ,,,đẻ “khán chiến”chống Pháp người dân trí thức đã nhìn ra bộ mặt thật của CS và đã tìm mọi cách thoát. cộng về HN dẻ lựa dịp và Nam tìm tự do qua HĐ Geneve 54.
   Năm 54Pháp rút về nước . Ngô đuổi Pháp người cuối cùng .dạp nát di tích hồ con rùa và các tượng dài vinh dnh tương Phap/ Đổi tên đường …vv và vv…Pháp lúc này thực sự cáo chung >>>
   Do hoàn cảnh vn lúc đó,không theo CS thì theo QG tức là theo Pháp.
   (Pháp còn “TÔT HƠN” VNCS hàng ngàn lần”nghĩa là sống trong chế độ cs nguofi dân mới nhận ra là Thực dân còn tôt gấp bội XHCN của Đai gian hùng Hồ chí Minh/CBXHCN)
   Cho nên khôn g thể nói là làm lính tay sai cho Pháp.
   Vì nhu vậy là ăn gian thời gian thời điểm hoàn cảnh và sự kiện.
   Sau ĐBP ,QLVNCH từ Pháp chuyễn lại cho chính phủ VNCH .
   Còn miền Bắc ,sau đó chinh thức đưa cả nước vào chủ nghĩa CS .Linh và người VN thành là người CS QT ,tay sai QTCS. Đánh VNCH là đánh cho liên xô TC như lêduẩn nói .Hay VNDCCH chĩ là linh đánh thuê cho chủ nghĩa cộng sản hầu nhuộm đỏ VN và dang vn cho XHCN/CSCN. hay noi đúng hơn ,khi hệ thống cs sụp đỏ thì VNcs qua lạy lục dãng cs còn sot lại la tàu công cho tiếp tục làm tay sai và từ đó, VN u ám : Đãng cs VN “chuyên chính vô sản: và dân chúng khổ sở muôn bề…
   Đã thế chúng còn bán dất bán biển *rừng vàng biển bạc) hoặc dâng hiến cho Tàu
   ,một VN của tiền nhận đẻ lại.
   Vậy đi lính cho thực dân nếu đúng là nằm trong thế bắt buộc ,Sau đó VN độc lập thì QĐ đó là QĐVNCH…co mục đích duy nhất là chống sự bánh trướng của cs QT mà CSVN là linh tiền phong !
   Vậy thử hỏi ,giữa linh vnch và bọn linh tay sai của CS HCM. AI LÀ NGƯỜI QG CHÂN CHÍNH ?
   Ngày nay không phan biệt nổi bên nào là chính nghĩa ,bên nào là bán nước cầu vinh thì quả thật đàu óc đựng đay phân tươi!.
   (tèo)

 9. Lan says:

  Không có ông Minh râu ký hiệp định Sainteny ngày 6 tháng 3, 1946 rước Pháp vào lại Việt Nam thì làm gì có 9 năm kháng chiến, thì làm gì có trận Điện Biên Phủ.

Phản hồi