WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đồng chí Trương Tấn Sang tới thăm tôi

Sáng ngày 13 tháng 06 năm 2010, đồng chí Trương Tấn Sang đến thăm tôi tại nhà riêng ở phường Kim Liên. Tôi chỉ nói cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên biết và chính đồng chí Trương Tấn Sang cũng thông báo cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên về cuộc gặp giữa đồng chí ấy với tôi. Không biết người ta lấy tin từ đâu mà đưa lên mạng không đúng với tinh thần và nội dung cuộc nói chuyện hôm ấy, nên tôi phải nói lại cho đúng:

Đồng chí Trương Tấn Sang có hỏi tôi [một số điều] về 4 vị mà lão thành cách mạng chúng tôi đề nghị kiểm điểm trong bản Kiến nghị ngày 22/04/2010 và đề nghị với tôi 2 điều. Thái độ đồng chí Tư Sang rất nhã nhặn từ tốn chứ không có vẻ gì là cấp trên chất vấn Đảng viên “Tại sao?… Tại sao?” Như bài trên mạng mà ai đó đưa tin.

Về Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, tôi đã nêu lại những sai sót và bất cập như trong bản kiến nghị. Tất cả đều là sự thật mà những người quan tâm theo dõi ai cũng biết. Đồng chí Trương Tấn Sang nói: “Hoan nghênh các bác có ý kiến gì đóng góp thì gửi cho chúng tôi, đừng lan truyền rộng như tỉnh phản ảnh lên cho chúng tôi”. Tôi nói chúng tôi gửi Bộ chính trị, Ban Bí thư và các Ủy viên Trung ương là các thành viên trong ban lãnh đạo Đảng chứ không gửi ra ngoài, còn rò rỉ từ đâu tôi đâu có biết.

Đồng chí Tư Sang đề nghị với tôi: “Có ý kiến gì mỗi bác cứ gửi cho chúng tôi, không nên ký tập thể”. Tôi nói: “Từng cá nhân gửi! Đến như Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bao nhiêu kiến nghị cá nhân mà các vị lãnh đạo còn không chú ý đến, không hồi âm, mỗi chúng tôi gửi riêng lẻ thì có nghĩa lý gì. Chúng tôi bức xúc, phải ký tập thể may ra các vị còn chú ý đến”. Đồng chí Tư Sang không nói gì.

Nhân dịp tôi hỏi đồng chí Trương Tấn Sang về bản Kiến nghị mà đồng chí Đồng Sỹ Nguyên và tôi gửi BCT là khi Đại tướng [Võ Nguyên Giáp] qua đời phải làm Quốc tang đối với đồng chí ấy, không biết BCT c ó bàn không? Đồng chí Tư Sang nói: “Người hãy còn sống bàn không tiện, cũng có thể tiến hành Quốc tang đối với một vị khai quốc công thần”. Tôi cũng nêu, lâu nay mất dân chủ, đề nghị quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội XI cần thực hiện dân chủ. Đồng chí nói sẽ thực hiện dân chủ, Nguyễn Chí Vịnh lộng hành, mình đầy tội lỗi, đất đai, nhà cửa quá nhiều không thể đưa vào Trung ương được. Nếu đưa vào là tai hại cho đất nước và không còn gì là Đảng Cộng sản nữa. Đồng chí Tư Sang không nói gì.

Tôi tiễn đồng chí ấy ra về, đồng chí cúi chào rất lễ độ.

Nguyễn Trọng Vĩnh (Nguồn Bauxite)

Đọc các bài liên quan:

Hai lão tướng chỉ ra hiểm họa

Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Trọng gửi thư cho QH về Dự án ĐSCT


5 Phản hồi cho “Đồng chí Trương Tấn Sang tới thăm tôi”

 1. kha dang says:

  NGUYÊN CHI VỊNH LA 1 NHÂN TAI CUA ĐẤT NƯỚC PHAI TRONG DUNG. VÀ CHO LAM TỔNG BI THƯ

 2. vuquaban says:

  HAY NHINH NHUNG GI …………….da làm,dang làm,và se làm!

 3. Trần-Huỳnh says:

  Có thể diễn-dịch chữ “thăm” trong trường-hợp nầy là”dò”.Cứ theo bài viết của Ông Trọng,mà suy-luận ra thì thời gian cho cuộc thăm-dò đó không lâu lắm nhưng,ít ra có hai khẩu-lệnh được Sang đưa ra cho tướng Trọng:
  -Có ý-kiến đóng góp thì gởi lên chúng tôi,đừng loan-truyền.
  -Ý-kiến cá nhân làm và gởi,đừng tập-thể(cùng viết,thảo-luận,ký,gởi).
  Nền tảng của đảng CSVN ,vốn được xây dựng trên sự dối-trá,vì vậy họ luôn sợ và dị-ứng với sự thật.Cho nên,giữa chổ riêng-tư với nhau,chuyện nội bộ nên nói thầm,nói nhỏ,nói riêng kẻo không bàn dân thiên-hạ biết hết thì sau nầy đảng nói,đảng làm nhân-dân sẽ không tin nữa.Nghĩa là,chuyện cai-trị đường dài Hà-nội vẫn muốn tiếp-tục đối-ngoại,đối nội bằng gian-dối,như truyền-thống xưa nay.
  Sang,dù có kém hiểu-biết nhưng vẫn biết câu chuyện chiếc đủa và bó đủa;cái nào dễ và cái nào khó bẻ.Cho nên,mới có câu”có kiến -nghị thì cá-nhân…”
  Rỏ ràng là gian-dối đã bắt đầu e-dè sự-thật như những con dơi sợ ánh-sáng mặt trời.Cho nên,đảng Việt-cộng,qua đại-diện là Trương-tấn-Sang,một nhân vật đầy tương-lai,quyền-thế mới đến tận nơi mà phủ-dụ và ban lệnh cho tướng Trọng một cách kín-đáo(có vẽ) nhẹ-nhàng như vậy.Họ đã biết sợ dư-luận!
  Và,nếu mọi người đều được biết tỏ-tường về những cái hư, cái xấu của bộ máy cầm-quyền nhiều chừng nào thì càng bất lợi cho họ bấy nhiêu.Đó là yếu-điểm của tập-đoàn cai-trị VN.
  Trong một cuộc tranh đua,lộ ra nhược-điểm rỏ là điều bất-lợi.

 4. Bọn bảo thủ đáng nhẽ cho vào nồi nấu chạp phô Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Lão tướng Đồng Sỹ Nguyên nhưng vì tình hình hiện nay không cho phép CHÚNG ĐẦU ĐỘC như cách đây thời Lão tướng LÊ TRỌNG TẤN ,…và bạn bề của ông

  Không thôi Trương Tấn Sang và bọn bảo thủ cho vào nồi nấu chạp phô Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Lão tướng Đồng Sỹ Nguyên từ ngay khi viết tâm thư bàn chuyện bô xít, thuê rừng NHẤT LÀ Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lại là NGUYÊN ĐẠI SỨ tại Bắc Kinh thì TÀU KHỰA ghét đến đâu để bảo bọn tay sai LÊ CHIÊU THỐNG Hòang Văn Hoan là NGUYỄN CHÍ VỊNH hiện nay thủ tiêu hai Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Lão tướng Đồng Sỹ Nguyên

 5. Lúa Nguyễn says:

  Trương Đại Ca (Tấn Sang) đang có cơ hội lớn để trở thành Tổng Bí của Đảng. Chúc mừng đại ca Trương trước nhé. Mong đại ca còn chút máu dân chơi Nam Kỳ, xả bỏ ách toàn trị độc tài của Đảng Ba Đình cho dân Việt thở một tí không khí của Dân Chủ Tự Do và Phát Triển lành mạnh. Hãy làm khác Tấn Dũng, dân đã quá chán cái tên này rồi. Cờ vào tay, đại ca phất để tên tuổi Tấn Sang đi vào lịch sử.

Phản hồi