1 Phản hồi cho “Kịch bản của Ba Đình”

  1. dân đen says:

    ngón đàn cương lĩnh nay đã hết linh
    than ôi đàn khảy tai trâu, chó sâu bọ
    cú đạp dập mặt thế kỷ của đãng
    sao vẫn chưa thấy ai gọi cho vào guiness ?

Phản hồi