WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hậu Giang: Bắt giáo viên góp 1 ngày lương để bắn pháo hoa


Chưa nghe thông tin về thưởng Tết nhưng các giáo viên ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã bị “sốc” vì lãnh đạo ngành giáo dục vận động phải đóng góp một ngày lương để… bắn pháo hoa.

Suốt tuần qua giáo viên ở huyện vùng sâu Châu Thành A bàn tán xôn xao chuyện lãnh đạo ngành giáo dục có chủ trương vận động một ngày lương để bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi đón Tết Nhâm Thìn. “Tiền thưởng Tết chưa biết có hay không mà lại vận động một ngày lương để “đốt” là điều khó chấp nhận được”, một giáo viên ở thị trấn Một Ngàn bức xúc.

Ngày 5/1, ông Nguyễn Phước Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Châu Thành A, cho biết tỉnh Hậu Giang chủ trương xã hội hóa việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Thìn, không sử dụng tiền từ ngân sách. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện đã họp cán bộ chủ chốt các ban ngành đưa ra chủ trương vận động cán bộ, công chức, giáo viên toàn huyện đóng góp một ngày lương để bắn pháo hoa.

“Mọi năm huyện vận động doanh nghiệp để lấy tiền bắn pháo hoa nhưng năm nay các công ty làm ăn thua lỗ nên lãnh đạo huyện họp bàn, đưa ra chủ trương vận động toàn cán bộ công chức chứ không riêng gì giáo viên”, ông Bình nói.

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết đã nghe chủ trương huyện Châu Thành A vận động cán bộ, giáo viên để bắn pháo hoa. “Chủ trương này không thể chấp nhận được vì đang thắt chặt tiền tệ nên không vận động được trong doanh nghiệp thì thôi. Tôi sẽ mời lãnh đạo huyện Châu Thành A lên yêu cầu chấn chỉnh ngay, huyện nào làm giống như Châu Thành A thì lãnh đạo sẽ bị kỷ luật”, ông Chánh khẳng định.

Theo VnExpress

 

Phản hồi