WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

7 Phản hồi cho “Vũ khí của Đoàn Văn Vươn”

 1. Tomy says:

  Sắp tới bầu anh Vươn làm thủ tướng được ko?

 2. chị tư bánh bèo says:

  KHI VŨ KHÍ XUẤT PHÁT TỪ CON TIM CỦA TRIỆU TRIỆU NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC THÌ CHẾ ĐỘ BẠO ÁC ĐỘC ĐÃNG CHỈ CÒN CHỜ GIỜ KHAI TỬ THÔI.

 3. kbc 3505 says:

  Vũ khí của anh Vươn bây giờ không phải là vài cây súng hoa cải mà là hàng trăm ngàn người dân mất đất đang đứng sau lưng anh. Chế độ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào sau tiếng pháo lệnh từ Tiên Lãng.

  kbc3505

 4. Lê Thiện Ý says:

  CHÍNH NGHIÃ và LÒNG DŨNG CẢM LÀ VŨ KHÍ SẮC BÉN CỦA GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠNG Vì chính sách “cướp đất trắng trợn” của nhà cầm quyền mà đảng cs phải đối diện với sự phản kháng, chống đối của nhân dân cả nước; báo hiệu ngày suy tàn của của chế độ phi nhân !

 5. vungu says:

  Nhửng Ông Bà ” Tài Đức ” của thành phố HP có..nhiều hy vọng về Thủ Đô làm việc.. để phát triển mức sống cao… cho người dân cả nước và cách riêng cho dân tại thủ đô ..Ngàn Năm chưa được tốt..!! .

 6. Trung Kiên says:

  Cám ơn bác BaBụi

  Vũ khí của anh Đoàn Văn Vươn chỉ là một QUẢ TIM. Còn việc “chống người thi hành công vụ” bằng “đạn hoa cải” thì phải xét lại xem có đúng không!

  Theo anh Nguyễn Hữu Vinh với hình ảnh dẫn chứng thì…

  Chẳng có vụ chống người thi hành công vụ nào ở Tiên Lãng cả

  Bài viết của anh Vinh có lý lắm!

 7. vungu says:

  ĐVV và ĐVQ hai anh nầy ngồi tù là dỉ nhiên …!!! . Vì , Hai ông Cán Cao ..ĐỔ-HỬU-CA và ông THOẠI còn tại vị , nhờ ô dù..che ,đố tên nào dám đụng đến .Xin được phép dùng chữ của nhà văn NGUYỂN-THỊ-HẢO như sau : Chánh quyền thì…” nô lệ hóa dân,coi dân như kẻ thù..!!!,côn đồ tập thể,dân thì hèn thêm..!!,quan thì ác hơn..!! ” . Thành tâm kính phục nhà văn NTH đả nói cho nhửng người …!!! .

Leave a Reply to Tomy