1 Phản hồi cho “Kịch bản theo đóm ăn tàn của Đảng”

  1. nguyen ha says:

    Trong chuyện ngắn ” Linh nghiệm” của nột nhà văn trong nước,mô tả Nhân vật chính y-chang HCM :
    Ưng làm chuyện lớn,mà tài năng thì it,nên “bày trò” để kết nạp môn sinh,bằng cách dụ khỉ :”đi tìm cái nầy”.Cuối cùng chẳng có gì cả,chỉ là Bánh-vẻ.! Kịch bản tìm máy bay của Nhà nước CSVN củng thế.
    Khả năng thì it ỏi.Phương tiện thì nghèo nàn. Trí tuệ khoa học thì lạc hậu.(Nữ PV đài BBC nhận xét),mà nhảy vô làm “rùm beng”,nào là Sở chỉ huy,nào là huy động “tổng lực”,nào nhìn thấy sự kiện mảnh vở,dầu loang… rồi cuối cùng tất cả củng chỉ là “bánh vẻ” nói cho vui,như người mù sờ voi,cái đuôi nói cái vòi ! Có ra Biển mới biết thuyền mình” nhỏ”. Cám ơn MH 370,nhờ nó mới biết được thực lực trí tuệ của Đảng ở thế kỷ 21!. Học tập noi gương Bác là thế đấy ! Con kiến mà đòi làm con Bò!
    Cám ơn Họa sĩ, đả dùng chữ chính xác “theo đóm ăn tàn” .

Leave a Reply to nguyen ha