|

Scholarism: Chúng tôi không còn lựa chọn

Untitled-4

Bản tuyên ngôn về cuộc tuyệt thực của nhóm Scholarism

Chúng tôi không có lựa chọn nào nữa

Một ánh lửa dù nhỏ nhất, khi được mang đến cũng có thể soi sáng bóng đêm tăm tối
Ngay cả khi bị bủa vây, dập tắt, chỉ còn lại một tia lửa nhỏ
cũng đủ để thức tỉnh mọi người ra khỏi đêm đen…

Tôi mong mọi người ở HK hiểu cho rằng chúng tôi không còn đường nào khác nữa
Chúng tôi chỉ muốm tìm ra ánh sáng giữa bóng đêm này
Chúng tôi chỉ muốm tìm lối thoát cho một phong trào đang bị đi xuống
Ý nguyện không muốn chấm dứt cuộc đấu tranh đã khiến chúng tôi đi đến hành động này
Lòng kiên định của chúng tôi vượt xa sức tưởng tượng của quý vị
Chúng tôi muốn công chúng biết rằng việc tuyệt thực của chúng tôi là nghiêm túc

Chúng tôi có sợ hãi nhưng sẽ không lẩn tránh
Người dân HK sẽ mất cả tương laicủa mình nếu chúng tôi bỏ chạy
Yêu thân mình nhưng chúng tôi còn trân quý tương lai hơn
Tôi xin dâng hiến cuộc đấu tranh này cho những người tôi yêu thương và cho chính bản thân mình
Tôi hy vọng cuộc tuyệt thực này sẽ khơi dậy sự chú ý của người dân HK và cả thế giới về sự tàn ác ủa cảnh sát
Chúng tôi sẽ dành lại tương lai của mình

Phản hồi