WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tàu: Gián điệp là một nghề vinh quang

 

Trong tuần qua, nhiều mạng thông tin đều có đề cập tới vụ Tàu cộng đặt hệ thống điện tử trên nóc nhà Chi nhánh Tòa Đại sứ Bắc kinh ở ngoại ô Paris để nghe lén tin tức từ Trung đông, Phi châu và Âu châu . Chính Tuần báo Le Nouvel Observateur số 4/12/2014 đã khám phá hoạt động gián điệp này do 2 ký giả Vincent Jauvert và Bruno Coutier tường thuật .

Thật ra, tại Paris, cũng có các quốc gia khác đặt máy nghe lén . Trên nóc Tòa Đại sứ Mỹ từ lâu nay cũng có ăng-ten . Do thái cũng làm tương tợ . Nhưng chỉ nhằm quan trọng là hợp tác ngăn chận khủng bố, không nhằm tập trung ăn cắp những thông tin về kỹ thuật và thương mãi như Tàu .

Khi bị phát hiện, hôm 14/11, Bắc kinh cho nhân viên kỷ thuật tới số 148, đường Lieutenant-Petit-Leroy của Thành phố Chevilly-Larue, 94 550 Tỉnh Val de Marne, phía Đông-Nam, cách Paris chừng 9km, tháo gỡ 1 cái ăng-ten chảo to tướng .

Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao một tuần báo khám phá, không phải một cơ quan an ninh của chánh phủ?

Muốn hiểu chút ít về hoạt động gián điệp của Bắc kinh, bạn đọc nên đọc qua quyển sách quan trọng và giá trị « Mật vụ tàu từ Mao tới ngày nay » (Services secrets chinois de Mao à nos jours, Le Nouveau Monde sẽ tái bản 2015, Paris) của Ông Roger Faligot, một chuyên viên về gián điệp á châu . Khi được hỏi, ông trả lời là không ngạc nhiên khi vụ việc xảy  ra vì ông biết nước Pháp vẫn là mục tiêu đặc biệt thuận lợi cho hoạt động tình báo của Tàu.

 

Cuốn sách Services secrets chinois de Mao à nos jours

Cuốn sách Services secrets chinois de Mao à nos jours

3 ăng-ten trên nóc chung cư HLM

Khi 3 ăng-ten nghe lén của tình báo tàu bị phát hiện, dân chúng pháp vội nhớ lại vụ 2 tên tàu, 45 và 35 tuổi, người tỉnh Shandong, gốc là nhân viên làm việc cho một xí nghiệp ở đây có liên kết với Pháp, được gởi qua Pháp làm thực tập ở nhà máy Converteam, tỉnh Lorraine, Đông-Bắc Pháp, bị bắt và tống giam vì đã lén chụp hình một mẫu máy mới của xí nghiệp . Cơ sở Converteam thuộc loại kỷ thuật cao được General Electric mua lại . Vụ này xảy ra làm cho nhiều xí nghiệp quan trọng của Pháp lo ngại việc bảo mật kỹ thuật không phải là điều dễ dàng nữa . Hằng năm, Pháp nhận nhiều công nhân tàu tới thực tập, tu nghiệp.

Hai tên tàu này bị giam, điều tra và bị cấm ra khỏi nước Pháp . Trưóc vụ này, Công ty Safran về Không gian và Quốc phòng của Pháp bị tin tặc từ bên Tàu tấn công .

HLM_-_Chi_nhánh_Sứ_quán_Bác_kinh_ở_Paris

Cơ sở chi nhánh của Tòa Đại sứ Bắc kinh đặt tại số 148, đường Lieutenant-Petit-Leroy,  thành phố Chevilly-Larue, Tỉnh Val-de-Marne, là một chung cư HLM, loại nhà ở rẻ tiền hay còn gọi là nhà xã hội (hlm= habitation à loyer modéré, trước kia là hbm=habitation à bon marché) dành cho nhân dân lao động với mức lương thấp . Ai cũng hiểu chọn ở nhà HLM không phải chánh quyền Bắc kinh nghèo hay hà tiện, mà đó chỉ là một cách ngụy trang mà thôi .

Chuyên viên kỹ thuật Tầu tháo dỡ ăngten

Chuyên viên kỹ thuật Tầu tháo dỡ ăngten

Số 148 là nơi bất khả xâm phạm, chiếm 1 diện tích hơn 1 mẫu tây . Theo qui ước quốc tế, cảnh sát pháp không có quyền vào . Trước cổng không có bảng hiệu . Chỉ có caméra canh chừng . Nếu lấy niên gìám tìm số điện thoại, có gọi thì không bao giờ có người trả lời . Bên trong có 1 sân quần vợt, 1 parking lớn và 2 chung cư HLM 3 từng . Trên nóc 1 chung cư chong lên 3 ăng-ten chảo đồ xộ : 1 hướng về Phi châu phía Tây và Nam Mỹ, cái thứ 2 hướng về Phi châu phía Đông và Trung đông . Cái thứ ba mới, cao 5m, thu lượm tất cả thông tin chuyển xuống cơ quan để xử lý trước khi chuyển về Trung ương ở Bắc kinh.

Cơ sở này có từ lâu. Ông Phó Thị trưởng và dân chúng láng giềng, không ai biết sanh hoạt bên trong có gì . Từ những năm 1970 và 1980, nơi đây dành cho nhân viên Tòa Đại sứ đặc trách về thương mại ở . Từ ba bốn năm nay, người ta thấy ăng-ten mọc lên . Nhân viên an ninh Pháp canh chừng và biết 3 ăng-ten này không phải dùng để tiếp thu TV từ bên Tàu .

Theo Bà Li, tùy viên báo chí của Tòa Đại sứ Bắc kinh, thì 2 chung cư này là sở tiếp liệu của Sứ quán, ăng-ten dùng để truyền tin . Nhưng  theo an ninh Pháp thì nơi này, từ ít lâu nay, là trung tâm nghe lén qua vệ tinh thuộc APL – 3 ( Armée Populaire de Libération – 3 có thể hiểu là Phòng 3 của Quân đội Nhơn dân Giải phóng), tương đương với NSA của Mỹ, trụ sở nằm ở ngoại ô Bắc kinh và đon vị tình báo 61046 đặc trách Âu châu trực tiếp chỉ huy . Phòng 3 này hiện đang sử dụng 130 000 nhân viên tình báo . Riêng Trung tâm ở Chevilly-Larue có thể cần chừng ba mười nhân viên ăn ở và làm việc tại chỗ.

Phòng 3 hay APL-3, theo báo cáo của Viện nghiên cứu Mỹ chuyên về Project 2049, đang phát triển với cấp số nhân . Bắc kinh đầu tư không hạn chế vào hệ thống nghe lén vì xem đây là phương tìện lớn để đưa Trung quốc tiến chiếm địa vị trọng yếu trên thế địa chánh . Theo nhà nghiên cứu về gián điệp á châu, Ông Roger Faligot, thì các Chủ tịch Deng Xioping, Jiang Zemin đã khuyến khích chánh quyền Bắc kinh hảy thành lập những trung tâm tình báo điện tử thiết mạnh, chỉ tạm thời đứng sau Mỹ mà thôi . Bắc kinh bắt đầu ở Hải nam . Sau đó, lan rộng ra nước ngoài như Miền điện, Lào, từ 1999, qua Cuba để nghe lén Mỹ, đặt ỏ Việt nam, Sri Lanka, …

Theo luật ngoại giao, những ăng-ten loại này phải được phép của chánh quyền Pháp . Bà Li xác nhận “ được phép ” .

Tuần báo Le Nouvel Observateur hỏi Bộ Ngoại giao và cả Bộ Nội vụ Pháp nhiều lần tại sao cho phép Tàu làm chuyện này ? Có trao đổi gì có lợi cho phía Pháp không ? Đều không được trả lời .

Theo một nhân viên cao cấp của Bộ Nội vụ, năm 2010, Bắc kinh có xin phép Chánh phủ Pháp đặt ăng-ten nhưng để truyền tin, chớ không nhận tin, tức nghe lén như hiện nay .

Chánh phủ Pháp « lờ » đi vì lý do « đang thương lượng những hợp đồng béo bở » . Từ hồi nhặm chức, Ông Laurent Fabius đi qua Tàu gần cả mươi lần !

Tăng cường nghe lén để trở thành cường quốc thế giới

Theo Ông Roger Faligot, chuyên viên về gián điệp á châu, Tàu tung hoành tại Paris như chỗ không người nhưng sẽ không gặp khó khăn trong qưan hệ ngoại giáo với Pháp . Tăng cường những trung tâm nghe lén điện tử hìện nay là mục tiêu ưu tìên bực nhứt trong chiến lược khống chế thông tin toàn cầu của họ . Họ đang chạy đua thep Mỹ .

Dụng cụ nghe lén đặt tại Paris, dĩ nhìên họ phải nghe lén những bí mật về kỹ thuật, ngoại giao, quân sự của Pháp . Đối với Tàu, Pháp vẫn là một quốc gia tiên tiến về nhiều mặt cần phải biết . Mà hoạt động tình báo khai thác Pháp không phải là điều khó .

Ở Pháp, một phần lớn giới ưu tú trước đây từng say mê Mao . Họ là những mao-ít – nói theo Trần Đĩnh là « mao-nhều » – tranh đấu chống Pháp hữu phái mà lúc bấy giờ là De Gaulle, chống Mỹ, tôn thờ văn hóa và văn minh trung hoa . Họ muốn Paris và Bắc kinh phải liên kết nhau chặt chẽ để ngăn chận ảnh hưởng Mỹ và chia nhau những hợp đồng lớn . Ngoài ra, ở Pháp, còn có khối kiều dân tàu đông nhứt Âu châu là môi trường vô cùng thuận lợi cho hoạt động tình báo .

Trong hoạt động tình báo ở Pháp, trước đây, nhân viên Nga khi bị phát hiện đều bị trục xuất về nước trong lúc đó không có một tên ba tàu nào bị trục xuất . Có bị bắt, cũng bị tội nhẹ .

Các cơ quan tình báo hải ngoại của Tàu có đủ điều kiện tuyển dụng cộng tác viên . Họ nhắm giới chức Đại học, trí thức, ký giả, khoa học gia, …

Với người tàu, nghề gián điệp không có  gì đáng cho là xấu . Trái lại, đó là một nghề rất vinh quang vì nó có lịch sử cả ngàn năm trong văn hóa trung hoa. Họ tới nơi công tác dưới nhiều hình thức khác nhau để làm sao bám được mục tiêu.

Trong gần đây thôi, tên Đệ nhị Bí thư Sứ quán Bắc kinh ở Paris, trở lại Paris dưới tên mới và chức vụ tài xế Sứ quán .

Sở tình báo Pháp biết vài trường hợp chánh khách Pháp « bị mua » dưới hình thức họ là chủ một thương hiệu hay văn phòng Tư vấn do tình báo tàu dựng lên ở Hồng –kông hoặc Thượng hải để họ nhận thù lao một cách kín đáo . Sở tình báo Pháp báo cáo nhưng « ở trên » bảo hảy bỏ qua đi !

Về Đơn vị 61046

Đơn vị tình báo này đặc trách Âu châu . Cơ quan nằm trong vùng cao nguyên Heishantou có biệt danh là « Hắc Sơn Đầu » được ngụy  trang bằng mươi dãy nhà ở . Phía sau dảy nhà ở bình thường của dân chúng ở phía tây-bắc Bắc kinh là cả một thánh phố . Đó là trụ sở của APL – 3, tức Phòng 3 Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Giải phóng trung quốc . Cách đó 2 km, trong ngôi làng Xibeiwang là Đơn vị 61046 với năm mươi ăng-ten chảo vĩ đại để bắt những thông tin của Âu châu .

Phòng 3 Tổng Tham mưu được biết tới do báo cáo của « Xí nghìệp bảo vệ tin học » phổ biến năm 2013 và nhứt là vụ chánh quyền Mỹ, tháng 5 năm 2014, truy tố 5 nhơn viên viên tinh báo của Phòng 3 (APL-3) về tội gián điệp kỷ nghệ . Đây là một vụ lớn, tình báo trung cộng bị bể . Tiếp theo, nhiều báo Mỹ khui ra những đại gia đảng viên cộng sản Bắc kinh . Báo Mỹ cũng công bố những tin tặc Bắc kinh hoàn toàn không phải là những tư nhân, những cá nhơn độc lập như người ta tưởng, mà đều là nhân viện của Phờng 3 Tổng Tham mưu (APL-3), thuộc Đơn vị 61398 đặc trách Mỹ và các quốc gia nói tiếng anh .

Ở Pháp, Đơn vị 61046 có thể đặt đường dây bắt tới Bộ Tài chánh, Bộ Ngoại giao, cả tới Tổng thống Phủ trong Điện Elysée .

Tình báo Pháp biết ở Paris có lối năm mươi sĩ quan tình báo của Bắc kinh hoạt động tích cực nhưng chưa có ai bị trục xuất . Theo một nhân viên tình báo Pháp thì không ai dám xin phép ở trên nữa …Ngoài ra, tình báo Pháp cũng biết sinh viên tàu ở Pháp có nhiệm vụ thu thập tin  tức . Sinh viên nhận được bảng ghi những câu hỏi để học tập và công tác . Nên trước kia, dưới thời TT Sarkozy, cơ quan an ninh yêu cầu Chánh phủ giới hạn số sinh viên tàu tới Pháp một năm không quá 50 000 người . Tới thời TT Hollande, số sinh viên tới Pháp tăng lên 80 000 người / năm .

Tình báo Pháp cảm thấy bị tràn ngập trong những năm sau này. Tinh báo tàu ở khắp nơi trong lúc tình báo Pháp không biết gì nhiều về họ.

Trung quốc ngày nay đang thực thi quyền lực của nước lớn để kiểm soát thế giới và mở rộng bờ cõi trên những nước nhỏ và nhu nhược hay cùng phe xã hội chủ nghĩa .

Ở nhiều nơi, họ chỉ cần áp dụng lý thuyết của văn hóa tàu từ ngàn xưa là đánh giá cụ thể cái túi áo của  người ta đều « mở miệng túi ra phía trên » .

Người tàu nào cũng chỉ sợ khi miệng túi áo « mở ra phía dưới » thì họ không nhét được cái gì vào hết ! Họ sẽ đầu hàng mà thôi !

 

© Nguyễn thị Cỏ May

@ Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Tàu: Gián điệp là một nghề vinh quang”

 1. KGB says:

  Hồi xưa Bắc Việt lợi dụng xã hội tự do miền nam đưa tình báo gián điệp vào, lợi dụng tinh thần nhân đạo của miền nam để làm nhiều chuyện dơ bẩn
  Chính quyền miền nam nhân đạo chỉ bỏ tù họ ít năm, có khi đem trả vào bưng
  Phải nói CSBV không từ một thủ đoạn bẩn thỉu, tồi tàn nào để cướp miền nam vơ vét khuân về

 2. CIA says:

  Trên thế giới nước nào cũng có đào tạo nghề gián điệp, nhưng nhhiều nhất và “nổi tiếng cũng như tai tiếng” nhhất phải để đến CIA của Mẽo và KGB của Liên xô. Còn các nước khác kể cả Trung cộng hay Việt nam chưa là cái đinh gì.
  Bất cứ ai tình nguyện làm nghề “gián điệp” tất nhiên họ phải có lòng yêu nước, yêu chế độ và chính thể của nước họ, bởi vì “nghề gián điệp vinh quang đấy nhưng xanh cỏ không biết lúc nào”.
  Chính quyền VNDCCH đã cài rất nhiều điệp viên cỡ bự vào tận phủ Tổng thống VNCH, nên nhớ giá trị 1 điệp viên cỡ ấy sức mạnh của họ bằng cả một sư đoàn thiện chiến, họ đã góp phần làm sụp đổ VNCH.
  .
  Còn VNCH cài gián điệp vào nước VNDCCH bằng cách cho người nhái, nhẩy dù ở những vùng ven biển có dân công giáo như vụ nhẩy dù ở Bùi Chu- Phát Diện 1958 bị bắt toàn bộ, tù mọt gông, chêt rũ xương trong tù Hỏa Lò, Hà Nội.
  .
  Như vậy, không phải chỉ có “nghề gián điệp của Trung Cộng mới là nghề vinh quang” mà nghề gián điệp cửa bất cứ nước nào cũng là nghề vinh quang. Bởi vì khi đã chấp nhận làm điệp viên, họ biết cái chết cầm trong tay, nếu không có lòng yêu tổ quốc, yêu chế độ, yêu chính phủ của họ thì họ chả dại gì “làm đơn xung phong xin “học nghề điệp viên”.

  Hầu hết các toà đại sứ đều làm nhiệm vụ gián điệp, nhưng họ đều “chối bai bải”, chỉ khi nào “bắt tận tay day tận măt” thì mới chịu.

  Vậy NTCM có muốn làm gián điệp cũng khó, bởi nghề này được lựa chọn theo tiêu chuẩn rất khắt khe, và nghề này là một nghề vinh quang, chả phải chỉ có gián điệp Tàu mới vinh quang. NTCM đừng có mơ!

  • DâM TiêN says:

   Có một gián điệp cỡ bự,sách vở ghi đàng hoàng, bí số là OSS/019,
   bí danh là Lucius, tuyên thệ năm 1941 bên Côn Minh trước Patti…

   Người đó không xa lạ. chính là boác muôn vàn kính yêu Hồ Chí Minh.

   Con đường bác đi đều đúng hướng vẽ của Tình Báo..Hoa Kỳ. Khen!

   • Ruồi Bu says:

    Dâm…Tiên như loại ruồi nhặng, mâm nào cũng bu.
    Bẩn quá.

   • Hồ Bác Cụ says:

    Ông Dâm Tiên đã làm cho tên gián điệp Dâm Tặc Hồ chí minh lộ tẩy, cho nên con cháu boác Hù kém vui!!!! Hồ chí minh chỉ yêu mỗi nước Tàu cho nên lấy vợ Tàu, thích nghe nhạc Tàu khi gần xuống Địa Ngục, ăn mặc theo lối Tàu, nhảy múa theo nhạc Tàu, lãnh lương Tàu, và tuyệt đối trung thành với chủ Tàu là Mao Trạch Đông còn hơn con chó trung thành với chủ nhà để liếm Kít!!!!

   • DâM TiêN says:

    Cảm ơn Buồi Bu đã gián tiếp tôn vinh
    Thầy DâM tiêN,

    Này ơi, Còn buồi bu cái lăng bác thối rùm,
    thì Thầy DâM còn… hướng dẫn boác đoảng
    đi ra con đường lành.

    Buồi Bu lẽ ra phải ” ghi công” Thầy , chứ!

   • Hồ Bác Cụ says:

    Ông Dâm Tiên lại nỡ lòng nào đi vạch mặt chỉ tên ông Dâm Tặc Hồ chí minh là đã từng làm gián điệp cho Mỹ, Nga, Tàu, từng làm chỉ điểm cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu. Tội ông Dâm Tiên to lắm đấy nhá!!!! Hãy coi chừng đám con cháu bác Hù, chúng nó sẽ….báo chù!!!

 3. MƯA NGÀN says:

  CHUYỆN TÀU

  Ai mà chẳng biết chuyện Tàu
  Chương hồi tiết đoạn một màu lê thê !
  Chuyện gián điệp mới não nề
  Mao nhiều mao ít tràn trề đó thôi !
  Cổ xưa nhiều mánh hẳn rồi
  Tới thời hiện đại lại tồi hơn xưa !
  “Ăn cắp vặt” thật chẳng vừa
  Politecnique chẳng chừa điều chi !
  Thôi thì cứ nói như ri
  Tàu thì vẫn cứ tào lao như Tào !

  GIÓ NGÀN
  (17/12/14)

 4. Choi Song Djong says:

  Hán tộc từ xưa có thành tích bất hủ là chuyên đi cướp,hiếp,giết và đồng hoá những nơi bị chúng ghé thăm,người Tàu ngày nay không hoàn toàn là Hán mà là bị Háng hoá.Họ không chôm chỉa kỹ thuật của người ta thì họ làm được con “tự do” gì ?

Phản hồi