WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Tấn Dũng – Nhân vật năm 2015?

dung

Năm 2015 là năm sửa sọan cho Đại Hội 12 nên hứa hẹn nhiều tranh chấp về cả nhân sự lẫn đường lối của đảng Cộng sản, ông Nguyễn Tấn Dũng lại đang được dưluận nhắc tới như một Tổng Bí Thư đảng Cộng sản hay một Tổng Thống tương lai cho Việt Nam, nên một số vấn đề cần đưa ra nhằm nhận định và ước đóan tình hình của năm nay.

Thay đổi từ bên trong và bên trên

Thời gian qua đảng Cộng sản đã có một vài thay đổi lớn: nhiều vấn đề đã được mang ra Trung Ương Đảng bàn thảo để đi đến quyết định chung.

Như, Hội Nghị 10 lần này, theo nhiều nguồn tin thì ông Dũng đã dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao với trên 77 phần trăm phiếu. Đây là lầnđầu tiên đảng Cộng sản để các Ủy viên Trung Ương Đảng đánh giá mức độ tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị.

Hay tại Hội Nghị 6, 10-2012, các Ủy viên Trung ƯơngĐảng đã từ chối lời đề nghị của Bộ Chính trị về “một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị”.

Người bị đề nghị kỷ luật được nêu danh “đồng chí X”,nhưng qua đồn đóan chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Lý do ông Dũng bị đề nghị kỷluật và các ý kiến trong Hội Nghị 6 vẫn là chuyện nội bộ của Trung Ương.

Hai dẫn chứng bên trên cho thấy những thay đổi từbên trong và bên trên của đảng Cộng sản đã có lợi cho ông Dũng, nó giúp ông củng cố uy lực và quyền hành.

Thêm vào đó nhiều vấn đề từ lý thuyết đến chính sách cũng đã được công khai đưa ra thăm dò bàn luận. Thắng lợi ông Dũng chính là thắng lợi chung của phe cánh muốn thay đổi, nhất là thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước Cộng sản.

Lấy thí dụ muốn gia nhập Hiệp Ước Đối tác kinh tếXuyên Thái Bình Dương (TPP) cánh nhà nước phải điều hành trong khuôn khổ quốc tế dựa trên các điều khỏan thỏa thuận với các quốc gia liên hệ, trong khi cánh bảo thủ thì vẫn cố bám vào các tín điều không còn giá trị.

Hay phía nhà nước muốn đánh giá đúng các họat động thì cần minh bạch việc thu chi tài chánh và trong tình trạng bội chi, tiếp tục thất thu phía nhà nước cần cắt giảm ngân sách. Ảnh hưởng nặng trong việc cắt giảm này là các sinh họat không cần thiết của đảng Cộng sản và của Mặt Trận Tổ Quốc, và họat động không mang lại lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước.
Bế mạc Hội Nghị 12 ông Nguyễn Phú Trọng cho biết không thể để tư nhân sở hữu báo chí và báo chí nhà nước không được chạy theo lợi nhuận. Nhưng ngay sau đó ông Dũng lại tuyên bố thông tin là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm và để cạnh tranh thì thông tin của nhà nước cũng cần kịp thời và chính xác.

Tuyên bố của ông Dũng cho thấy sẽ có nhiều thay đổi về nội dung và phương cách đưa tin của truyền thông “chính thống”. Ngân sách các Tổ Chức trong Mặt Trận Tổ Quốc bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng việc trợ cấp cho những tờ báo thiếu khả năng cạnh tranh thông tin.

Trong vai trò Thủ Tướng ông Dũng sẽ đẩy mạnh cải cách truyền thông và trong chính trị người nắm được truyền thông là người nắmđược quyền lực.

Nói đến truyền thông cũng cần nhắc đến diễn đàn Chân Dung Quyền Lực đang đưa nhiều thông tin về giới lãnh đạo cộng sản. Diễn đàn này nhanh chóng thu hút người đọc và lan tỏa ảnh hưởng từ không gian ảo ra dư luận dân gian.

Vì nhiều thông tin được cho là từ nội bộ, cách đưa tin khá kịp thời và chính xác, lại có lợi cho Nguyễn Tấn Dũng nên nhiều ngừơi tin rằng ông Dũng chính là chủ nhân của diễn đàn.

Cũng có người tin rằng từ phe cánh của Nguyễn Bá Thanh, Tổng Cục 2, gián điệp Trung Quốc, hay do chính Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) dựng lên.

Các nỗ lực thay đổi từ bên trong của ông Dũng thích hợp với chiến lựơc xoay trục của Hoa Kỳ do đó đã được chính giới Hoa Kỳ công khai ủng hộ. Con gái của ông Dũng lại vừa trở thành công dân Hoa Kỳ. Nên nếu diễn đàn do CIA hỗ trợ thì cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Thay đổi về bang giao quốc tế

Tại Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa đã nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện, đảng này tích cực ủng hộ TPP và nếu được gia nhập Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng để được gia nhập TPP Việt Nam cần cải thiện nhân quyền, tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, lập hội, ngôn luận, thực thi quyền thành lập nghiệp đòan độc lập, cải thiện hệ thống tư pháp, minh bạch thông tin và nhất là cải cách để thật sự có thị trường thương mại tự do.

Đảng Cộng hòa ủng hộ việc tăng cường quân sự và thắt chặt bang giao với Á châu và đưa ra chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.Đường lối đó sẽ giúp giảm thiểu tham vọng bá quyền bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Việt Nam là nước nhỏ, đang bị Trung Quốc đe dọa, ông Dũng đã có những tuyên bố khá mạnh như:

“Trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, … không thể có kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”, hay

“Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhậnđánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó”.

Lẽ đương nhiên Trung Quốc không thể làm ngơ trước những cố gắng thay đổi của Việt Nam, nhất là đang cố gắng để xích gần hơn với Hoa Kỳ quốc gia đối thủ của Trung Quốc. Vì thế tờ Hoàn Cầu Thời báo cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa nêu đích danh Nguyễn Tấn Dũng là “đại diện cho phe thân Mỹ”.

Điều lạ là trên blog Nguyentandung.org lại trích dẫn nguyên văn Hoàn Cầu Thời báo như sau:

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nếu trở thành Tổng bí thư khóa tới có thể sẽ làm thay đổi đáng kể chiến lược quốc gia và chính sách đối ngoại của Việt Nam, chào đón sự tham gia sâu hơn của Mỹ vào Việt Nam. Washington đã nhận ra ‘tiềm năng’ của Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại hội 12 có thể là cơ hội duy nhất cho ông lên nắm quyền lực tối cao, Mỹ có ý định ca ngợi kết quả của các cuộc đàm phán TPP là một trong những thành tựu lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

Bản tin đã được nhiều tờ báo trong nước đăng tải, ngầm chuyển tải một thông điệp Bắc Kinh không muốn ông Dũng làm Tổng Bí Thư vì ông là “đại diện cho phe thân Mỹ”. Ông Dũng đã biết khai thác yếu tố “Trung Quốc”để củng cố quyền hành, còn ông có thực sự “thân Mỹ thóat Trung” là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

Một số người đi xa hơn cho rằng ông Dũng có thể trởthành Tổng Thống hay sẽ tóm thu cả hai chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ tịch Nhà nước. Thực tế cho thấy muốn giành được chức Tổng Bí Thư không phải là dễ. Ông Dũng phải thỏa hiệp và phân chia quyền lực với những người khác trong Bộ Chính Trị.

Đối với người dân và các đảng viên bình thường

Ở các quốc gia dân chủ nếu một người lãnh đạo đưa quốc gia vào vòng khủng hỏang người dân sẽ sử dụng lá phiếu để chọn người khác thay thế.

Trong khi đó ở Việt Nam, mọi quyết định đều xuất phát từ Bộ Chính Trị bởi thế trong vụ Vinashin ông Dũng mới tuyên bố “Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai.”
Chính vì thế khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hỏang tòan diện cũng không có người đứng ra nhận trách nhiệm và không có cơ chế để chế tài người được đảng Cộng sản giao công việc.

Công bình nhận xét ông Dũng là khuôn mặt sáng giá nhất trong Bộ Chính trị, thậm chí ông Dũng hơn cả Thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải. Như khi gặp Tổng thống Bush, ông Khải phải cầm giấy đọc mà lại đọc không được suôn sẻ.
Những phát biểu khá dứt khóat về chủ quyền biển đảo và thay đổi thế chế của ông cũng được đa số dân chúng ủng hộ (so với những người khác trong Bộ Chính Trị).

Đối với Phong Trào dân chủ

Vào ngày 15-10-2014 tại viện Körber ở Berlin Đức, ông Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết “Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này”.

Ông Dũng nói thế, nhưng điều nghịch lý là trong 9 năm ông Dũng cầm quyền Phong Trào dân chủ đã bị ông thẳng tay đàn áp. Ngay cả những blogger đơn độc như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già… cũng bị bắt và bị kết án.

Mà nhân quyền lại là điều kiện để Việt Nam gia nhập TPP, nên nếu Hoa Kỳ quyết định bất lợi cho Việt Nam là điều có thể đóan trước.

Và để sửa sọan cho Đại Hội 12, tình trạng bắt bớ vi phạm nhân quyền trong những ngày sắp tới có thể sẽ tăng thêm.

Tạm Kết

Năm 2015 sẽ có nhiều biến động chính trị. Nếu ông Dũng tiếp tục nắm quyền hành thì không chắc cơ chế sẽ thay đổi. Nếu cơ chế vẫn chưa thay đổi thì tình trạng vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Nhận định đúng tình hình và ước đóan đúng tương lai sẽ giúp mỗi người trong chúng ta quyết định đúng hành động của mình.

Tương lai Việt Nam không phải của riêng ông Dũng, hay của đảng Cộng sản mà là của tất cả chúng ta.

28-1-2015

Melbourne, Úc Đại Lợi

©  Nguyễn Quang Duy

 

4 Phản hồi cho “Nguyễn Tấn Dũng – Nhân vật năm 2015?”

 1. Trung Hoàng says:

  HIỂM HOẠ XÂM LẤN

  Hiểm Hoạ Xâm Lấn từ CSTQ là một thực tế trước mắt, CSVN chỉ có thể tự chuyển hoá từng bước từ bên trong, để giử nền ngoại giao khã dỉ được êm đẹp với CSTQ, trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay. Trước hiểm hoạ xâm lấn không thể tránh khỏi nầy, Việt Nam cần có một nhà lảnh đạo “Thân Mỹ Thoát Trung”, nhưng luôn phải có đường lối NGOẠI GIAO ĐA CỰC làm khuôn thước nền tảng, với một tính linh hoạt để thích nghi được mọi tình huống, qua sự thay đổi không ngừng về ngoại giao mở rộng trong thế giới hiện nay.
  ĐCSVN đang lảnh đạo đất nước, thay đổi hoàn toàn thể chế trong giai đoạn hiện nay là điều không thể thực hiện được. Hơn nữa, CSTQ luôn mong đợi một cơ hội để xâm lấn biển đảo thêm nữa, đó là chuyện rất chắc chắn là như vậy. Vì thế, người có thể “Thân Mỹ Thoát Trung” hiện nay không ai thích hợp hơn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi dưới sự lảnh đạo của ĐCS, Thủ Tướng còn phải bị chi phối rất nhiều, từ Tổng Bí Thư cũng như Bộ Chính Trị, cho dù ai cũng là đảng viên CS.
  Theo Gió Cuốn Cờ là một Kế Sách chiến lược bên trong hiện nay, nó cũng giống như Truy Phong Quá Hải. Yếu tố hung hãn của CSTQ ở Biển Đông, với sự Chuyển Trục trông thấy của Hoa Kỳ là ngọn gió cần thiết. Trận Xích Bích đã sắp hình thành, ngọn Gió Đông cũng sẽ bất ngờ thổi đến đúng như cơ thế. Món nợ Hoàng Sa mà CSTQ và Hoa Kỳ phải được đền trả nguyên vẹn.
  Xin trân trọng.

 2. NGÀN KHƠI says:

  TIỆC TÙNG

  Ở đời cũng chuyện bình thường
  Tiệc tùng thì phải có người dọn lên
  Tiệc tùng nhờ Mác Lênin
  Cũng mâm bát ấy có chi lạ thường
  Xê qua xít lại tỏ tường
  Cũng bàn tiệc ấy dễ đường khác sao
  Chính nhờ công đức Bác Hồ
  Bầy giờ phân lớp cớ sao còn buồn
  Đâu còn một bửa cơm thường
  Để toàn dân tộc cùng ngồi chung vui
  Thôi thì số mạng mỗi người
  Tay ai nấy phất bùi ngùi làm chi
  Tiệc xong có kẻ dọn đi
  Rồi bày tiệc khác có gì mà lo
  Người có số cũng như giầy
  Công kênh lãnh tụ mới ngày đi lên

  NON NGÀN
  (30/01/15)

 3. Thức tỉnh says:

  Tâm lý quần chúng là yếu tố đặt tới trước tiên , khi muốn thay đổi một chế độ dựa vào sức mạnh quần chúng .

  Nếu nhân dân VN hôm nay muốn thay đổi chính quyền vì hai nguyên nhân : Chống TQ để bảo vệ lãnh thổ , thay đổi thể chế nhà nước , thì ông Dũng là người là người thích hợp nhất . Lý do rất đơn giản ông và gia đình biểu hiện tinh thần thân Mỹ hơn TQ .

  Nhưng thay đổi thể chế chính trị đối với nhân dân VN không hẳn là đcsvn biến mất hay mất quyền lãnh đạo ( Vì điều này trong hoàn cảnh hiện nay không thực tế , xa vời ) . Nguyện vọng trước mắt hiện nay chính là kết thân với Mỹ và khối tư bản , được tự do nhiều hơn về mọi mặt . Riêng chuyện đcsvn đã biến dạng , chấp nhận mua bán , thì chính quyền CHXHCN VN chỉ là chính Quyền độc tài như tất cả mọi chính quyền độc tài khác trên thế giới . Mục đích là đời sống được nâng cao !

  Không đi vào tâm lý quần chúng , để đặt cược cho một giải pháp chính trị , để gọi là dựa vào quần chúng , kêu gọi sáng suốt yêu nước , là hỏng việc . Ai không ước ao cái chế độ độc tài nguy hiểm cs sớm bị tiêu diệt . Nhưng thực tế có giới hạn , thà rằng lựa chọn thành phần chính phủ cs thân Mỹ hơn thân TQ , để hy vọng có thể được , vẫn hơn đặt một mục tiêu sụp đổ cs thay thế bởi dân chủ thực sự .

  Còn chuyện ông Dũng sẽ như thế nào sau này nếu nắm được quyền uy TBT hay. Tổng thống là chuyện chưa tính được . Nó nằm trong ruột của ông Dũng như một bí mật , chẳng ai có thể đoán được .

  Nhất là chính trị phải uyển chuyển theo cơ hội ngay trước mắt , cho dù much tiêu không thay đổi . Uyển chuyển theo cơ hội , ủng hộ cho ông Dũng vì lý do thân Mỹ là hành động thích hợp hôm nay . Vì chính quyên cs vn nếu do ông Dũng thân Mỹ lãnh đạo vẫn tiến xa hơn về dân chủ , hơn là một chính quyền cs do người khác lãnh đạo thân TQ , lún sâu vào độc tài toàn trị và mất nước vào tay TQ một cách nhanh chóng .

  Chính trị là một canh bạc , càng là một canh bạc lớn khi đặt cược để thay đổi một thế chế , phải đặt vào đấy cả sinh mạng tái sản của cả gia đình và những người thân cận đồng hướng . Liệu ông Dũng hay Tập cận Bình có dám để lộ tâm can & hành động , khi chưa chiếm được thế thượng phong và đa số ủng hộ của thành phần Uỷ viên Trung ương Đảng .

  Nhưng trước những dấu hiệu của một thế cờ bị triệt triệt buộc , phải chấp nhận chết để sống còn như họ Tập đã tuyên bố , sống còn có hai cách chọn . Một là tiêu diệt trọn thành phần đối thủ , hai là nếu không đủ sức thì phải dựa vào tâm lý quần chúng giải tán cái đcs này , trước khi nguy biến xảy ra .

  Đối thủ tham nhũng hối lộ càng muốn tiêu diệt , cả TQ lẫn VN chỉ tổ làm cho nó càng kết hợp vì cùng đường , càng bộc phát mạnh chống đối ác liệt , TCB ỷ sức nên lâm trận , Nguyễn phú Trọng biết mình yếu cơ nên né tránh . Trong tương lai nếu NTD thành TBT thì Dũng vẫn phải đi như con đường của Tập . Để cuối cùng cũng sẽ bị dồn vào chân tường phải huỷ Đảng cs để được tồn tại .

  Và một tâm lý chung , những tư bản đỏ hôm nay nếu cảm thays không nắm chắc được , dựa dẫm được vào tập thể đang lãnh đạo , thì mong muốn để hạ cánh an toàn nhất vẫn là con đường tiến tới đa nguyên , đa đảng . Khai thác được tâm lý này , chúng ta sẽ thấy được hai đảng cs vn và đcstq đang ở giai đoạn cuối cùng của tự huỷ .

  Nói cho cùng , kẻ thức thời nên ủng hộ NTD tốt hơn chê bai NTD , một việc làm thuận tâm lý quần chúng và lợi cho thời cơ chống cộng . Khen NTD không có nghĩa ủng hộ cho cs , nhưng chê Dũng ở thời điểm này , chẳng khác chi làm lợi cho TQ & kéo dài sinh mệnh cho đcsvn .

 4. DâM TiêN says:

  Không cảnh báo, thì con cáo lì lợm có bí danh X cũng dư biết…

  Biết rằng dân Cà Mau ui à, khi tui về hưu… thì coi chừng con
  Q cái đầu tui mất an toàn à,,, may ra ông Dâm cứu tui…

  À, mà con Phượng cưng của tui , nó vừa là US Citizen rùi, a ~
  Quý vị mừng cho nó, cho chống Hoàng cùa nó…nhá. ( Xin bấu
  cấu là năm xưa tui có Lớp Bảy, nhưng nhờ Chú Sam…bây giờ
  cái kinh nghiệm lãnh tụ về mọi mặt, tôi chap mấp anh Tiến sĩ…

  Tôi đi vô cuối đường, tôi phải…đổi hướng 90 degrees tới nơi…

Leave a Reply to DâM TiêN