WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công an huyện Thanh Hà khủng bố nhân dân!

Công dân tại Thanh Hà Hải Dương gửi đơn tố cáo công an bắt dân trái pháp luật lên đồn, tra tấn dân đến gần chết và vứt sang bệnh viện. Hiện tại ông Chữ đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, nguy cơ tử vong rất cao do đòn khủng bố của côn an Thanh Hà khắp cơ thể.

IMG_130489822661778IMG_130495372893711IMG_130498015929600Screenshot_2015-06-09-13-09-08-1

 

Theo blog Lê Hiền Đức

1 Phản hồi cho “Công an huyện Thanh Hà khủng bố nhân dân!”

  1. TT says:

    Công an cuả cái gọi là Cộng Hoà Chủ Nghĩa Việt Nam đánh đập dân như hình trong bài ” Công an huyện Thanh Hà Khủng Bố Nhân Dân”mà đơn đề nghị còn thêm các chữ “Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” làm chi vậy? Phải viết là
    Cộng Hoà Xã Hội Cướp Ngày Việt Nam
    Độc Lập Đểu-Tự Do Đểu-Hạnh Phúc Đểu
    cho đúng với cái xã hội Việt Nam ngày nay do đảng Cộng Sản Việt Gian lãnh đạo!

Phản hồi