2 Phản hồi cho “70 năm mùa thu chết”

  1. Peter Hô` says:

    70 năm mùa thu chết…tiệt August 1945

  2. TT says:

    Hình ông BABUI vẽ thật tuyệt cú mèo: cáo Hồ đem Mác, đem Mao vào để đất nước Việt Nam mất Độc Lập, dân Việt nghèo hèn và mất hết Tự Do kể từ mùa Thu chết tiệt đó!

    Hoan hô ông Babui!

Phản hồi