Home » 12:36:am 05/08/08 Đăng ngày “August 5th, 2008”

Điểm phim: Hiệp sĩ của Bóng Tối

Điểm phim: Hiệp sĩ của Bóng Tối

Batman: The Dark Knight Thời lượng: 152 phút Diễn viên: Christian Bale (Bruce Wayne-Batman), Heath Ledger (the Joker); Aaron Eckhart (Harvey Dent), Michael Caine (người hầu), Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes-người yêu của công tố viên Harvey Dent, tình cũ của Bruce Wayne-Batman) Gary Oldman (Jim Gordon-thiếu úy cảnh sát), Morgan Freeman (doanh gia và bác [...]

12:36:am 05/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »