Home » 09:50:am 17/08/08 Đăng ngày “August 17th, 2008”

Đâu là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” vi phạm quyền dân chủ của nhân dân?

Đâu là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” vi phạm quyền dân chủ của nhân dân?

Vấn đề có lẽ không cần phải bàn vì trong một chế độ xã hội độc tài, toàn trị thì xã hội làm gì có dân chủ. Nhưng để tìm hiểu xem “rễ” nó ở đâu; “gốc” của nó như thế nào và đâu là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” tạo nên sự mất [...]

09:50:am 17/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »