Home » 08:17:am 19/08/08 Đăng ngày “August 19th, 2008”

Ngôi đền tri thức

Ngôi đền tri thức

Nào cô giáo dùng thức kẻ sắc cạnh đánh học trò chảy máu đầu phải khâu 5 mũi, nào giáo viên chủ nhiệm phạt 47 học sinh trong lớp liếm ghế…

08:17:am 19/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »