WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 12/11/14 Đăng ngày “November 12th, 2014”

Móc túi nhừ đòn vào tù, cướp ngày ngàn tỷ vùng vẫy

Móc túi nhừ đòn vào tù, cướp ngày ngàn tỷ vùng vẫy

Công an Sài Gòn in thông báo phát cho khách nước ngoài và Việt kiều tới tham quan du lịch lời cảnh báo, đại thể : ‘ chú ý, chú ý ! chú ý cảnh giác ! đây là địa bàn nguy hiểm, nhiều kẻ trộm cắp, móc túi, hãy cẩn thận ! ‘. Nhiều ý kiến phát biểu [...]

04:16:pm 12/11/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Câu chuyện chiếc nhẫn của một người tù

Câu chuyện chiếc nhẫn của một người tù

  By Kenneth Miller – Reader’s Digest. Dec – 2014 ** Trần Bình Nam ** phóng thuật Cuộc đổi chác diễn ra qua hàng rào dây kẽm gai tại trại tù Stalag VII-A của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2. Bên kia là trại giam tù người Ý, bên này là trại tù binh [...]

04:11:pm 12/11/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ không ủng hộ độc lập cho Tây Tạng

Hoa Kỳ không ủng hộ độc lập cho Tây Tạng

Đó là một trong những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư, bên lề hội nghị APEC ở Bắc Kinh. Ông Obama nói: “Hoa Kỳ thừa nhận Tây Tạng là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung [...]

04:02:pm 12/11/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »