WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:41:pm 14/11/14 Đăng ngày “November 14th, 2014”

Tầu ngầm lạ đang xâm phạm biển Thụy Điển

Tầu ngầm lạ đang xâm phạm biển Thụy Điển

Có một chiếc tầu ngầm lạ đang xâm phạm lãnh hải Thụy Điển, nhưng chưa có đủ bằng chứng rằng nó thuộc nuớc nào. Các viên chức Thụy Điển cho biết sáng nay, Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014. Quân đội Thụy Điển huy động lực lượng rất lớn vào cuộc săn lùng [...]

08:41:pm 14/11/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chết trên tay người yêu

Chết trên tay người yêu

  Ai cũng phải chết . Luật tự nhiên mà . Nhưng chết êm ái, nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ là điều ai cũng mong muốn . Nhiều người chịu khó trì chí tu hành chỉ mong cuối đời được như vậy . Ông Jacques Vergès, luật sư ở Tòa án Paris, nổi [...]

07:14:pm 14/11/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chạy đua vào tòa Bạch Ốc: Ghi danh càng sớm càng tốt

Chạy đua vào tòa Bạch Ốc: Ghi danh càng sớm càng tốt

“Chắc chắn sẽ đông”, nhà báo Reihan Salam của tờ National Review đưa ra nhận xét cá nhân khi được hỏi có bao nhiêu ứng cử viên Cộng Hoa lẫn Dân Chủ sẽ loan báo quyết định dự cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc 2016. “Bên Dân Chủ sẽ có dăm ba người, bên Cộng [...]

06:56:pm 14/11/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền ở Việt Nam

Nhân quyền ở Việt Nam

04:26:pm 14/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »