WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:pm 04/11/14 Đăng ngày “November 4th, 2014”

Một thời tuổi trẻ dấn thân cho quê hương

Một thời tuổi trẻ dấn thân cho quê hương

Muốn có được tự do dân chủ và nhân quyền, trước tiên phải do chính những người dân đang sống trong nước là người quyết định.

04:55:pm 04/11/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bầu cử giữa kỳ 2014: Tea Party – Nỗi lo của ông chủ tịch Hạ viện John Boehner

Bầu cử giữa kỳ 2014: Tea Party – Nỗi lo của ông chủ tịch Hạ viện John Boehner

Thử tưởng tượng cuộc họp báo đầu ngày do ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner chủ tọa sáng mai ở Washington D.C. ngay sau ngày cuộc bầu cử giữa kỳ 2014. Trước ống kính truyền hình, người lãnh đạo ngành lập pháp Hoa Kỳ hãnh diện loan tin chiến thắng, lấy được thêm ghế [...]

04:34:pm 04/11/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giấc mơ trong bóng tối và biên giới của ánh sáng

Giấc mơ trong bóng tối và biên giới của ánh sáng

Biểu tượng nhân 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ là “biên giới của ánh sáng” với 8 ngàn quả bóng bay được chiếu sáng.

01:52:pm 04/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình vợ nghĩa chồng

Tình vợ nghĩa chồng

Những ngày cuối Tháng mười, chị Lê Thị Minh Hà, vợ anh Nguyễn Hữu Vinh (Blogger Anh Ba Sàm), đã đến gặp Tom Koenigs, tại Quốc hội Liên bang Đức ở thủ đô Berlin. Ông Koenigs đảm nhiệm các chức vụ cao cấp về nhân quyền trong chính phủ và quốc hội Đức. Chị Hà [...]

02:59:am 04/11/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »