WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:26:pm 03/11/14 Đăng ngày “November 3rd, 2014”

Chúng ta hết biết

Chúng ta hết biết

05:26:pm 03/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Các mục sư khẩn báo: Côn đồ tấn công khu dân cư thuộc Hội thánh Mennonite

Các mục sư khẩn báo: Côn đồ tấn công khu dân cư thuộc Hội thánh Mennonite

Nếu không có lệnh của công an, côn đồ có dám ném gạch đá và cầm gậy hành hung giữa khu dân cư như thế này trong nhiều giờ không?

04:47:pm 03/11/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúng ta cần biết: Vì sao anh hùng ngã ngựa?

Chúng ta cần biết: Vì sao anh hùng ngã ngựa?

Cuối tháng 10/2014 vài tờ báo lề phải như Người Lao Động đăng tin Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 2721/QĐ CTN đề ngày 24/10/2014 hủy bỏ Quyết định cũng của Chủ tịch nước cách đây hơn 4 năm, phong Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Hồ Xuân Mãn do [...]

04:37:pm 03/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thứ Ba: Mỹ bầu cử giữa kỳ

Thứ Ba: Mỹ bầu cử giữa kỳ

Thứ Ba, 4 tháng 11, dân Mỹ đi bầu tất cả 435 ghế Hạ viện, 33 ghế Thượng viện (một phần ba), 38 ghế Thống đốc, 46 nghị viện tiểu bang (4 tiểu bang không bầu nghị viện là Louisiana, Mississippi, New Jersey và Virginia) Người Mỹ quen gọi bầu cử giữa kỳ khi không [...]

04:30:pm 03/11/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »