WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:19:pm 18/10/15 Đăng ngày “October 18th, 2015”

Trung Quốc chỉ là thứ hổ giấy – Không đáng sợ

Trung Quốc chỉ là thứ hổ giấy – Không đáng sợ

Như thường lệ, người ta khua chiêng gõ mõ ầm ĩ về sự đe dọa quân sự từ Trung Quốc và hạ thấp khả năng của quân đội Hoa Kỳ. Nhiều bình luận về đề tài này đã làm tôi nhớ lại những tuyên bố vào giữa những năm của thập kỷ 1980s rằng Liên [...]

06:19:pm 18/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hạt giống đỏ

Hạt giống đỏ

10:25:am 18/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ý nghĩa phía sau lời tuyên bố của tướng Phạm Trường Long

Ý nghĩa phía sau lời tuyên bố của tướng Phạm Trường Long

Tướng Phạm Trường Long và giàn lãnh đạo tối cao của TQ đã có một lập trường dứt khoát và một chiến lược rõ ràng cho sự trừng lên không gây chiến trước với các nước láng giềng

05:52:am 18/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắc Kinh – Washington: Cạm bẫy ngoài khơi Biển Đông

Bắc Kinh – Washington: Cạm bẫy ngoài khơi Biển Đông

Báo chí lề phải Trung Quốc kết tội, không úp mở, Hoa Kỳ đang làm sự căng thẳng tăng lên một cách nguy hiểm, đưa đến sự TQ sẽ phải trả đũa lại, trong trường hợp nào đó

05:48:am 18/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Thu Trang: Thư gửi Q.H và 3 bộ trưởng

Nguyễn Thu Trang: Thư gửi Q.H và 3 bộ trưởng

- Bà Trương Thị Mai- Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội – Ông Nguyễn Thái Bình -. Bộ trưởng Bộ nội vụ – Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ giáo dục – Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ công an Tôi là Nguyễn Thị Thu [...]

05:20:am 18/10/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »