WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:35:am 17/10/15 Đăng ngày “October 17th, 2015”

Ngẩng đấu lên chẳng thấy mặt trời

Ngẩng đấu lên chẳng thấy mặt trời

Người dân lao động thì vẫn muôn đời “ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời”!

11:35:am 17/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viết Giữa Những Cơn Mưa

Viết Giữa Những Cơn Mưa

Khi mà việc nhân sự cấp cao lãnh đạo đất nước còn do đảng CS quyết định trong bóng tối với nhau êm ấm, người dân thờ ơ không quan tâm, không phản đối. Đương nhiên chả có lý gì đảng CSVN sẽ không có đại hội đảng khoá 13, 14, 15 hay 20…”

09:12:am 17/10/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thân phận bút mực trong con chữ Đỗ Trường

Thân phận bút mực trong con chữ Đỗ Trường

Đỗ Trường sinh ra cốt để làm người. Làm người khó lắm ai ơi! Chả thế mà thi hào Trần Tế Xương (Tú Xương) từng chúc tết mọi người: “Sao được cho ra cái giống người”. Đến tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” (40), Đỗ Trường – “đỗ” lại bến trần gian là nước Đức [...]

09:01:am 17/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tận Cận Bình – bản sao của Hitler?

Tận Cận Bình – bản sao của Hitler?

Chủ trương của Tập Cận Bình là bản sao chủ trương của Hitler đã thực hiện tại châu Âu trong thập niên 1930.

08:43:am 17/10/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Được mùa con ông cháu cha

Được mùa con ông cháu cha

Những ngày qua, và nhất là hôm nay 16.10, khi Đại hội Đảng bộ một số tỉnh thành bế mạc và công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, dư luận đặc biệt quan tâm đến những người trẻ tuổi được bầu vào những ghế “nóng”, nhất là Bí thư và Phó bí thư. Có [...]

06:25:am 17/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »